quote

"Ik vind dat het hele BKR op de schop moet" Jeffrey Leichel (Stichting Odin) op VVP Online

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

zoekresultaten met tag 'dijsselbloem'

"PE-STELSEL NBA MAG NIET VRIJBLIJVEND ZIJN"

"Ik vind dat het nieuwe stelsel van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants niet vrijblijvend mag zijn. Als een goede naleving van het nieuwe PE-stelsel niet kan worden gewaarborgd of afgedwongen, moet het ook niet worden ingevoerd." Dat schrijft minister Dijsselbloem in antwoord op Kamervragen van Henk Nijboer van de PvdA.

 

MINISTER DULDT GEEN KRITIEK OP KIFID

 Minister Dijsselbloem vindt dat Kifid prima functioneert, blijkt nog eens uit zijn antwoorden in schriftelijk overleg met de Tweede Kamer. Alle kritische vragen veegt de minister van tafel. Wel is hij het ermee eens dat duidelijker zichtbaar moet worden of financiële dienstverleners hebben gekozen voor bindendheid van uitspraken. Dienstverleners moeten bovendien meer worden gestimuleerd om voor bindendheid te kiezen.

 

DIJSSELBLOEM: RADAR WEKTE VERKEERDE INDRUK

Het consumentenprogramma Radar wekte volgens minister Dijsselbloem een verkeerde indruk bij een onderzoek dat werd gepresenteerd in het kader van de boeterente-discussie.

 

MINISTER GRIJPT NIET IN BIJ UITVOERING LEIDRAAD

"De kredietverstrekkers hebben zich gecommitteerd aan de leidraad van de AFM en ik heb geen aanleiding om hier op dit moment aan te twijfelen." Dat stelt minister Dijsselbloem in antwoord op Kamervragen over de uitvoering van de AFM-leidraad 'Vergoeding voor vervroegde aflossing hypotheek'.  

 

"HYPOTHEKEN IN NEDERLAND NIET TE DUUR"

"Ik deel de mening niet dat hypotheken in Nederland te duur zouden zijn", antwoordt minister Dijsselbloem (Financiën) op Kamervragen van de PVV.

 

"GEEN PROBLEMEN BIJ GEAUTOMATISEERD ADVIES"

Minister Dijsselbloem vindt het niet nodig nadere regels te stellen aan geautomatiseerd advies.

 

DIJSSELBLOEM: "IK KAN KREDIETAANBIEDERS NIET DWINGEN"

Minister Dijsselbloem van Financiën schrijft geldverstrekkers niet te kunnen dwingen ook de mensen te compenseren die voor de inwerkingtreding van de Europese hypothekenrichtlijn hun hypotheek vervroegd hebben afgelost.

 

DIJSSELBLOEM SCHIET ALTERNATIEF GRAAFSMA VOOR WABEKE-AANBEVELING AF

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft een door René Graafsma voorgesteld alternatief voor de Wabeke-aanbeveling inzake woekerpolissen afgeschoten.

 

MINISTER HOUDT VAST AAN LEGESVERHOGING PE-EXAMENS

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft geen oor voor de bezwaren vanuit de markt tegen de verhoging van de leges PE-examens. In een brief aan de Tweede Kamer houdt de minister vast aan de verhoging van 46 naar 67 euro.

 

DIJSSELBLOEM WIL DAT OOK FINQUS RENTEMIDDELING BIEDT

Minister Dijsselbloem dringt er op aan dat ook Finqus (DSB Bank in faillissement) rentemiddeling biedt aan haar klanten. 

 

DIJSSELBLOEM VINDT DOORLOOPTIJD HYPOTHEEK ACCEPTABEL

Minister Dijsselbloem vindt het niet nodig in te grijpen bij de doorlooptijd van hypotheken.

 

DIJSSELBLOEM: ZORGVULDIG BLIJVEN BIJ AFHANDELEN KWESTIE RENTEDERIVATEN

Minister Dijsselbloem staat nog steeds achter de aanpak die wordt gevolgd bij de compensatie inzake rentederivaten. Al erkent hij tegenover de Tweede Kamer dat mensen lang op hun geld moeten wachten.

 

TRANSPARANTER TOEZICHT ZORGVULDIGER INGEBED

Het ministerie van Financiën heeft woensdag het verslag gepubliceerd van de internetconsultatie van het wetsvoorstel voor een transparanter toezicht op de financiële markten. Een groot aantal organisaties heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren. Op basis van de reacties is een aantal wijzigingen aangebracht aan het wetsvoorstel. 

