quote

"Ik vind dat het hele BKR op de schop moet" Jeffrey Leichel (Stichting Odin) op VVP Online

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

PREMIE STIJGT MEER DAN INBOEDEL- EN HERBOUWWAARDE

De verzekeringspremies stijgen harder dan de inboedel- en herbouwwaarde, aldus MonyeView.


19 juni 2017

Uit het Special Item van juni 2016 bleek al dat met name de allrisk dekkingen van woonverzekeringen ten opzichte van 2015 (fors) duurder waren geworden. Uit het Special Item Woonverzekeringen 2017 dat maandag verschenen is, blijkt dat deze trend zich voortzet. Met name de premies opstalverzekeringen tegen allrisk dekking stegen met 11,5 procent fors door ten opzichte van 2015. De premiestijging van de inboedelverzekering met allrisk dekking bleef daar bij achter, maar is met 5,5 procent nog steeds significant.
De premies van woonverzekeringen zijn nauw gerelateerd aan de onderliggende inboedel- en herbouwwaardes. Het Verbond van Verzekeraars heeft hiervoor ‘waardemeters’ ontwikkeld. Als de onderliggende verzekerde bedragen stijgen door indexaties, stijgen de premies als vanzelf mee. Als tegen deze indexaties wordt gecorrigeerd, is nog steeds een premiestijging waar te nemen. Opvallend is overigens dat de indexatie van de inboedelwaardes de laatste twee jaar negatief is; de inboedelwaarde valt gemiddeld 6 procent lager uit dan in 2015, terwijl de allrisk premies in die periode gemiddeld juist met 5,5 procent stegen. De reden voor deze stijging is dat er een toenemend aantal schadeclaims is voor mobiele elektronica. Bij inboedelverzekeringen met een extra uitgebreide dekking (EUG) zijn dergelijke claims uitgesloten. Hier was er dan ook sprake van een premiedaling met gemiddeld 4 procent.

 

ProductRating woonverzekeringen
MoneyView heeft circa 65 inboedelverzekeringen en opstalverzekeringen met elkaar vergeleken en beoordeeld op prijs en voorwaarden voor de MoneyView ProductRating. Voor de prijsvergelijking is net als in voorgaande jaren gebruik gemaakt van het Nationaal Woningen Profiel van Infofolio. Het NWP bevat de gegevens van circa 10.000 woningen, die representatief zijn voor heel Nederland. Voor deze 10.000 woningen zijn door MoneyView de premies berekend voor zowel de opstal- als de inboedelverzekeringen.


De vijf sterren voor Prijs van Inboedelverzekeringen: Aegon (Inboedel Basis EUG), De Nederlanden van Nu (Inboedelverzekering, AR) en Verzekeruzelf.nl (Inboedelverzekering EUG).
De vijf sterren voor Voorwaarden van Inboedelverzekeringen: Interpolis (Inboedelverzekering Top, AR), Nationale-Nederlanden (Inboedelverzekering Maatwerk All-in, AR) en Woongarant (Inboedelverzekering All-in, AR).
De vijf sterren voor Prijs van Opstalverzekeringen: De Nederlanden van Nu (Opstalverzekering, AR), United Insurance (Woonhuisverzekering, AR) en Woongarant (JaZeker Opstalverzekering, EUG).
De vijf sterren voor Voorwaarden van Opstalverzekeringen: Huis in Eén Verzekeringen (Opstalverzekering, AR), Interpolis (Woonhuisverzekering TOP, AR) en Nationale-Nederlanden (Woonhuisverzekering Maatwerk All-in).

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

 • NIBUD KAATST BAL TERUG NAAR HYPOTHEEKVERSTREKKERS (5 reacties)

  “Een minder rigide omgang door hypotheekverstrekkers met schulden uit het verleden zou ook helpen”, aldus Marcel Warnaar van het Nibud op kop-munt.nl.

 • ONJUISTE MARKTWAARDE WONING LEIDT NIET TOT SCHADEVERGOEDING

  Het hanteren van een onjuiste marktwaarde van de woning in de administratie door ING leidt niet tot een schadevergoeding, omdat de consument geen schade heeft geleden, zo blijkt uit Uitspraak 2017-517 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • CONSUMENT HEEFT RECHT, NIET DE PLICHT TOT BOETEVRIJE AFLOSSING

  Een bank kan er niet toe worden gehouden om de toekomstige boetevrije rente mee te nemen in haar berekening van de boeterente, zo blijkt uit Uitspraak 2017-514 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • PETER PAUL BARTH NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER KLAVERBLAD

  Peter Paul Barth wordt per 1 september benoemd tot algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad Verzekeringen.

Meer nieuws...