Behoud de regie bij coaching

Astrid Duits (AVDB Advies Strategisch HRM voor de financiële dienstverlening).

(Door Astrid Duits, AVDB Advies en VVP Ondernemerspanel) Coaching is big business en er is veel kaf tussen het koren. Is het dan allemaal onzin? Nee. Heeft het zin? Ja, mits de werkgever dit proces maar goed stuurt en de resultaten beoordeelt.

Voor de corona-crisis werd er wat af gecoacht. Op social media een overvloed aan coaches. Vaak mensen die het zelf moeilijk hebben gehad en na een eigen coaching traject, zelf besloten om coach te worden. Grote beloftes over een gelukkig leven en het realiseren van je droom. Geld zou als vanzelf binnen komen rollen, als je maar doet waar je goed in bent. Bij het begin van de crisis verschoof alles naar online coaching. Er kwamen nieuwe coaches die anderen gingen helpen met het opzetten van een online coachpraktijk. Toen kwamen er coaches die online gingen helpen om deelnemers te vinden die online gecoacht wilden worden…

Nature

In hoe wij zijn als mens, ligt na onze achttiende verjaardag al heel veel vast. Grotendeels door onze genen, maar ook hoe onze jeugdjaren verlopen. De volgende vijf gebieden laten een redelijk vast patroon zien:

  • Ons fysieke gestel: werkt ons lichaam zoals het zou moeten? Hebben we een chronische ziekte? Of hebben we aanleg om een chronische ziekte te ontwikkelen?
  • Een mogelijke psychische stoornis: werken onze hersenen zoals zou moeten? Zien wij de werkelijkheid en onszelf helder of vervormd? Hoe gaan we om met prikkels?
  • Onze emotionele intelligentie: hoe nemen wij emoties waar? En kunnen we onze emoties effectief begrijpen, uiten en beheersen?
  • Onze cognitieve intelligentie: hoe verwerken wij informatie? Hoe snel nemen we nieuwe informatie op en leggen we verbanden?
  • Onze talenten: hoe zitten wij qua karakter in elkaar? Welk gedrag laten we zien? Wat boeit ons?

Na onze achttiende verjaardag kunnen er trauma’s plaatsvinden, waarbij er diep binnenin iets verandert. Een ongeluk bijvoorbeeld, waardoor het fysieke gestel verandert. Of een dramatische gebeurtenis, waardoor zich een psychische stoornis ontwikkelt.

Nurture

Waar trauma’s iemand wezenlijk kunnen veranderen, kan coaching dat niet. Wat wel bereikbaar is, is een hoger welzijnsniveau voor de persoon zelf. En wat ook bereikbaar is, zijn betere prestaties op het werk. Het bijzondere is dat dit meestal tegelijk opgaat. Meer welzijn leidt vaak tot betere prestaties.

Er zijn vijf knoppen waaraan gedraaid kan worden. Iedere knop kan een van de vijf vaste gebieden positief beïnvloeden. Niet dat het daarna opgelost is, maar wel dat het beter werkbaar is.

• Medische zorg en fysieke coaching: bij een fysieke tekortkoming, chronische ziekte of aanleg daarvoor is conditieverbetering het enige dat gedaan kan worden. Bij diabetes kan het bijvoorbeeld gaan om medicatie en leefstijladvies. Een fysieke coach kan op dit terrein werkzaam zijn, mits in nauwe samenwerking met de reguliere medische zorg.

• Psychotherapie: een psychische stoornis is altijd het werkterrein van de psychiater en/of de psychotherapeut. Als het bijvoorbeeld gaat om depressie, een bipolaire stoornis of een persoonlijkheidsstoornis ligt dit buiten het werkterrein vaaxn een coach. Hoe goed bedoeld soms ook. Een coach heeft niet de wetenschappelijke kennis, die een psychiater of een psychotherapeut met hun minimaal zesjarige wetenschappelijke opleiding wel heeft.

• Mentale coaching: als mensen emotioneel instabiel zijn en problemen hebben met het waarnemen, begrijpen, uiten en beheersen van emoties kan een mentale coach behulpzaam zijn. Mits vooraf is uitgesloten dat er geen sprake is van een onderliggende psychische stoornis.