 

FD: "DIJSSELBLOEM GAAT TE VER"

Opmerkelijk weinig reactie vanuit de financiële sector op de uitspraak van minister Dijsselbloem zaterdag in het FD dat de bankencrisis de primaire oorzaak is van het huidige populisme.

 

GEEN AANVULLENDE REGELS VOOR SCHADEVERZEKERAARS

Minister Dijsselbloem vindt het niet nodig aanvullende afspraken te maken met schadeverzekeraars om een einde te maken aan zogenoemde 'verborgen kosten' bij schadeverzekeringen. Hij schrijft dit in een reactie op Kamervragen van CDA-kamerlid Erik Ronnes. Volgens Ronnes blijkt uit onderzoek van Pricewise dat er kosten zijn die niet op het eerste oog zichtbaar zijn bij het afsluiten van autoverzekeringen.

 

"KOPIËREN HANDTEKENINGEN SCHAADT ALTIJD KLANTBELANG"

"Het kopiëren van handtekeningen en het gebruik daarvan is in strijd met de wet. In de regel zal dat ook in strijd met het klantbelang zijn. De klant moet erop kunnen vertrouwen dat de bank niet in strijd met de wet handelt." Dat schrijft minister Dijsselbloem van Financiën in zijn antwoord op Kamervragen over het kopiëren van handtekeningen door tenminste 90 hypotheekadviseurs van ABN Amro.

 

GEEN WETTELIJKE BEPERKING RENTEOPSLAG MKB-KREDIET

Minister Dijsselbloem is geen voorstander van het wettelijk inkaderen en afbakenen van de renteopslagen die banken rekenen als een mkb-ondernemer onder Bijzonder Beheer wordt geplaatst. De minister vindt wel dat banken transparant moeten zijn over de hoogte van de renteopslagen. Hij zegt dit in een Kamerbrief naar aanleiding van een overleg over bijzonder beheer.

 

VERBOND: BLIJ DAT MINISTER AFZIET VAN STANDAARDPRODUCTEN

Het Verbond van Verzekeraars is blij dat minister Dijsselbloem na onderzoek heeft besloten af te zien van standaard financiële producten.

 

AANGEPASTE SOLVABILITEISEISEN NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS BEKEND

Financiën heeft de eerder aangekondigde versoepeling uitgewerkt van de berekeningsmethode van de risicomarge voor natura-uitvaartverzekeraars en hiermee vergelijkbare levensverzekeraars van beperkte omvang.

 

DIJSSELBLOEM STAPT AF VAN IDEE VAN STANDAARDPRODUCTEN

Minister Dijsselbloem komt terug op het idee van standaard financiële producten. Dit nadat uit onderzoek is gebleken dat deze producten niets toevoegen.

 

DIJSSELBLOEM WIL DAT SECTOR TOPVROUWENDATABANK GEBRUIKT

Minister Dijsselbloem moedigt de financiële sector aan gebruik te maken van de Topvrouwendatabank.

 

DIJSSELBLOEM HANDHAAFT PROVISIEGEBOD BIJ KREDIETEN

De kwestie van de wurgkredieten is volgens minister Dijsselbloem van Financiën geen reden om provisie bij kredieten te verbieden. Hoe dan ook wil hij de evaluatie van het provisieverbod afwachten.

 

DE VOLKSKRANT GEEFT DIJSSELBLOEM EEN 7+

Een 7+. Daarmee moet minister Dijsselbloem van Financiën het doen in een beoordeling van ministers door de Volkskrant dinsdag. Volgens de krant begon Dijsselbloem als wonderboy, maar is hij inmiddels een "doodgewone politicus die te hoog te paard zit bovendien".

 

DIJSSELBLOEM GRIJPT NIET IN BIJ TUCHTRECHT

Minister Dijsselbloem van Financiën is niet van zins in te grijpen bij het tuchtrecht in de financiële sector. Dat blijkt uit zijn antwoorden op Kamervragen.

 

DIJSSELBLOEM: BONUS MAXIMAAL 20 PROCENT JAARSALARIS

De bonus voor bedrijfsbestuurders mag hooguit twintig procent van hun jaarsalaris zijn, aldus minister Dijsselbloem in de Volkskrant.

 

CFD: MINISTER BEANTWOORDT NIET AL ONZE VRAGEN

In zijn antwoord 'Provisieverbod niet strijdig met Europees Unierecht' gaat minister Dijsselbloem niet in op alle vragen van CFD. Dat stelt de intermediairorganisatie, die het verder vreemd noemt dat "de minister stelt dat provisie het algemeen belang van de consument bedreigt".

