Collegiale tip geen officieel advies

Kifid 2017 (deel logo)

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN - Het tijdens werktijd op een financieel advieskantoor aan een collega vragen wat verstandig is om te doen met de eigen hypotheek, kan makkelijk tot misverstanden leiden. In deze klacht staat de vraag centraal of de vraag over het oversluiten van de hypotheek nu alleen informerend bedoeld was of een opdracht inhield. Tijdens de behandeling van deze zaak stelt de geschillencommissie het volgende vast: ‘De Commissie heeft tijdens de zitting aan de adviseur gevraagd of er een bijzondere procedure geldt als het gaat om het verlenen van diensten aan personeel. De adviseur heeft toegelicht dat voor personeel evenals voor cliënten geldt dat er een overeenkomst wordt gesloten en het gebruikelijk gehanteerde tarief in rekening wordt gebracht’.

Vervolgens komt de commissie tot het volgende oordeel: ‘Afgezien van het sms-bericht van 9 december 2014 en de eigen verklaring van consument, heeft consument echter geen enkel bewijs geleverd waaruit blijkt dat met de adviseur een overeenkomst was gesloten tot het verrichten van werkzaamheden of dat er toezeggingen zijn gedaan over het bemiddelen bij het oversluiten van de geldlening. De Commissie is van oordeel dat consument, tegenover de gemotiveerde betwisting door de adviseur, onvoldoende bewijs heeft geleverd. Dit betekent dat niet kan worden aangenomen dat de adviseur enige op hem rustende verplichting jegens consument ten aanzien van het bemiddelen bij het oversluiten van de geldlening niet na is gekomen. De Commissie acht het niet onaannemelijk dat de collega van consument in het kader van een collegiale dienst, consument heeft geïnformeerd over het oversluiten van haar geldlening; dat deze collega respectievelijk de adviseur gehouden was een aanvraag in te dienen of anderszins te bemiddelen, is niet gebleken.’

De commissie wijst hierop de klacht af. De uitspraak bevestigt wel het belang dat werkgevers goede procedures moeten voeren voor advisering aan en bemiddeling voor eigen medewerkers. - UITSPRAAK 2018 - 184

 

De geschillencommissie KiFiD doet vrijwel dagelijks uitspraken. Deze uitspraken bevatten regelmatig belangrijke leermomenten voor financieel advieskantoren. VVP zal dit jaar in elk nummer enkele recente uitspraken van KiFiD op het gebied van Hypotheken samenvatten.

Deze samenvatting wordt u aangeboden door de

...

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Schade bij dochter valt niet onder polis

Schade bij dochter valt niet onder polis

LEREN VAN KIFID SCHADE (UIT VVP 8) Vader heeft een aansprakelijkheidsverzekering waarbij tevens dekking bestaat voor kinderen die ergens anders wonen door studie....

Kifid: Post Vermogensbeheer heeft zorgplicht geschonden

Kifid: Post Vermogensbeheer heeft zorgplicht geschonden

Post Vermogensbeheer heeft volgens de Commissie van Beroep van Kifid de zorgplicht geschonden omdat het een te risicovol vermogensbeheer heeft gevoerd dat niet paste...

Geldverstrekker heeft geen actieve onderhoudsplicht

Geldverstrekker heeft geen actieve onderhoudsplicht

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN  Consumenten hebben in 2008 een hypothecaire geldlening afgesloten van 218.100 euro. Tegelijkertijd wordt een spaarrekening...

Geen recht op onbestaande verzekering

Geen recht op onbestaande verzekering

LEREN VAN KIFID LEVEN  Consument sluit in 1993 het kader van een gouden handdruk een stamrechtverzekering. In 2009 wordt door een vergissing van de verzekeraar...

Ondanks verbod lijfrente aan bank overdragen

Ondanks verbod lijfrente aan bank overdragen

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN LEVEN  Het staat zwart op wit in de polisvoorwaarden. Toch kun je daar soms geen beroep op doen. Dat ondervond de consument in deze...

Schade bij dochter valt niet onder polis

Schade bij dochter valt niet onder polis

LEREN VAN KIFID SCHADE  Vader heeft een aansprakelijkheidsverzekering waarbij tevens dekking bestaat voor kinderen die ergens anders wonen door studie. In...