quote

"Ik vind dat het hele BKR op de schop moet" Jeffrey Leichel (Stichting Odin) op VVP Online

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

zoekresultaten met tag 'pensioen in eigen beheer'

WIEBES HERHAALT: COULANCEPERIODE PEB WORDT NIET VERLENGD

Staatssecretaris Wiebes herhaalt in antwoord op Kamervragen nog een keer dat hij de coulanceperiode voor het stopzetten van de huidige opbouw van pensioen in eigen beheer niet verlengt.

 

MISVERSTANDEN ROND UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER

Dga’s hoeven niet vóór 1 juli 2017 al de beslissing over de bestemming van het in eigen beheer opgebouwde pensioenvermogen te nemen. Dat laatste is namelijk niet het geval. Het enige dat voor 1 juli moet worden geregeld, aldus staatssecretaris Wiebes in antwoord op Kamervragen, is het stopzetten van de huidige opbouw van het PEB. 

 

PENSIOEN IN EIGEN BEHEER: MKB BELANGEN WIL UITSTEL DEADLINE

Een op de drie ondernemers is zich niet bewust van de afschaffing van pensioen in eigen beheer, blijkt uit onderzoek door MKB Belangen. 

 

WIEBES ZIET GEEN HEIL IN PEB-OVERLEG MET VERBOND

"Voor het vragen van een reactie van het Verbond van Verzekeraars ter nadere uitwerking van mijn standpunt zie ik geen aanleiding." Dit schrijft staatssecretaris Wiebes van Financiën in zijn brief aan de vaste commissie van Financiën van de Eerste Kamer naar aanleiding van vragen over "het verschil tussen een bepaald elders verzekerd deel en een onbepaald elders verzekerd deel" van een pensioen in eigen beheer (PEB). 

 

WIEBES VRAAGT EERSTE KAMER OM UITSTEL STEMMING

Staatssecretaris Wiebes heeft de Eerste Kamer om uitstel gevraagd van de stemming over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen.

 

WETSVOORSTEL UITFASERING DGA-PENSIOEN AANGENOMEN

De Tweede Kamer heeft donderdag het wetsvoorstel UItfasering pensioen in eigen beheer aangenomen. Naar verwachting zal ook de senaat volgende maand akkoord gaan met het voorstel.

 

ADFIZ: BRENG DGA ONDER BESCHERMING PENSIOENWET

De overheid moet de dga onder de bescherming van de Pensioenwet brengen. Hierdoor profiteert de dga mee van recente en toekomstige wijzigingen binnen die wet. Dit schrijft Anne Bergsma, directeur van assurantiebedrijf Froonacker en bestuurslid bij Adfiz, in een ingezonden brief in het FD.

 

AFKOOP VAN DGA-PENSIOEN IMPOPULAIR

Pensioenadviseurs denken dat maar weinig dga's hun pensioenaanspraken gaan afkopen. De voorkeur zal uitgaan naar premievrije voortzetting of omzetting in een speciale ‘oudedagsverplichting’. Dat bleek tijdens de bijeenkomst van de NOPD over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer, die op 1 januari 2017in werking treedt.

 

WETSVOORSTEL UITFASERING DGA-PENSIOEN

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft het wetsvoorstel voor de uitfasering van pensioen in eigen beheer naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

AFKOOP PENSIOEN IN EIGEN BEHEER VRAAGT OM ADVIES

Dga's kunnen in 2017 hun pensioen in eigen beheer afkopen met een belastingkorting van 34,5 procent. Volgens onderzoek van Allianz zijn er veel dga's die geen advies inwinnen. "Vooral deze groep zou zich nu moeten laten adviseren", zegt Mart Vreven, directeur Pensioen en Leven bij Allianz Nederland.

 

overig nieuws

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

 • NIBUD KAATST BAL TERUG NAAR HYPOTHEEKVERSTREKKERS (5 reacties)

  “Een minder rigide omgang door hypotheekverstrekkers met schulden uit het verleden zou ook helpen”, aldus Marcel Warnaar van het Nibud op kop-munt.nl.

 • ONJUISTE MARKTWAARDE WONING LEIDT NIET TOT SCHADEVERGOEDING

  Het hanteren van een onjuiste marktwaarde van de woning in de administratie door ING leidt niet tot een schadevergoeding, omdat de consument geen schade heeft geleden, zo blijkt uit Uitspraak 2017-517 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • CONSUMENT HEEFT RECHT, NIET DE PLICHT TOT BOETEVRIJE AFLOSSING

  Een bank kan er niet toe worden gehouden om de toekomstige boetevrije rente mee te nemen in haar berekening van de boeterente, zo blijkt uit Uitspraak 2017-514 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • PETER PAUL BARTH NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER KLAVERBLAD

  Peter Paul Barth wordt per 1 september benoemd tot algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad Verzekeringen.

Meer nieuws...