Adviesalerts! bij de Zorg- en Verzuimverzekering

Dansende menigte Adviesalerts 2021

(Uit katern Zorg en Verzuim in VVP 4-2021) Wat speelt er bij de zorg-en verzuimverzekering? U leest het in deze Adviesalerts!

De zorg kraakte in haar voegen door corona. Maar gaat dit uiteindelijk ook echt gevolgen hebben voor de zorgverzekering en dan met name hoogte van premie en eigen risico? Waarschijnlijk wordt dat zelfs dit jaar nog niet duidelijk. Nog los van de vraag of corona werkelijk (helemaal) bedwongen is, zal het nog wel even duren voordat de eindafrekening is opgemaakt. Ondertussen is er ook nog een nieuw kabinet en hoe kijkt dat aan tegen de zorgverzekering? Het stelsel zal allicht niet veranderen, maar hoe gaat het verder met het eigen risico (ook in 2022 bevroren op 385 euro)? En ziet het nieuwe kabinet toch nog af van het door de vorige regering geplande schrappen per 2023 van de resterende premiekorting (vijf procent) voor zorgcollectiviteiten? Waarschijnlijk niet, ook omdat de gemiddelde individuele verzekering in 2021 voor het tweede jaar op rij goedkoper is dan een collectieve verzekering. Als alle zorgcollectiviteiten echt goede zorginhoudelijke afspraken kenden, zal de appels en peren vergelijkende politiek redeneren, zou dat eigenlijk niet moeten kunnen. Sowieso hebben zorgverzekeraars nooit de sigaaruit-eigen-doos-zweem rond de premie van zorgcollectiviteiten weten weg te nemen. Hopelijk betekent het helemaal verbieden van de collectiviteitskorting niet het einde van collectiviteiten als zodanig, omdat zorginhoudelijke afspraken binnen zo’n verband wel degelijk iets kunnen toevoegen.

‘Vraag naar zekerheid groeit’

De grootste trend bij de zorgverzekering is dat het aantal overstappers - van de ene naar de andere risicodrager - al sinds jaar en dag blijft hangen rond de zes tot zeven procent. Het idee bij de start in 2006 van het huidige stelsel dat verzekerden hun zorgverzekeraar jaarlijks afrekenen op prijs en kwaliteit en zo de maatschappijen scherp houden, is een illusie gebleken. Volgens Vektis is “66 procent van alle verzekerden in Nederland is in de afgelopen zeven jaar (2014-2021) niet overgestapt.” Slechts 1,5 procent switchte in dit tijdvak vier keer of vaker. Overstappen houdt vaak verband met de premie. Het Nivel: “Net als voorgaande jaren is in 2021 ontevredenheid over de hoogte van de totale premie de meest genoemde reden onder overstappers om te wisselen van zorgverzekeraar.”

Zorgeloos verzekerd

De klant kiest dus liever voor stabiliteit dan voortdurend de vingers aan premie- en voorwaardenpols houden. In 2021 lijkt daar – al dan niet ingegeven door de coronasituatie – nog iets meer behoefte aan zekerheid bijgekomen, Vektis: “Voor het eerst in jaren kozen meer verzekerden voor een aanvullende verzekering: 84,9 procent ten opzichte van 83,2 procent in 2020. Het percentage verzekerden met een vrijwillig eigen risico nam voor het eerst in jaren licht af: van 13,3 naar 13,1 procent. Ook het percentage verzekerden dat kiest voor het maximale vrijwillig eigen risico daalde: 9,9 procent van alle verzekerden maakt deze keuze.” Voor een zorgverzekeringscampagne dit jaar, zou het motto ‘Zorgeloos verzekerd’ dus absoluut passend zijn.

Het meest gekozen polistype basisverzekering (77 procent, was 76 procent) blijft de naturapolis. Vijftien procent (was achttien procent) koos dit jaar voor een restitutiepolis, acht procent (2020: zes procent) opteerde voor een combinatiepolis. Er was op het moment van schrijven van dit artikel nog geen marktaandeel budgetpolissen bekend (een budgetpolis of polis met beperkende voorwaarden is een uitgeklede variant van de naturapolis). In 2020 nam het percentage verzekerden met een budgetpolis voor het eerst af, van 14,1 naar 13,1 procent, aldus de Nza.

Hoogste percentage sinds 2003

Volgens het CBS is het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid in 2020 gestegen tot 4,7 procent, het hoogste percentage sinds 2003. Ruim twee procent van de werknemers geeft aan te hebben verzuimd met klachten die werden veroorzaakt door het coronavirus. De invloed van corona op het verzuimcijfer is echter vooral indirect; in 2020 nam de werkdruk in de gezondheidszorg door corona nog verder toe, met als gevolg meer ziekmeldingen. Vooral in de verpleeg-en verzorgingstehuizen werd er veel verzuimd vanwege ziekte: 7,7 procent, tegen 6,8 procent in 2019.

Het maakt het belang om overal aan verzuimbeheersing te blijven doen er niet minder om. Bijvoorbeeld met behulp van de Risico Inventarisatie en Evaluatie. Zo’n (verplichte) RI&E ontbreekt nog veel te vaak. Misschien komt er een doorbraak nadat MKB-Nederland in juni een stappenplan live heeft gezet voor branches die hun eigen RI&E-dienstverlening aan ondernemers willen starten of verder verbeteren.