 

FINANCIËN: PROVISIEVERBOD NIET STRIJDIG MET EUROPEES UNIERECHT

Het provisieverbod is niet strijdig met het Europees Unierecht. Dat schrijft minister Dijsselbloem in antwoord op vragen van de Commissie Financiële Dienstverlening (CFD). Volgens Dijsselbloem voldoet het provisieverbod aan alle eisen.

 

GEEN KIFID-LOKET TOETSING COMPENSATIEVOORSTELLEN

Minister Dijsselbloem ziet af van het idee om bij het Kifid een apart loket voor de toetsing van compensatievoorstellen te openen. Dit schrijft hij in de Kamerbrief Beleggingsverzekeringen. Het achterliggende idee was dat klanten bij het loket een oordeel zouden kunnen krijgen over de redelijkheid van aan hen gedane compensatievoorstellen.

 

DIJSSELBLOEM ZIET AF VAN VOLMACHTMODULE WFT

Op advies van het CDFD heeft minister Dijsselbloem besloten geen aparte volmachtmodule op te nemen in het vakbekwaamheidsbouwwerk. 

 

MINISTER BIJ OPENING PAND ASR: "LAAT BUITENWERELD ZIEN WAT JE DOET"

"Het enige wat niet duurzaam is aan ASR is dat het is nog steeds een (gedeeltelijke) staatsdeelneming betreft." Zo grapte minister Dijsselbloem van Financiën bij de officiële opening van het gerenoveerde kantoor van ASR woensdag. De opening stond volledig in het teken van de duurzaamheid van het radicaal verbouwde pand en ASR zelf.

 

ADFIZ: ONDERZOEK OF KLANTEN NU BETERE BESLUITEN NEMEN

"Essentieel voor de evaluatie vinden wij de vraag of de klant door het provisieverbod betere besluiten neemt als het gaat om zijn financiën." Dat schrijft Adfiz in haar reactie op de brief van minister Dijsselbloem waarin hij een voorschot neemt op de evaluatie van het provisieverbod in 2017.

 

KWALITEIT ADVISERING VOOROP BIJ EVALUATIE PROVISIEVERBOD

Financiën zet drie thema's centraal bij de evaluatie van het provisieverbod, die momenteel wordt voorbereid. Minister Dijsselbloem kondigt aan hierbij "vooral naar de ontwikkeling van de kwaliteit van advisering te kijken".

 

OVFD: ONAFHANKELIJKHEIDSLOBBY VERGT LANGE ADEM

"Volgend jaar is de evaluatie van het provisieverbod en de Wft. Onafhankelijkheid zou daar wat ons betreft een prominente plek in moeten krijgen, zeker als blijkt dat de consument alleen maar let op de prijs en niet op de kwaliteit van het advies." Dit schrijft Colinda Rosenbrand, directeur OvFD, in de nieuwe editie van VVP die vandaag verschijnt.

 

DIJSSELBLOEM SCHETST CONTOUREN HERZIENING WFT

Na tien jaar is er een grote kans dat de Wft op de schop gaat. Minister Dijsselbloem van Financiën gaat verkennen hoe de regelgeving voor de financiële markten toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede en Eerste Kamer. De brede verkenning moet in de zomer van 2017 uitmonden in een zogenoemde contourennota.

 

DIJSSELBLOEM LEGT OPROEP CONSUMENTENBOND NAAST ZICH NEER

Minister Dijsselbloem van Financiën grijpt niet in bij ASR vanwege de verschillen in woekerpolisschikkingen. Dat zei hij in zijn wekelijke gesprek met RTL-Z.

 

MINISTER GEEFT TELECOMAANBIEDERS NOG TWEE WEKEN

Minister Dijsselbloem geeft de sector nog twee weken om te komen met de gedragscode op grond waarvan telecomaanbieders vrijgesteld blijven van de Wft.

 

BANK NIET VERPLICHT OM MEE TE WERKEN AAN OVERSLUITEN

Minister Dijsselbloem wil banken niet dwingen om mee te werken van oversluiten van hypotheken wegens lagere rente. Dat schrijft hij in zijn antwoord op Kamervragen van Henk Nijboer (PvdA) en Aukje de Vries (VVD).

