Nieuwe kansen met het levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet is een onderwerp waarover al jarenlang wordt gesproken. Nu komt het er dan toch echt; vanaf het studiejaar 2017-2018 is het levenlanglerenkrediet beschikbaar. De nieuwe kredietfaciliteit biedt kansen voor mensen die geen recht (meer) hebben op de gebruikelijke studiefinanciering. Op deze manier kunnen mensen tussen 30 en 55 jaar – onder bepaalde voorwaarden – tóch geld lenen om hun studie te bekostigen.

Per 1 augustus 2017 wordt het levenlanglerenkrediet ingevoerd voor mbo-opleidingen en per 1 september 2017 voor het hoger onderwijs. Het krediet kan via DUO worden aangevraagd en lijkt op het collegegeldkrediet, dat onderdeel uitmaakt van de studiefinanciering. Met collegekrediet kunnen studenten tot dertig jaar in het hoger onderwijs geld lenen voor het betalen van het collegegeld.

Met het levenlanglerenkrediet, dat losstaat van studiefinanciering, kan iedereen tot 55 jaar geld worden geleend voor een wettelijk erkende opleiding in het hoger onderwijs of een beroepsopleidende leerweg in het mbo. Ook dit krediet wordt – net als andere studieleningen die worden verstrekt via DUO – niet geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel.

Hoogte en voorwaarden

Het levenlanglerenkrediet is beschikbaar voor de duur van de opleiding, wat meestal vier jaar is. Wordt er een deeltijdopleiding gevolgd op het hbo of aan de universiteit, dan is het krediet een jaar langer beschikbaar. De hoogte van het krediet is gekoppeld aan het wettelijk collegegeld van ruim 2.000 euro en het lesgeld van 1.137 euro. Gaat de student daarnaast ook instellingscollegegeld of cursusgeld betalen, dan kan maximaal vijf keer het bedrag aan wettelijk college- of lesgeld worden geleend. Dat maximum is dan wel gekoppeld aan het daadwerkelijk te betalen bedrag aan college- en lesgeld samen.

Daarnaast is het een vereiste dat de student zelf (deels) het collegegeld betaalt. Als het collegegeld volledig vergoed wordt door een andere instantie of persoon – bijvoorbeeld de werkgever of ouders – dan heeft de student geen recht op het levenlanglerenkrediet. Wordt het collegegeld of lesgeld gedeeltelijk betaald door iemand anders dan de student? Dan kan de student levenlanglerenkrediet aanvragen voor het resterende deel.

Aflossing

Als het recht op het levenlanglerenkrediet stopt, start de aflossingsregeling. De exacte startdatum hangt af van de periode van uitschrijving van de opleiding. Schrijft de student zich uit in de periode van januari tot september, dan start de aflossing per 1 januari van het opvolgende jaar. Schrijft de student zich uit per september, dan start de aflossing vier maanden na uitschrijving. De aflossingstermijn is vijftien jaar – in tegenstelling tot andere nieuwe leningen die via DUO verlopen. Net zoals bij studiefinanciering staat de rente voor vijf jaar vast en is het draagkrachtbeginsel van toepassing: de hoogte van de maandelijkse aflossing is afhankelijk van het inkomen.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Lindenhaeghe lanceert Inspiratieplatform NLOntdekt

Lindenhaeghe lanceert Inspiratieplatform NLOntdekt

Financieel professionals inspireren en ondersteunen bij het ontwikkelen van de vaardigheden van de toekomst. Dat beoogt Lindenhaeghe met het nieuwe Inspiratieplatform...

Wft Schade Zakelijk: stilstaan bij de verzekerde som

Wft Schade Zakelijk: stilstaan bij de verzekerde som

Voor ondernemers is het verzekeringspakket voor hun bedrijf vaak geen boeiende materie. Ze besteden het risicomanagement, waar het verzekeringspakket bij hoort,...

Je bent een rund als je met een lening stunt

Je bent een rund als je met een lening stunt

(door Esther Vuijsters, Lindenhaeghe) De periode rond de jaarwisseling is traditioneel de tijd van de Belangrijke Boodschappen. En dan bedoel ik niet de boodschappen...

Stilstaan bij de verzekerde som

Stilstaan bij de verzekerde som

  Voor ondernemers is het verzekeringspakket voor hun bedrijf vaak geen boeiende materie. Ze besteden het risicomanagement, waar het verzekeringspakket bij...

Veranderingen in kleine pensioenen en AVG

Veranderingen in kleine pensioenen en AVG

Pensioenen blijven altijd een hot topic. Ook de komende tijd gaat er weer van alles veranderen. Wat kunnen we verwachten? Pensioenuitvoerders hebben per 1 januari...

Bary: sector heeft behoefte aan nieuwe bouwlaag

Bary: sector heeft behoefte aan nieuwe bouwlaag

Ingegeven door wet- en regelgeving, de dood van het leven-bedrijf en het verbod op provisie is financieel advies eenheidsworst geworden. Via internet is alles bereikbaar...