In 2017 werd de nieuwe arbowet van kracht. De evaluatie van de wet is positief uitgevallen. Uit de evaluatie blijkt wel onder meer dat “de bedrijfsartsen een aantal aandachts- en verbeterpunten zien in de naleving van het basiscontract zoals het meer bekendmaken van de essentie en doelen van het basiscontract bij de werkgevers, het geven van meer voorlichting richting werknemers over rechten en mogelijkheden en meer toezicht en handhaving van de naleving van de wet”. Inmiddels ligt er een hoofdlijnennota Arbovisie 2040. Een van de zeven hoofdlijnen daarin is meer focus op preventie.

Niet ter discussie

De MKB verzuim-ontzorgverzekering kan sinds 1 januari 2020 worden afgesloten en het lijkt erop dat tot nu toe vooral startende werkgevers die nog geen verzekering hadden, zijn ingestapt. Veel bedrijven en organisaties hadden vanwege de coronasituatie echter wel iets anders aan hun hoofd. Dus hoe de marktacceptatie uiteindelijk echt gaat zijn, moet nog blijken.

De MKB verzuim-ontzorgverzekering kwam er als ‘goedmakertje’ voor het handhaven van de loondoorbetalingsplicht in het tweede ziektejaar (Rutte III wilde deze plicht aanvankelijk terugbrengen naar een jaar voor kleine werkgevers). In een recent ontwerpadvies doet de SER onder meer voorstellen om verantwoordelijkheden voor werkgevers bij de loondoorbetaling bij ziekte binnen de bestaande duur van twee jaar anders in te richten. De mogelijkheid wordt geïntroduceerd om de verantwoordelijkheid voor re-integratie van werknemers die echt niet meer in de eigen organisatie kunnen terugkeren, over te dragen naar een verzuimverzekeraar. Maar de loondoorbetalingsplicht in het tweede ziektejaar staat wat de SER betreft niet ter discussie.

Reactie toevoegen

 
Premieverschillen basisverzekering iets kleiner dan vorig jaar

Premieverschillen basisverzekering iets kleiner dan vorig jaar

De premieverschillen bij de basisverzekering zorg zijn iets kleiner dan in 2022, aldus Geld.nl. Toen konden consumenten op een basisverzekering 535,80 euro per jaar...

NN: naturapolis Zorg Voordelig in direct kanaal

NN: naturapolis Zorg Voordelig in direct kanaal

Naast de combinatiepolis Zorg Vrij biedt NN per 1 januari de naturapolis Zorg Voordelig met een premie van 128,30 euro per maand. De Zorg Voordelig naturapolis is...

Werknemers relatief lang afwezig bij verzuim door werkdruk

Werknemers relatief lang afwezig bij verzuim door werkdruk

Bijna 520.000 werknemers (6,7 procent) van 15 tot 75 jaar noemden in 2021 werkdruk als belangrijkste reden voor hun laatste verzuim op het werk. Deze werknemers...

Zorgverzekering CZ nu ook via ING verkrijgbaar

Zorgverzekering CZ nu ook via ING verkrijgbaar

De zorgverzekering van CZ is nu ook via ING af te sluiten. Het betreft de CZDirect Basisverzekering met – exclusief voor ING-klanten – extra dekkingen...

“Forse stijging zorgpremies, collectief verzekerden dubbel de dupe”

“Forse stijging zorgpremies, collectief verzekerden dubbel de dupe”

De premies van alle grote zorgverzekeraars stijgen flink volgend jaar, aldus Independer. Ook verdwijnt de vijf procent collectieve korting op de basisverzekering....

Stad Holland verhoogt premie basispolis met acht euro per maand

Stad Holland verhoogt premie basispolis met acht euro per maand

Zorgverzekeraar Stad Holland verhoogt de premie van de basisverzekering met acht euro per maand naar 140,75 euro. Op jaarbasis komt de nieuwe premie uit op 1.689...

Zorgverzekeraars moeten verschillen in polissen beter benoemen

Zorgverzekeraars moeten verschillen in polissen beter benoemen

De NZa wil de informatieverplichtingen voor zorgverzekeraars die gelden ten aanzien van zogeheten tweelingpolissen aanscherpen per 1 april 2023. Dat betekent dat...

Minister ontkent inperken vrije artsenkeuze in IZA

Minister ontkent inperken vrije artsenkeuze in IZA

Minister Kuipers ontkent dat het Integraal Zorgkeuze Akkoord (IZA) de vrije artsenkeuze inperkt. Dit in antwoord op Kamervragen. Kuipers: “Zoals u in het IZA...

“Waken voor een najaar met toenemend verzuim”

“Waken voor een najaar met toenemend verzuim”

Interpolis constateert een flinke toename van het aantal verzuimmeldingen en roept op aandacht te houden voor maatregelen tegen corona. René Voets, directeur...

Uitstel GVS-modernisering

Uitstel GVS-modernisering

Minister Kuipers stelt de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) uit tot 1 januari 2024. Dit betekent dat de huidige vergoedingslimieten van...