 

GEEN VERDERE UITZONDERINGEN VOOR KLEINE VERZEKERAARS

"In overleg met DNB is gekeken naar bestuurderstoetsingen, kapitaal en rapportagekader; hierbij is gebleken dat mogelijkheden voor een verdere proportionele aanpak beperkt zijn." Aldus minister Dijsselbloem in zijn antwoord op Kamervragen van Aukje de Vries (VVD) naar aanleiding van het bericht 'Hagel Verzekering Maatschappij bezwijkt onder druk DNB'.

 

VERZEKERING TEGEN INTERNETFRAUDE VERDEDIGBAAR?

Moet de consument inderdaad een verzekering tegen de gevolgen van internetfraude sluiten of moeten internetaanbieders gewoon de schade vergoeden? Dat wil Henk Krol, fractievoorzitter 50PLUS in de Tweede Kamer, weten van minister Dijsselbloem van Financiën.

 

ZWARTBOEK RENTESWAPS AANGEBODEN AAN TWEEDE KAMER

Op 26 januari heeft Stichting Claim Participants namens benadeelde mkb-ondernemers een Zwartboek over renteswaps aangeboden aan de commissie Financiën van de Tweede Kamer.

 

DIJSSELBLOEM KAN NIET INGRIJPEN IN HYPOTHEKENKWESTIE

Minister Dijsselbloem van Financiën vindt het onjuist dat Solvency II hypotheken met NHG hetzelfde behandelt als meer risicovolle NGH-loze hypotheken. HIj kan hier nu echter niets aan doen. Hij zal de kwestie inbrengen bij de evaluatie van Solvency II over enkele jaren.

 

MINISTER DRINGT BIJ SECTOR AAN OP RENTEMIDDELING

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Tweede Kamer afschriften gestuurd van zijn brieven waarin hij de financiële sector verzoekt om rentemiddeling als optie aan te bieden. De minister schrijft dat inmiddels fiscaaltechnische belemmeringen bij het aanbieden van rentemiddeling zijn weggenomen.

 

DIJSSELBLOEM: "ACCEPTEREN DAT VIVAT PRIVAAT BEDRIJF IS"

Minister Dijsselbloem maakte de Tweede Kamer woensdag duidelijk dat hij het beu is vragen te krijgen over het inmiddels geprivatiseerde Vivat. "We moeten accepteren dat Vivat een privaat bedrijf is."

 

MINISTER WIL GEEN WETTELIJKE VERPLICHTING OM WOEKERPOLISSCHIKKINGEN OPENBAAR TE MAKEN

Verzekeraars worden niet wettelijk verplicht om schikkingen en berekeningen in de woekerpolisaffaire openbaar te maken. Aldus minister Dijsselbloem woensdag in de Tweede Kamer in reactie op een motie van de Kamerleden Ronnes (CDA) en Koolmees (D66). Dijsselbloem zei verder de AFM de opdracht te zullen geven uit te zoeken om hoeveel niet-opbouwende polissen het nog gaat.

 

DIJSSELBLOEM WIL KLEINE ONDERLINGEN NIET EXTRA ONTZIEN

Minister Dijsselbloem van Financiën gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn om kleine onderlinge verzekeraars minder onder het verzwaarde toezicht te laten vallen.

 

MINISTER VERTROUWT OP BANKEN BIJ BIJZONDER BEHEER BEDRIJVEN

Minister Dijsselbloem van Financiën vindt extra maatregelen om verantwoord bijzonder beheer door banken bij bedrijven te waarborgen niet nodig. Hij vertrouwt er vooralsnog op dat de banken de 'Handreiking bijzonder beheer' van de NVB toepassen, opgesteld nadat de AFM constateerde dat de communicatie naar onder bijzonder beheer gestelde bedrijven beter kan.

 

AFM EN MINISTER ONDER VUUR

Stichting Renteswapschadeclaim eist rectificatie van "de onjuiste rapportage van de AFM en de standpunten van minister Dijsselbloem over rentederivaten in het mkb". Bij nalaten zal de stichting de AFM binnen zeven dagen dagvaarden in kort geding.

 

"DIJSSELBLOEM HEEFT WAT UIT TE LEGGEN"

Minister Dijsselbloem heeft wat uit te leggen, vindt Aukje de Vries (Tweede-Kamerlid namens de VVD).

 

ASR KAN BEGIN 2016 NAAR DE BEURS

In de eerste helft van 2016 kan ASR terug naar de beurs. Dat heeft minister Dijsselbloem bekend gemaakt na afloop van de ministerraad. Het woord is nu aan de Tweede Kamer, die moet instemmen met de verkoop van de 'staatsverzekeraar'.

