Consument moet geschil zelf met aannemer regelen

Kifid LOGO 2017

HYPOTHEKEN - De hypothecaire financiering vindt plaats via een bouwdepot. De consument geeft op enig moment de aanbieder opdracht om van een nota van een leverancier van een gietvloer, die 9000 euro bedraagt, slechts 7000 euro te betalen. Dit omdat er gebreken zijn aan de gietvloer. De aanbieder betaalt per ongeluk toch de volledige 9000 euro. Aanbieder erkent zijn fout. De consument vordert van de geldverstrekker deze 2000 euro terug. De geschillencommissie heeft begrip voor de irritatie van de consument, dat in weerwil van zijn instructie de gehele nota is voldaan maar wijst de vordering tot schadevergoeding met onder meer de volgende motivering af:

‘Niet gesteld of gebleken is dat de factuur van de aannemer niet correct was. Het opschorten van een deel van de betaling aan de aannemer, betekent in beginsel niet dat dat dit deel van het bedrag niet verschuldigd zou zijn. Indien tussen consument en de aannemer een geschil ontstaat, of blijft bestaan, over (de kwaliteit van) het geleverde product, kan dat weliswaar tot schade(-vergoeding) leiden maar daarvoor kan de bank niet verantwoordelijk worden gehouden. Voorts is niet gebleken of aannemelijk is geworden dat de aannemer - voor het geval hij toerekenbaar tekortschiet in zijn nakoming - niet door de consument aansprakelijk kan worden gesteld of dat hij niet in staat zou zijn een eventuele (schade-)vergoeding te betalen. - Uitspraak 2018 - 130

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Bank hoeft bij berekenen boeterente geen rekening te houden met toekomstige boetevrije aflossingsruimte

Bank hoeft bij berekenen boeterente geen rekening te houden met toekomstige boetevrije aflossingsruimte

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) concludeert in Uitspraak 2019-015 opnieuw dat de bank bij de berekening van de boeterente geen...

Jaarbijdrage Kifid adviseur omhoog

Jaarbijdrage Kifid adviseur omhoog

De jaarbijdrage die adviseurs betalen aan Kifid valt in 2019 hoger uit. Kifid in een mail aan adviseurs: "De jaarbijdrage is hoger omdat de begroting 2019 hoger...

Schadevergoeding voor onrechtmatige inbreuk op privacy

Schadevergoeding voor onrechtmatige inbreuk op privacy

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening laat Allianz 500 euro betalen aan een student wegens onrechtmatige inbreuk op de privacy.  De student...

Chihuahua trekt toch aan langste eind

Chihuahua trekt toch aan langste eind

Aegon krijgt gelijk van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, maar moet toch de claim van de bezitster van een Chihuahua honoreren. Volgens Aegon...

Bank hoeft spaarsaldo niet mee te rekenen

Bank hoeft spaarsaldo niet mee te rekenen

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN  Geldverstrekker en consument zijn bij het aangaan van de hypothecaire geldlening overeengekomen dat bij verkoop van...

Dure uitglijder...

Dure uitglijder...

Een consument glijdt lelijk uit... Hij dacht bijna 100.000 euro te kunnen claimen op zijn reisverzekering, nadat hij tijdens het skiën een ongeluk veroorzaakte...