Adviseur biedt gezond tegenwicht

Jan Boerboom 2018

De toegevoegde waarde van de adviseur is al decennia onverminderd groot, maar naarmate digitale omgevingen geraffineerder worden in het beïnvloeden van financiële keuzes, is een gezond tegenwicht van de adviseur des te belangrijker.

Een consument gaat een weekend op reis en wil voor die dagen zijn nieuwe iPad verzekeren. Hij kiest daarom voor een on demand verzekering. Hij opent zijn verzekeringsapp, zet het schuifje bij zijn iPad aan, kiest de einddatum van de verzekering en de iPad is voor het weekend verzekerd. Laagdrempelig en praktisch - maar wat als hij de einddatum niet direct kan instellen? Het aanvinken van een on demand verzekering is gemakkelijk en toegankelijk; met één schuifje in de app is de verzekering geregeld. Voor veel klanten is deze laagdrempeligheid een basisbehoefte. Tegelijkertijd heeft de digitale omgeving veel invloed op de keuzes die de consument maakt. Als hij niet direct een einddatum van de verzekering kan instellen, is de kans groot dat hij na het weekend vergeet om de verzekering van zijn iPad weer uit te zetten. Consumenten kunnen immers de neiging hebben om afgesloten verzekeringen en abonnementen door te laten lopen. Laagdrempeligheid kan onbedachtzaam maken.

Nieuwe risico’s

Een digitale keuzeomgeving kent nieuwe risico’s die ertoe kunnen leiden dat klanten keuzes maken die niet aansluiten bij hun eigenlijke voorkeuren. Vorig jaar publiceerde de AFM een onderzoek over het leengedrag van consumenten, onder meer bij mobiele telefoons. Daaruit bleek dat 80 procent van de consumenten hun telefoon in één keer kon betalen, maar dat de helft alsnog koos voor een krediet, “omdat dit de standaardoptie was”. En toen de overheid het vinkje ‘maximaal lenen’ verwijderde bij het aanvragen van een studielening, halveerde het aantal studenten dat koos voor een maximale lening. Ook al konden ze het maximale bedrag nog steeds invullen.

Het zijn aansprekende voorbeelden, waaruit blijkt dat de invloed van de keuzeomgeving het kan winnen van de ratio. Maak bij het kopen van een mobiele telefoon de optie ‘krediet’ de standaard en tienduizenden extra BKR-registraties kunnen het gevolg zijn. Het inbouwen van deze standaard kost de automatiseerder tien minuten; de financiële gevolgen voor de consument duren jaren. Reden voor de AFM om doorlopend aandacht te hebben voor de digitale keuzeomgeving van financiële dienstverlening.

Het belang van uw advies

Voor mij illustreren deze voorbeelden ook wederom hoe belangrijk financieel advies is. Een digitale omgeving speelt immers niet alleen een rol bij een studielening of een execution only afgesloten schadeverzekering voor een iPad. Consumenten kunnen bijvoorbeeld ook beinvloed worden als ze zich online oriënteren op (complexe) financiële producten. Dit kan informatief zijn, maar ook sturend.

Aan de gedrevenheid van financieel adviseurs zal het niet liggen. Als ik afgelopen jaar sprak met adviseurs of financieel planners, viel me steeds weer op hoe gedreven een ieder is om het beste te bereiken voor zijn of haar klanten. Deze kantoren plaatsen het klantbelang voorop en passend financieel advies is hun hoogste prioriteit. Gelukkig maar, want uw invloed op de financiële situatie van de klant is groot.

Wet-en regelgeving

Deze invloed brengt de verantwoordelijkheid met zich mee van het bijhouden en toepassen van nieuwe wet-en regelgeving in uw adviespraktijk. Een recent voorbeeld is de Europese Richtlijn voor Verzekeringsdistributie, de IDD, waar u sinds 1 oktober 2018 aan moet voldoen. Daarin is onder meer het IPID geïntroduceerd, het informatiedocument waarin de belangrijkste kenmerken van een schadeverzekering zijn opgenomen, dat u voor de verkoop van de verzekering aan de klant moet verstrekken. De IDD scherpt daarnaast de normen aan over onderwerpen als productontwikkeling, koppelverkoop en transparantie.

