quote

"Ik vind dat het hele BKR op de schop moet" Jeffrey Leichel (Stichting Odin) op VVP Online

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

ADVISEUR HOEFT NIET BIJ ELKE PROLONGATIE TE CONTROLEREN OF DEKKING NOG PASSEND IS

"Van een redelijk handelend en bekwaam tussenpersoon kan niet worden verwacht dat hij bij elke prolongatie controleert of er nog sprake is van een passende dekking, bijzondere omstandigheden daargelaten." Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2017-340.


12 juni 2017

De dochter van de klagende consument liet na haar adviseur te informeren over haar emigratie. In maart 2016 overleed ze aan de gevolgen van malaria. De kosten verbonden aan de medische behandeling en dergelijke alsmede de kosten van repatriëring werden niet door de reisverzekering vergoed omdat de dochter niet meer in Nederland woonachtig was.

De consument erkende dat de financieel adviseur niet op de hoogte was gebracht van de emigratieplannen van haar dochter. Hij had volgens haar echter wel moeten weten dat haar dochter was geëmigreerd. Hij moet zijn gedrag immers laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van zijn klanten, niet alleen voor het sluiten van de verzekering maar ook tijdens de looptijd daarvan. Hij had bij de verlenging van de verzekering in 2015 moeten informeren of controleren of de dekking nog overeenstemde met de actuele situatie van de dochter. Door dat niet te doen heeft de adviseur zijn jegens haar geldende zorgplicht geschonden, aldus de consument.

Naar het oordeel van de Commissie "kan van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon niet worden verwacht dat hij bij prolongatie van de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen bij zijn klanten navraag doet of hun verzekering(en) nog wel de juiste dekking bied(t)(en), of aanpassing wellicht gewenst is etc. In zeer bijzondere omstandigheden kan dat wellicht anders zijn, maar zulk een omstandigheid doet zich naar het oordeel van de Commissie hier niet voor. De dochter heeft haar emigratie niet aan Tussenpersoon gemeld, zodat die omstandigheid geen reden kon zijn om bij gelegenheid van de prolongatie bij de dochter navraag te doen. Van andere omstandigheden, die voor Tussenpersoon aanleiding had moeten zijn bij de dochter te informeren is niet gebleken. Indien de dochter aan Tussenpersoon haar emigratie zou hebben gemeld, bijvoorbeeld als een wellicht voor de verzekering relevant gegeven, dan zou de verzekering op grond van de voorwaarden zijn beëindigd". .

De consument vorderde vergoeding van de door haar geleden schade ad 10.190 euro, zijnde een bedrag aan ziekenhuiskosten van 4960 euro, kosten van het mortuarium ad 17,40 euro en de kosten van repatriëring ad 5.212,43 euro.

reacties

Berend Tooms / Assurantiehuis Adviesgroep

Vervelende situatie natuurlijk, alleen maar verliezers. Maar wel opluchting dat helderziendheid niet één van de vele eigenschappen is waaraan een adviseur ook/wel aan moet voldoen.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

 • NIBUD KAATST BAL TERUG NAAR HYPOTHEEKVERSTREKKERS (5 reacties)

  “Een minder rigide omgang door hypotheekverstrekkers met schulden uit het verleden zou ook helpen”, aldus Marcel Warnaar van het Nibud op kop-munt.nl.

 • ONJUISTE MARKTWAARDE WONING LEIDT NIET TOT SCHADEVERGOEDING

  Het hanteren van een onjuiste marktwaarde van de woning in de administratie door ING leidt niet tot een schadevergoeding, omdat de consument geen schade heeft geleden, zo blijkt uit Uitspraak 2017-517 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • CONSUMENT HEEFT RECHT, NIET DE PLICHT TOT BOETEVRIJE AFLOSSING

  Een bank kan er niet toe worden gehouden om de toekomstige boetevrije rente mee te nemen in haar berekening van de boeterente, zo blijkt uit Uitspraak 2017-514 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • PETER PAUL BARTH NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER KLAVERBLAD

  Peter Paul Barth wordt per 1 september benoemd tot algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad Verzekeringen.

Meer nieuws...