quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

zoekresultaten met tag 'nhg'

DE HYPOTHEKER BIEDT ONDERNEMERS BINNEN WEEK ZEKERHEID OVER HYPOTHEEK ZONDER NHG

De Hypotheker biedt zelfstandig ondernemers vanaf nu binnen een week duidelijkheid over de mogelijkheid om een hypotheek te sluiten die niet onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) valt.

 

WEW: "MAATWERK BIJ HYPOTHEKEN BEHOUDEN"

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) verwacht dat door verdere invulling van de wet- en regelgeving, het gebruik van open normen door de toezichthouder en digitalisering en strategie door geldverstrekkers, hypotheken steeds meer een standaardproduct worden. "Hiermee worden niet alle consumenten op de hypotheekmarkt goed bediend en dat is in sommige gevallen, maatschappelijk gezien, ongewenst."

 

NHG: BEHEERTOETS VERVANGT IV-TOETS

Mijn NHG is uitgebreid met de Beheertoets. Deze toets vervangt de Inkomens- & Vermogenstoets (IV-Toets). 

 

VEH: "SCHRAP NHG-BEPERKING"

Vereniging Eigen Huis (VEH) waarschuwt ervoor de hypotheekrente te lang vast te zetten bij bepaalde geldverstrekkers.

 

"BANKEN BRENGEN OVERSLUITER HYPOTHEEK ONNODIG DUIZENDEN EURO'S NHG-KOSTEN IN REKENING"

Heeft men in het verleden een hypotheek afgesloten onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en stapt men nu over naar een andere bank dan betaalt men in sommige gevallen onnodig 1 procent kosten voor het opnieuw verkrijgen van diezelfde hypotheekgarantie. Dat stelt Moneywise.nl. 

 

TRAINING WONINGBEHOUD MET NHG

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) houdt vanaf 27 maart verschillende keren de training 'Woningbehoud met NHG'.

 

ACCEPTATIEPROCES NHG VERDER VEREENVOUDIGD

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) accepteert nu ook elektronische handtekeningen op de benodigde documenten voor een lening met NHG.

 

VERENIGING EIGEN HUIS: "NHG-PREMIE KAN OMLAAG"

Vereniging Eigen Huis (VEH) meent dat de NHG-premie naar beneden kan.

 

MINDER HYPOTHEKEN IN AANMERKING VOOR NHG

In 2016 financierden in totaal 118.700 huishoudens de aankoop of verbouwing van hun woning met NHG. Dit is een daling van 12 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

 

SEH GEEFT VERVOLG AAN BIJEENKOMSTEN OVER NHG

SEH geeft in het voorjaar en najaa reen vervolg aan de eerste reeks bijeenkomsten eind 2016 over NHG. 

 

ZORGELOOSCH ADVISEUR OP EERSTE VERNIEUWDE HYPOTHEEK MET NHG VOOR ZZP'ERS

Zorgeloosch adviseerde de eerste vernieuwde hypotheek met NHG voor zzp'ers.

 

WEW PAST NORMEN AAN

"In de Voorwaarden &Normen NHG wordt de aanvraagdatum als peildatum gehanteerd voor de van toepassing zijnde V&N. Dit uitgangspunt komt niet overeen met de lijn van de AFM. Daarom heeft het WEW besloten de V&N aan te passen." Aldus het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

 

ZZP'ERS KRIJGEN MAKKELIJKER EEN HYPOTHEEK

Voor ZZP'ers wordt het makkelijker een hypotheek te krijgen. Per 1 december is een hypotheek met NGH mogelijk na één jaar zelfstandigheid.

 

SNELLER HYPOTHEEK MET NHG VOOR ZZP'ER

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) maakt het vanaf 1 december mogelijk voor zzp'ers om al na twaalf maanden zelfstandigheid een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af te sluiten.

 

VLOEMANS: BOD NHG ONVOLDOENDE

NHG biedt de klant waarover life planner Bryan Vloemans onlangs in een open brief aan de bel trok nog steeds geen goede oplossing. Dat stelt hij in zijn blog op LinkedIn.

 

NHG: VOORLOPIG GEEN MODELMATIGE TAXATIES

NHG wil voorlopig niet aan modelmatige taxaties, ook al is dit inmiddels toegestaan (tot een LTV-ratio van 90 procent).