‘Ook in 2019 is en blijft uw werk, als ‘gezond tegenwicht’, van onschatbare waarde’

Ook nazorg is een onderwerp dat actueel is en blijft. Onderdeel hiervan is dat u gedurende de looptijd van het financiële product klanten informeert over wezenlijke wijzigingen in de essentiële (precontractuele) productinformatie. Daarnaast heeft de AFM onlangs wederom gewezen op het belang van heldere afspraken die u met uw klanten maakt over welke werkzaamheden u wel en welke u niet uitvoert in de beheerfase. Dit voorkomt teleurstellingen achteraf.

Er komt veel op u af, via Europese regelgeving, leidraden van de AFM en het behalen van PE-punten. Toch dient de regelgeving hetzelfde doel als uw dagelijkse werk: passende financiële dienstverlening voor de klant. De invloed die u heeft op het financieel welzijn van uw klanten, komt immers met een grote verantwoordelijkheid De on demand-verzekering is al een feit en 2019 zal verdere innovaties brengen. Ook zal de IDD niet de laatste vorm van wet-en regelgeving zijn. Maar één ding is zeker: ook in 2019 is en blijft uw werk, als ‘gezond tegenwicht’, van onschatbare waarde voor miljoenen consumenten in Nederland.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
AFM wijst op risico’s van ‘Buy Now, Pay Later’

AFM wijst op risico’s van ‘Buy Now, Pay Later’

De norm om direct te betalen of eerst te sparen kan door ‘Buy Now, Pay Later’ veranderen. Hierdoor kan ‘schuldgewenning’ ontstaan. Dat vindt...

Betalingsachterstanden vooral bij koopstarter met hoge hypotheek

Betalingsachterstanden vooral bij koopstarter met hoge hypotheek

In de groep koopstarters met hoge hypotheken komen betalingsachterstanden het meest voor. Dat blijkt uit een AFM-analyse van de financiële situatie van huishoudens...

AFM en DSI verlengen convenant vakbekwaamheid

AFM en DSI verlengen convenant vakbekwaamheid

De AFM en Stichting DSI hebben het convenant verlengd dat zij sinds 2018 hebben met betrekking tot de vakbekwaamheid van medewerkers die informeren of adviseren...

Adfiz: "Controleer diploma's"

Adfiz: "Controleer diploma's"

“Zorg voor controle op diploma’s, zodat je adviesbevoegdheid op orde is voor alle gebieden waar je actief bent.” Aldus Adfiz in reactie op de AFM...

Duurzaamheidsinformatie kan over de hele linie begrijpelijker en concreter

Duurzaamheidsinformatie kan over de hele linie begrijpelijker en concreter

Uit AFM-onderzoek blijkt dat de duurzaamheidsinformatie die wordt verstrekt door banken, verzekeraars, pensioenuitvoerders, beleggingsondernemingen en beheerders...

Onderscheid tussen Wft-advies en advies over keuzes

Onderscheid tussen Wft-advies en advies over keuzes

In een voorlopige leidraad keuzebegeleiding behandelt de AFM het onderscheid tussen Wft-advies en advies over keuzes door pensioenuitvoerders. De toezichthouder...

AFM publiceert voorlopige leidraad keuzebegeleiding

AFM publiceert voorlopige leidraad keuzebegeleiding

In een voorlopige leidraad verduidelijkt de AFM hoe pensioenuitvoerders aan de nieuwe keuzebegeleidingsnorm uit de Wet toekomst pensioenen kunnen voldoen. Er zijn...

AFM: “Eenvoudige toegang en bedieningsgemak komen met een prijs”

AFM: “Eenvoudige toegang en bedieningsgemak komen met een prijs”

Execution only mag niet te makkelijk zijn, want dan kan het zeker kwetsbare groepen verleiden tot onverstandige financiële beslissingen. Aldus de AFM in haar...

Kifid wil impasse rondom berekening teveel betaald rente doorbreken

Kifid wil impasse rondom berekening teveel betaald rente doorbreken

DNB stopte per 1 april met het publiceren van de rentereeks voor doorlopend consumptief krediet en dus is het de vraag welke referentierente kredietverstrekkers...

AFM-boete van 50.000 euro voor Marry Plat

AFM-boete van 50.000 euro voor Marry Plat

De AFM heeft op 20 september 2022 een last onder dwangsom opgelegd van 50.000 euro aan Marry Plat. Dit omdat zij geen gehoor heeft gegeven aan informatieverzoeken...