Adviseur moet stilstaan bij inlooprisico

section1_page60_article49_1.jpg

Tot medio 1980 was de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven gebaseerd op een act committed dekking. Dit hield in dat de aansprakelijkheid van de verzekerde was gedekt wanneer de oorzaak van de schade lag binnen de verzekeringsperiode. Hiermee werd een volledig uitlooprisico geboden. Dit systeem werd voor verzekeraars onhoudbaar, omdat er jaren na het beëindigen van de polis nog steeds claims werden ingediend.

Verzekeraars besloten vervolgens om over te stappen op het loss occurance systeem. De aansprakelijkheid van verzekerde was gedekt wanneer de oorzaak van de schade ontstond binnen de verzekeringsperiode. Hiermee werd het uitlooprisico weliswaar beperkt, maar door claims die zich pas jaren later openbaarden, konden verzekeraars nog steeds na het eindigen van de polis worden aangesproken. In de jaren negentig zijn de aansprakelijkheidsverzekeraars daarom overgegaan op claims made dekkingen. Deze dekking houdt in dat de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering door een derde aansprakelijk wordt gesteld voor de door hem geleden schade. Wanneer de schade is ontstaan, is niet meer relevant, want de claims made polis kent geen enkele vorm van uitloopdekking.

Omstandighedendekking

Veel aansprakelijkheidsverzekeraars bieden toch de mogelijkheid om het uitlooprisico (beperkt) mee te verzekeren. Wanneer zich tijdens de looptijd van een verzekering een omstandigheid voordoet die kan leiden tot een aansprakelijkheidsstelling, dan mag hij dit aan de verzekeraar melden. Na deze melding mag hij een beroep doen op zijn verzekering wanneer de claim tegen hem wordt ingediend nadat de verzekering is beëindigd en de verzekeraar heeft aangegeven dat uitlooprisico meeverzekerd kan worden.

Onder ‘omstandigheden’ worden feiten verstaan waarover verzekerde concreet kan meedelen van wie de aanspraak kan worden verwacht, om welk handelen of nalaten het gaat en welke maatregelen de verzekerde heeft genomen om de aanspraak te voorkomen of beperken.

Voorrisico niet meeverzekerd

Naast het uitlooprisico, kennen we ook het zogeheten inlooprisico. Dit inlooprisico wordt ook wel voorrisico genoemd. Het is voor veel verzekeraars gebruikelijk om in de voorwaarden van een claims made polis onder de aanduiding ‘voorrisico’ de volgende bepaling op te nemen: aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd.

De praktijk leert dat de meeste aansprakelijkheidsverzekeraars bij het aangaan van een nieuwe verzekering het voorrisico niet meeverzekeren. Wanneer de verzekeringsnemer hier bewust voor kiest, is hier natuurlijk niets op tegen. Echter, het komt nog vaak voor dat de verzekeringsnemer over het belang van dit risico niet voldoende is geïnformeerd door zijn verzekeringsadviseur schade zakelijk.

Belangrijke adviestaak

Bij iedere nieuwe aanvraag dient expliciet te worden stilgestaan bij het inlooprisico van de verzekeringsnemer. Goede voorlichting over nut en noodzaak van het meeverzekeren van het inlooprisico, is van essentieel belang. Wat dit onderwerp betreft, is er een belangrijke adviestaak weggelegd voor de verzekeringsadviseur. De verzekeraar heeft daarbij een ondersteunende taak.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Lindenhaeghe lanceert Inspiratieplatform NLOntdekt

Lindenhaeghe lanceert Inspiratieplatform NLOntdekt

Financieel professionals inspireren en ondersteunen bij het ontwikkelen van de vaardigheden van de toekomst. Dat beoogt Lindenhaeghe met het nieuwe Inspiratieplatform...

Wft Schade Zakelijk: stilstaan bij de verzekerde som

Wft Schade Zakelijk: stilstaan bij de verzekerde som

Voor ondernemers is het verzekeringspakket voor hun bedrijf vaak geen boeiende materie. Ze besteden het risicomanagement, waar het verzekeringspakket bij hoort,...

Je bent een rund als je met een lening stunt

Je bent een rund als je met een lening stunt

(door Esther Vuijsters, Lindenhaeghe) De periode rond de jaarwisseling is traditioneel de tijd van de Belangrijke Boodschappen. En dan bedoel ik niet de boodschappen...

Stilstaan bij de verzekerde som

Stilstaan bij de verzekerde som

  Voor ondernemers is het verzekeringspakket voor hun bedrijf vaak geen boeiende materie. Ze besteden het risicomanagement, waar het verzekeringspakket bij...

Veranderingen in kleine pensioenen en AVG

Veranderingen in kleine pensioenen en AVG

Pensioenen blijven altijd een hot topic. Ook de komende tijd gaat er weer van alles veranderen. Wat kunnen we verwachten? Pensioenuitvoerders hebben per 1 januari...

Bary: sector heeft behoefte aan nieuwe bouwlaag

Bary: sector heeft behoefte aan nieuwe bouwlaag

Ingegeven door wet- en regelgeving, de dood van het leven-bedrijf en het verbod op provisie is financieel advies eenheidsworst geworden. Via internet is alles bereikbaar...