 

"BEHOUD WELKOME INVESTERING ANBANG IN VIVAT VOOR OGEN"

Minister Dijsselbloem behoudt zijn geloof in Anbang als eigenaar van Vivat.

 

ABN AMRO WEER BEURSGENOTEERD

Na acht jaar afwezigheid is ABN Amro sinds vandaag weer genoteerd op Euronext in Amsterdam. De uitgifteprijs van de certificaten van aandelen is vastgesteld op 17.75 euro. Een uur na de eerste notering noteerde het aandeel 18,25 euro.

 

"TOEZICHTHOUDERS AFM HEBBEN STERK MOREEL KOMPAS"

Paul Rosenmöller gaat 26.700 euro per jaar verdienen als voorzitter van de raad van toezicht van de AFM. De nieuwe leden van de raad van toezicht (Rob Becker, Annemarie van Gaal en Bart Koolstra) ontvangen een vergoeding van 17.800 euro per jaar. Dit schrijft minister Dijsselbloem in antwoord op kamervragen van de PVV.

 

MINISTER GRIJPT NIET IN BIJ GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

MInister Dijsselbloem van Financiën laat zich in zijn antwoord op Kamervragen niet verleiden tot een moreel oordeel over gebruik van persoonsgegevens door verzekeraars.

 

DIJSSELBLOEM PAKT ADVIES ACTAL OP

"Ik zal in samenwerking met de toezichthouders het proces van een vergunningsaanvraag transparanter maken en zorg dragen voor een proportionele behandeling van kleine, innovatieve partijen." Aldus minister Dijsselbloem van Financiën in de brief waarin hij het onlangs uitgekomen Actal-rapport 'Regeldruk bij kredietverstrekking' aanbiedt aan de Tweede Kamer.

 

CONSUMENTENBOND VANGT BOT BIJ DIJSSELBLOEM

De Consumentenbond "betreurt het dat de AFM in het op 28 oktober gepubliceerde rapport over de nazorg van woekerpolisgedupeerden buiten beschouwing laat dat verzekeraars een grote rechtsongelijkheid creëren bij het compenseren van de schade".

 

DIJSSELBLOEM ZEGT GEEN COMMENTAAR TE KUNNEN GEVEN OP WOEKERPOLISSCHIKKING NN EN POLITIEBOND

 Minister Dijsselbloem van Financiën zegt niet bevoegd te zijn commentaar te geven op de volgens berichten beter dan gemiddelde woekerpolisschikking tussen NN en Nederlandse Politievakbond. Kamerleden hadden om een reactie gevraagd, nadat de schikking in de publiciteit kwam. 

 

DIJSSELBLOEM WIL AFKOELINGSPERIODE VOOR POLITICI DIE OVERSTAPPEN

Politici en de financiële sector zijn te zeer met elkaar verweven. Dat zegt Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën en Eurogroepvoorzitter, in gesprek met Vrij Nederland: "Ik vind het kwetsbaar dat bewindslieden en andere politici die verantwoordelijk zijn voor een bepaald beleidsterrein direct of kort daarna gaan werken bij bedrijven in dezelfde sector. Zoals Camiel Eurlings, die van Verkeer en Waterstaat naar KLM ging. Zo zijn er meer voorbeelden." 

 

RAAD VAN STATE FLUIT DIJSSELBLOEM TERUG

De Raad van State vindt dat minister Dijsselbloem van Financiën op z'n minst beter moet motiveren waarom hij uitbreiding van de aanwijzingsbevoegdheid van de toezichthouders nodig vindt. Als deze toezichthoudesr menen dat een beleidsbepaler niet aan de wettelijke eisen voldoet, kunnen zij de desbetreffende financiële onderneming een aanwijzing geven om deze persoon te ontslaan. De minister wil dat de toezichthouders de bevoegdheid krijgen om deze aanwijzing al eerder te geven.

 

TOCH VERLENGING OVERGANGSTERMIJN PEPLUS

Met enige tegenzin heeft minister Dijsselbloem besloten de overgangstermijn voor PEplusexamens met een kwartaal te verlengen tot 1 april 2016. "Dit moet financieel adviseurs nog beter in staat stellen om alle beoogde PEplus-examens in de overgangsperiode te behalen", schrijft hij in de Kamerbrief naar aanleiding van het schriftelijk overleg over Wft-examinering.

