Voorkom elektrabrand en ontploffende smartphones

Een bekendheids-en belendingenclausule biedt een verzekerde extra zekerheid over de status van te verzekeren bedrijfsgebouw. Bij aanvang van de gebouwenverzekering geeft de verzekeraar zo nodig opdracht tot een technische inspectie om een adequaat beeld te krijgen van het (brand)risico. Tegenwoordig wordt daar de erkenningsregeling VIER voor toegepast.

De brandinspectie is belangrijk voor beide partijen, zowel voor de verzekerde als de verzekeraar. Als later blijkt dat het object qua risico ongunstiger is dan eerder ingeschat, dan kan de verzekeraar daar niet ten nadele van de verzekerde op terugkomen, dankzij de bekendheidsen belendingenclausule.

Inspecteren van brandrisico

Elektriciteit is een van de potentiële ontstekingsbronnen en het is een veelvoorkomende oorzaak van brand en brandschade. Men spreekt in de praktijk wel van ‘elektrabranden’. Door een defect, verkeerd gebruik of ondeskundig installatiewerk kan er ergens in de elektrische installatie bovenmatige warm

teontwikkeling ontstaan. Deze warmteontwikkeling kan leiden tot een brand, vooral als het elektrische gebrek zich in de buurt van een brandbare stof bevindt. Door bijvoorbeeld te weinig wandcontactdozen en ondeskundig gebruik van verlengsnoeren en verdeeldozen, komt het vaak voor dat de elektrische installatie niet is afgestemd op het gebruik en de omstandigheden.

Het voorkomen van elektrabranden staat hoog op de agenda bij verzekeraars en technische inspecteurs. De installatiebranche, verzekeraars en technische inspecteurs hebben samen een nieuwe beoordelingsmethodiek opgesteld voor brandrisico’s bij elektrische installaties: de erkenningsregeling Verzekerings Inspectie Elektrotechnische Risico’s (VIER). Deze erkenningsregeling is in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars door iKeur ontwikkeld. iKeur is een nationaal gezaghebbend platform dat de veiligheid van de elektrotechnische bedrijfsvoering optimaliseert. Zij ontwikkelt standaarden voor vakbekwaamheidseisen, inspectievormen en rapportages en borgt de toepassing daarvan. Erkenningsregeling VIER is specifiek bestemd voor het mkb en is vooral gericht op (brand)risicoreductie. De meeste verzekeraars accepteren deze manier van inspecteren.

Nieuwe risico’s

Dat een nieuwe manier van inspecteren nodig is, komt vooral door het feit dat er steeds meer nieuwe types elektrische apparaten in gebruik zijn. Denk aan zonnepanelen, smartphones en tablets. Deze apparaten brengen nieuwe – en andere – brandrisico’s met zich mee. Iedereen kent de verhalen van de spontaan ontbrandende iPhones. De lithium-ion batterij in de iPhone veroorzaakt een chemische reactie als deze leegloopt, waardoor de batterij warm wordt. Dus als een iPhone te lang in de zon ligt of langdurig is opgeborgen in een broekzak, kan hij oververhit raken en in brand vliegen.

De VIER-inspectie voldoet aan de NTA 8220, dat staat voor ‘Nederlandse technische afspraak’. Als verzekeraars verwijzen naar NTA 8220, is voor alle betrokkenen duidelijk dat het inspectiebedrijf de brandrisico’s van de installatie beoordeelt. Deze beoordeling bestaat uit een visuele controle en uit metingen en beproevingen. Om er zeker van te zijn dat je iPhone niet spontaan ontploft als deze naast je op je bureau ligt.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Lindenhaeghe lanceert Inspiratieplatform NLOntdekt

Lindenhaeghe lanceert Inspiratieplatform NLOntdekt

Financieel professionals inspireren en ondersteunen bij het ontwikkelen van de vaardigheden van de toekomst. Dat beoogt Lindenhaeghe met het nieuwe Inspiratieplatform...

Wft Schade Zakelijk: stilstaan bij de verzekerde som

Wft Schade Zakelijk: stilstaan bij de verzekerde som

Voor ondernemers is het verzekeringspakket voor hun bedrijf vaak geen boeiende materie. Ze besteden het risicomanagement, waar het verzekeringspakket bij hoort,...

Je bent een rund als je met een lening stunt

Je bent een rund als je met een lening stunt

(door Esther Vuijsters, Lindenhaeghe) De periode rond de jaarwisseling is traditioneel de tijd van de Belangrijke Boodschappen. En dan bedoel ik niet de boodschappen...

Stilstaan bij de verzekerde som

Stilstaan bij de verzekerde som

  Voor ondernemers is het verzekeringspakket voor hun bedrijf vaak geen boeiende materie. Ze besteden het risicomanagement, waar het verzekeringspakket bij...

Veranderingen in kleine pensioenen en AVG

Veranderingen in kleine pensioenen en AVG

Pensioenen blijven altijd een hot topic. Ook de komende tijd gaat er weer van alles veranderen. Wat kunnen we verwachten? Pensioenuitvoerders hebben per 1 januari...

Bary: sector heeft behoefte aan nieuwe bouwlaag

Bary: sector heeft behoefte aan nieuwe bouwlaag

Ingegeven door wet- en regelgeving, de dood van het leven-bedrijf en het verbod op provisie is financieel advies eenheidsworst geworden. Via internet is alles bereikbaar...