 

GROEI AANTAL HYPOTHEEKAANVRAGEN IN EERSTE HALFJAAR

In de eerste helft van 2016 groeide het aantal hypotheekaanvragen met 8 procent tot 164.800. In de maand juni werden 32.200 hypotheekaanvragen via het Hypotheken Data Netwerk verzonden. In vergelijking met juni 2015 24 procent minder, maar toen werd een eenmalige piek bereikt door de aanscherping van de NHG-normen.

 

NHG-GRENS BLIJFT 245.000 EURO

De kostengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) blijft dit jaar op 245.000 euro.

 

DIJSSELBLOEM KAN NIET INGRIJPEN IN HYPOTHEKENKWESTIE

Minister Dijsselbloem van Financiën vindt het onjuist dat Solvency II hypotheken met NHG hetzelfde behandelt als meer risicovolle NGH-loze hypotheken. HIj kan hier nu echter niets aan doen. Hij zal de kwestie inbrengen bij de evaluatie van Solvency II over enkele jaren.

 

NHG VERWACHT BLIJVEND HOOG NIVEAU VERLIESDECLARATIES

In het derde kwartaal hebben in totaal 37.800 huishoudens de aankoop of verbetering van hun woning gefinancierd met NHG. Dat is een toename ten opzichte van het vorige kwartaal. 

 

TIJDELIJKE KORTING NHG-TARIEVEN SNS

"Per 1 juli 2015 gaat de grens voor NHG omlaag van 265.000 naar 245.000 euro. Voor veel starters en andere potentiële huizenkopers een reden om nog voor deze verlaging een hypotheek af te sluiten. Als SNS haken we in op deze periode door de SNS Hypotheek met NHG extra scherp in de markt te zetten."A;ldus SNS. 

 

NHG-CIJFERS ONDERSTREPEN MARKTHERSTEL

In het eerste kwartaal van 2015 hebben in totaal 32.100 huishoudens de aankoop of verbetering van hun woning gefinancierd met NHG. Dat is in lijn met de laatste kwartalen van 2014.In totaal hebben 1.329 huishoudens in het eerste kwartaal van 2015 een beroep gedaan op NHG als gevolg van een verkoop van hun woning met verlies. Deze stijging ten opzichte van het voorgaande jaar is conform prognoses. 

 

NHG: STIJGING AANTAL VERLIESDECLARATIES VLAKT AF

NHG houdt rekening met een verdere stijging van het aantal verliesdeclaraties. Wel is de stijging in 2014 afgevlakt. 

 

BEROEP OP NHG NAAR RECORD

In 2013 hebben 4.522 huishoudens een beroep moeten doen op de Natonale Hypotheek Garantie, een toename van 27 procent ten opzichte van 2012. In tweederde van de gevallen gaat het om een verlies na gedwongen verkoop van de woning bij een relatiebeëindiging, bij 17 procent was werkloosheid hiervoor de aanleiding.

 

EIGEN HUIS WIL RESTSCHULDFINANCIERING MET NHG

Vereniging Eigen Huis is teleurgesteld dat het voorstel voor restschuldfinanciering met NHG niet is terug te vinden in Miljoenennota en Belastingplan 2014. Eigen Huis pleit ervoor dat deze mogelijkheid uiterlijk per 1 januari ingaat. "Dit is belangrijk voor de grote groep eigenwoningbezitters die met zijn hypotheek onder water staat en wil verhuizen."

 

GEDWONGEN VERKOOP KOOPWONINGEN FORS GESTEGEN

Conform verwachting is in de eerste helft van 2013 het aantal nieuwe garanties afgenomen en het aantal gedwongen verkopen met verlies toegenomen. Ondanks deze ontwikkeling is het garantievermogen van NHG op peil gebleven, aldus Nationale Hypotheek Garantie.

 

NHG-TARIEF OMHOOG NA TOENAME VERLIESDECLARATIES

Het aantal verliesdeclaraties bij het Waarborgfonds Eigen Woning is vorig jaar met 75 procent gestegen tot 3549 (2011: 2004). In totaal keerde het fonds 96,9 miljoen euro uit (2011: 60,9 miljoen). Dit jaar wordt een verdere toename tot 4000 à 4500 schadegevallen verwacht. "Uit voorzorg" is de NHG-premie dit jaar verhoogd van 0,7 tot 0,85 procent van de hypotheeksom.