 

WOEKERPOLISSEN: DIJSSELBLOEM HOUDT LIJN VAST

Minister Dijsselbloem van Financiën gaat niet in op het pleidooi van de Consumentenbond voor een commissie voor aanvullende collectieve compensatieregelingen. Dat bleek tijdens het Algemeen Overleg woensdag in de Tweede Kamer over woekerpolissen. Dijsselbloem houdt vast aan zijn lijn. Toch constateert de Stichting Geldbelangen dat de druk vanuit de Kamer is opgevoerd. 

 

GEEN ALGEMENE ADVISERINGSPLICHT WOEKERPOLISSEN

Minister Dijsselbloem van Financiën voelt niet voor een algemene adviseringsplicht inzake woekerpolissen. 

 

FINANCIËN MAAKT HAAST MET SANCTIES IN WOEKERPOLISDOSSIER

Hoewel er volgens de AFM in de tweede helft van 2014 sprake was van "een duidelijke verbetering bij het bereiken van consumenten met een beleggingsverzekering", maakt minister Dijsselbloem haast met het introduceren van sancties voor verzekeraars die achterblijven bij het activeren van hun klanten. Het ontwerpbesluit dat deze 'activeringsverplichting' regelt moet op 1 juli in werking treden.

 

DIJSSELBLOEM ONTVANGT COMPLIANCE AWARD 2014

Hans Ludo van Mierlo, bedenker van de beroepseed, reikte woensdag de Nationale Compliance Award 2014 uit aan minister Dijsselbloem van Financiën.

 

DIJSSELBLOEM MAAKT KINDEREN WEGWIJS MET GELD

“Maak een plan voor wat je met je geld wilt doen. Dwing jezelf te kiezen welk deel van je geld je direct wilt uitgeven en welk deel je wilt sparen voor dingen die je in de toekomst wilt hebben.” Die tip gaf minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën de zestig basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 die donderdag 12 maart in het kader van de Week van het Geld aanwezig waren bij een speciale kinderpersconferentie.

 

DIJSSELBLOEM-TAART GAAT ER GOED IN

'Dr. Dijsselbloem. For all your magic tricks'.  Dat staat op de 'Dijsselbloem-taart' waarmee financieel adviseur Sander van der Vis opleider Lindenhaeghe onlangs bedankte.

 

DIJSSELBLOEM: GEEN WATER BIJ WIJN PE-EXAMEN

De intermediairorganisaties hebben opnieuw bot gevangen bij minister Dijsselbloem van Financiën, die nog steeds niet bereid is water bij de wijn doen als het gaat om het PE-examen. In een Kamerbrief toont Dijsselbloem begrip, maar gaat vervolgens onverminderd door op de ingeslagen weg.

 

DIJSSELBLOEM NEEMT UITNODIGING AAN

Minister Dijsselbloem van Financiën neemt de uitnodiging van Verbond van Verzekeraars, NVB en Pensioenfederatie om te praten naar aanleiding van zijn kritische NRC-bijdrage aan. Aldus NVB-directeur Eelco Dubbeling op BNR Radio.

 

FD: DIJSSELBLOEM HIELD VOORKEURSKANDIDAAT TEGEN VOOR BESTUURSVOORZITTERSCHAP AFM

Volgens het FD maandagochtend heeft minister Dijsselbloem van Financiën eind 2013 een voorkeurskandidaat van de raad van toezicht van de AFM voor de positie van AFM-voorzitter tegengehouden.

 

VEH: DIJSSELBLOEM IN DE FOUT

Volgens Vereniging Eigen Huis stelt minister Dijsselbloem in zijn veelbesproken opiniestuk in de NRC van zaterdag ten onrechte dat VEH tegen aanscherping van de leennormen is.

 

SECTOR WIL JAARLIJKS VISIEGESPREK MET DIJSSELBLOEM

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen roepen minister Dijsselbloem van Financiën op jaarlijks samen een visiegesprek te voeren en te kijken wat goed gaat en beter kan in de sector. De organisaties reageren hiermee op de kritiek die de minister afgelopen zaterdag in het NRC uitte. 

 

DIJSSELBLOEM HAD VERTROUWEN IN RAAD VAN TOEZICHT AFM AL VERLOREN

Minister Dijsselbloem van Financiën had het vertrouwen in de raad van toezicht van de AFM al opgezegd voordat hij besloot tot onderzoek. Dat stelt maandag het FD op basis van een reconstructie.

 

WOEKERPOLISSEN: MINISTER BLIJFT VERZEKERAARS ACHTER DE VODDEN ZITTEN

De autoriteiten blijven vooral de verzekeraars achter de vodden zitten bij het activeren van klanten met een woekerpolis en hersteladvies. Op de adviseurs is het veel moeilijker grip te krijgen.

 

"BANKEN EN VERZEKERAARS VERSCHILLENDE SOORTEN BEDRIJVEN"

"Banken en verzekeraars zijn verschillende soorten bedrijven die zich moeilijk over één kam laten scheren." Aldus minister Dijsselbloem van Financiën in reactie op het rapport 'Vergelijking verzekeraars en banken', dat in opdracht van het Verbond van Verzekeraars is opgesteld door adviesbureau Towers Watson.

 

DIJSSELBLOEM NEGEERT OPNIEUW INTERMEDIAIR

Minister Dijsselbloem van Financiën fietst over de 400 klachten heen die het Wft Examenloket van de gezamenlijke intermediairorganisaties had verzameld over de Wft- en PE-examinering nieuwe stijl. De minister schrijft nog wel dat "uiteraard geen sprake is van een poging het aantal adviseurs te verminderen".

 

DIJSSELBLOEM ONDERZOEKT BOETEVRIJE HERFINANCIERING

Naar aanleiding van een oproep van de ChristenUnie heeft minister Dijsselbloem gezegd dat hij met banken gaat overleggen over de mogelijkheden van een boetevrije herfinanciering van hypotheken bij probleemgevallen.

 

DIJSSELBLOEM HOUDT VAST AAN UITBREIDING BEROEPSEED

Minister Dijsselbloem van Financiën houdt vast aan uitbreiding van de beroepseed naar medewerkers.

 

UITZONDERING OP PROVISIEVERBOD DOORGEZET

Minister Dijsselbloem van Financiën ziet geen heil in de alternatieven die zijn aangedragen voor de uitzondering op het provisieverbod die hij wil maken bij de begeleiding van mensen met een betalingsachterstand hypotheek. Dat is op te maken uit zijn antwoorden op de vragen van het Kamerlid Aukje de Vries.

 

"STUDENTEN MISSEN AANSLUITING MET ARBEIDSMARKT"

"De nieuwe Wft-examens lijken voor mbo- en hbo-studenten een nauwelijks te nemen horde." Dit schrijven Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD in een brief aan minister Dijsselbloem van Financiën. Het schrappen van het verplichte Wft-examen uit het curriculum van mbo- en hbo-scholen ondermijnt volgens de brancheorganisaties de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

 

OVFD HEKELT NEGEREN KRITIEK DOOR MINISTER

Tot grote teleurstelling van de OvFD houdt de minister van Financiën - ondanks stevige kritiek vanuit de Raad van State (RvS) - vast aan de voorgenomen afschaffing van de overheidsbijdrage aan de toezichtkosten op de financiële markten zoals opgenomen in de Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht. 

 

DIJSSELBLOEM: "WE ZIJN OP DE GOEDE WEG MET NIEUWE VAKBEKWAAMHEID EN EXAMENS"

Minister Dijsselbloem is niet van zins het nieuwe deskundigheidsbouwwerk en de nieuwe examens bij te stellen. Dat schrijft hij - niet onverwacht getuige de uitspraken onlangs van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) in VVP - aan de Tweede Kamer.

 

CFD WIL SNELLERE REACTIE DIJSSELBLOEM OP EXAMENDRAMA

De Commissie CFD wil dat minister Dijsselbloem van Financiën nog voor het zomerreces reageert op de lage slagingspercentages bij de examens nieuwe stijl.

 

DIJSSELBLOEM IN MINI-VERZEKERD! VERBOND

Eigenlijk wilde hij dierenarts worden. Dat vertelt minister Dijsselbloem van Financiën in de mini-Verzekerd! die het Verbond van Verzekeraars voor het eerst heeft gemaakt en met als hoofdredacteur de 11-jarige Jora den Dulk.

 

MINISTER: WOEKERPOLISSEN DESNOODS EENZIJDIG VERBETEREN

Dat is apart: verzekeraars die met instemming van de minister van Financiën eenzijdig woekerpolissen mogen aanpassen. Weliswaar om de situatie voor de klant te verbeteren, maar toch.

 

DIJSSELBLOEM POLITICUS VAN HET JAAR

De Haagse parlementaire pers heeft minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën uitgeroepen tot Politicus van het Jaar.