 

"DALING NHG'S VOOR WONINGVERBETERING IS BEDREIGEND"

Het aantal NHG’s voor woningverbetering neemt steeds verder af. Deze trend is bedreigend voor de kwaliteit en duurzaamheid van eigen woningen, met name in de oudere wijken, aldus de Nationale Hypotheek Garantie.

 

"VERLAGING NHG HEEFT BESCHEIDEN EFFECT"

"De verlaging van de NHG-kostengrens per 1 juli 2012 van 350.000 naar 320.000 euro zal slechts een bescheiden effect hebben", aldus Karel Schiffer (NHG).

 

HYPOTHEEKGARANTIE VOORZIET MEER DAN OOIT IN BEHOEFTE

"De Nationale Hypotheekgarantie is gewild in onzekere tijden", constateert het Waarborgfonds Eigen Woningen. In 2011 hebben in totaal 136.500 huishoudens de aankoop of verbetering van hun woning gefinancierd met NHG, het hoogste aantal garanties in één jaar sinds de introductie in 1995.

 

SERVICE PROVIDER HYPZA WIL NHG MODERNISEREN

Hypotheekprovider Hypza pleit voor een systeem waarbij – in kleine stapjes – de hypotheekrente lager is naarmate het risico voor de geldschieter en overheid beperkter zijn in plaats van de NHG-garantie.

 

MEER HYPOTHEEK TWEEVERDIENERS DOOR NIEUWE NHG-VOORWAARDEN

Als gevolg van nieuwe NHG-voorwaarden kunnen tweeverdieners met lage inkomens volgend jaar dertigduizend euro meer lenen voor de aankoop van een huis. Aldus De Telegraaf vandaag.

 

OVFD PLEIT VOOR HANDHAVING NHG

De OvFD is het niet eens met de Rabobank om de NHG aan te passen en wil dat de garantieregeling onverkort blijft gehandhaafd.

 

NHG: GEDWONGEN VERKOPEN BINNEN PROGNOSE

Terwijl De Telegraaf dinsdagochtend op de voorpagina kopt dat het aantal huishoudens in de hypotheekproblemen snel groeit, houdt het Waarborgfonds  Eigen Woningen vast aan haar 2011-prognose van circa 2.000 gedwongen verkopen.

 

"NHG-GRENS VOORLOPIG HOUDEN OP 350 MILLE"

Verschillende partijen pleiten ervoor de NHG-grens langer te houden op 350 mille of haar stapsgewijs weer te verlagen.

 

VEH EIST DAT GELDVERSTREKKERS NHG-REGELS OMARMEN

Vereniging Eigen Huis wil dat banken en verzekeraars de NHG-regels onverkort toepassen voor NHG-hypotheken. Zo niet dan moet minister De Jager ingrijpen.

 

"BANKEN MOET AFWIJKEN VAN GHF-NORM"

De Hypotheekshop Lelystad roept banken op om flexibeler te zijn voor een hypotheek met de Nationale Hypotheekgarantie(NHG) en af te wijken van de nieuwe GHF-norm.

 

"OOK RUIMERE NHG-NORMEN PASSEN BINNEN GEDRAGSCODE"

Harrie-Jan van Nunen (De Financiële Makelaar) roept de banken opnieuw op om de ruimere NHG-norm te respecteren binnen de begin deze maand vernieuwde Gedragscode Hypothecaire Financieringen.

 

VEH 'RECTIFICEERT' BERICHT OVER AEGON

VEH berichtte eerder dat Aegon nog de enige geldverstrekker zou zijn die nog niet de strengere NVB-normen toepast. Ten onrechte blijkt nu.

 

VERENIGING EIGEN HUIS PRIJST AEGON OM NHG-BELEID

Vereniging Eigen Huis roept geldverstrekkers op om voor hypotheken met NHG zich te houden aan de bestaande NHG-normen en daar niet de nieuwe normen van de NVB voor in de plaats te stellen. Alleen Aegon volgt momenteel de bestaande NHG-normen.

 

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...