 

"FINANCIEEL ADVISEUR IS GEEN ADVOCAAT"

Het beroep van financieel adviseur is niet vergelijkbaar met dat van advocaat en notaris. Dat vindt de minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem. 

 

VERBOND VINDT DIJSSELBLOEM TE SNEL

Het Verbond van Verzekeraars betwijfelt nut, noodzaak en timing van het Theoretisch Solvabiliteit Criterium (TSC).  

 

HOMMEN: "HET FINANCIEEL SYSTEEM: DAT ZIJN WIJ ALLEMAAL"

"Het is belangrijk dat financiële instellingen hun mensen blijven uitdagen kritisch te zijn, buiten de box te denken en zo het beste in zichzelf naar boven te halen. Maar ze moeten óók de ruimte krijgen om te werken aan een cultuur waarin hun maatschappelijke oriëntatie een vanzelfsprekendheid is. De steun van de buitenwereld is daarbij hard nodig. Want: het financieel systeem, dat zijn wij allemaal."

 

DIJSSELBLOEM LEGT PE-KRITIEK NAAST ZICH NEER

Zelfs 10.000 handtekeningen en druk vanuit de Tweede Kamer brachten minister Dijsselbloem niet op andere gedachten: hij drukt de door de standsorganisaties fel aangevochten periodieke PE-examens toch door.

 

MINISTER: "BELONINGEN BIJ ING KUNNEN OMLAAG"

"In het concrete geval van ING constateer ik dat de beloningen van de top inderdaad onder de door ING zelf vastgestelde Europese peer group liggen. Desondanks ben ik van mening dat ook bij ING de beloningen omlaag kunnen gelet op de uitdagingen in de financiële sector." Dat schrijft minister Dijsselbloem van Financiën in zijn antwoord op vragen van het Kamerlid Aukje de Vries (VVD).

 

DIJSSELBLOEM DRINGT AAN OP HERSTELADVIES

 "Ik roep adviseurs die hun klanten nog niet hebben voorzien van gratis hersteladvies op dit in ieder geval bij klanten met beleggingsverzekeringen die voor compensatie in aanmerking komen alsnog op korte termijn te doen." Aldus minister Dijsselbloem van Financiën in de brief waarmee hij de eindrapportage flankerend beleid beleggingsverzekeringen aanbiedt aan de Tweede Kamer.

 

VAN HIJUM LOOPT BLAUWTJE BIJ STELLEN KAMERVRAGEN

"In hoeverre is het wenselijk dat er een soort tussenperiode ontstaat, zoals in het geval van Rabobank die haar 'no cure, no pay'-model pas op 30 juni a.s. invoert?" Deze vraag stelde CDA-Kamerlid Eddy van Hijum aan minister Dijsselbloem. Een vraag met een hoog 'klok & klepel'-gehalte, want de Rabobank zegt juist nog ruim drie maanden nodig te hebben om haar huidige 'no cure, no pay'-model aan te passen aan de geldende wet- en regelgeving.

 

"KLANTBELANG NOG ONVOLDOENDE CENTRAAL"

"Uit de eindrapportages van de Commissies volgt dat het thema Klantbelang Centraal nog veel aandacht van de sector vergt." Aldus minister Dijsselbloem van Financiën in de brief waarmee hij de eindrapportages van de Monitoring Commissies Code Banken en Governance Principes Verzekeraars aanbiedt aan de Tweede Kamer.

 

overig nieuws

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

 • NIBUD KAATST BAL TERUG NAAR HYPOTHEEKVERSTREKKERS (5 reacties)

  “Een minder rigide omgang door hypotheekverstrekkers met schulden uit het verleden zou ook helpen”, aldus Marcel Warnaar van het Nibud op kop-munt.nl.

 • ONJUISTE MARKTWAARDE WONING LEIDT NIET TOT SCHADEVERGOEDING

  Het hanteren van een onjuiste marktwaarde van de woning in de administratie door ING leidt niet tot een schadevergoeding, omdat de consument geen schade heeft geleden, zo blijkt uit Uitspraak 2017-517 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • CONSUMENT HEEFT RECHT, NIET DE PLICHT TOT BOETEVRIJE AFLOSSING

  Een bank kan er niet toe worden gehouden om de toekomstige boetevrije rente mee te nemen in haar berekening van de boeterente, zo blijkt uit Uitspraak 2017-514 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • PETER PAUL BARTH NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER KLAVERBLAD

  Peter Paul Barth wordt per 1 september benoemd tot algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad Verzekeringen.

Meer nieuws...