• Opleiding: de cognitieve intelligentie kan meestal na de achttiende verjaardag niet meer verder opgerekt worden. Dit is vaak de reden dat twee Hbo-geschoolde kandidaten op een assessment toch anders scoren op intelligentie. De Hbo-geschoolde die eerst de Havo heeft gedaan en daarna een vierjarige Hboopleiding overdag, scoort bijna altijd hoger op IQ. Vergeleken met de Hbo-geschoolde, die via de Mavo en de Meao overdag, daarna naast het werk in de avonduren de Hbo heeft gedaan. Er zijn altijd uitzonderingen, maar dit is de praktijk. Cognitieve intelligentie kan wel met kennis via een opleiding ingevuld worden. Bij iemand die hoger scoort op IQ gaat dit sneller, dan bij iemand die lager scoort op IQ.

• Functiegerichte coaching: een talent kan door middel van functiegerichte coaching ingevuld worden, zodat het past bij de competenties die in een bepaalde functie gewenst zijn. Stel iemand heeft het talent voor een commerciële functie. Het boeit hem en zijn karakter en gedrag passen bij dit type werk. Maar iemand mist nog de vaardigheden om te kunnen acquireren of te communiceren over complexe onderwerpen of een ander te kunnen overtuigen. Om dit te leren en te ontwikkelen kan functiegerichte coaching ingezet worden. En dit heeft zin, mits het talent voor een commercaiële functie al aanwezig is.

• Persoonlijke levenssfeer: bij de eerste drie gebieden (fysiek gestel, een mogelijke psychische stoornis of de emotionele intelligentie) zit de werkgever heel dicht in iemands persoonlijke levenssfeer. Wanneer er geen effect is op het werk is het lastig om op deze gebieden het gesprek aan te gaan met de werknemer. Er is dan geen directe aanleiding, hooguit de zorg voor de gevolgen op langere termijn. Denk bijvoorbeeld aan zwaarlijvigheid.

Er zijn werkgevers die deze gebieden met een kleine omweg betreden, bijvoorbeeld met een vitaliteitsprogramma op het werk met cursussen om te stoppen met roken. Of door een deel van de kosten van de sportschool te vergoeden. Anderen zetten een arbeidsgeneeskundig spreekuur in en betrekken de Arboarts in deze zaken.

Het is wel belangrijk om oog te hebben voor deze drie gebieden en problemen vroegtijdig bespreekbaar te maken. Het bekendste voorbeeld is chronische stress, die uiteindelijk leidt tot een burnout. Een burn-out is geen psychische stoornis. Maar in de eerste plaats een ziekte met een sterke fysieke component. En in de tweede plaats een probleem op emotioneel vlak. De route is dan ook eerst huisarts, daarna fysieke opbouw en daarna – pas bij voldoende fysiek herstel - een mentale coach.

Regie nemen als werkgever

Werkgevers mogen meer regie nemen in het verhogen van het welzijn van de medewerkers en het verbeteren van de prestaties. Te vaak gebeurt in de praktijk dat er veel geld wordt uitgegeven en dat resultaten niet worden behaald. Een bekend voorbeeld zijn de DISC-testen, waar gedrag wordt weergegeven in kleuren (rood, geel, groen en blauw). Deze testen zijn een tijdlang populair

‘Voor veel werkgevers is coaching onbekend terrein’

 

Een ander voorbeeld zijn vaardigheidstrainingen. Een groep medewerkers wordt op een commerciële training gestuurd. De werkgever geeft niet aan wat het doel van de training is aan de individuele medewerkers en is er zelf tijdens de training niet bij, want dat zou ongemakkelijk zijn. Na afloop van de training is de verwachting dat de medewerkers vanzelf commerciëler zijn geworden, want ze weten nu toch hoe het moet? In beide gevallen neemt de werkgever te weinig regie en laat teveel ruimte aan de trainer of coach.

Tips voor effectieve coaching

Een paar tips voor werkgevers om coaching effectief in te zetten:

Bepaal of coaching de effectieve methode is om een eventueel probleem of tekort op te lossen

Bij fysieke coaching zal eerst gekeken moeten worden naar de medische zorg. Pas als er herstel is en in aanvulling op de medische zorg, kan gedacht worden aan fysieke coaching.

Bij mentale coaching zal eerst de aanwezigheid van een psychische stoornis uitgesloten moeten worden. Dit is het terrein van de huisarts en daarna de psychiater of psychotherapeut. De mentale coach kan deze diagnose niet stellen. Eenvoudig, omdat hij hier niet voor is opgeleid.

Bij functiegerichte coaching zal eerst onderzocht moeten worden middels een assessment of de medewerker wel het gewenste talent heeft. Een commerciële training of coaching voor iemand zonder commercieel talent, heeft namelijk geen enkele zin.

Kies een erkende coach

Een coach is officieel zorgverlener in de complementaire zorg en valt onder de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (WKKGZ). Deze wet is ingesteld om meer openheid te krijgen over klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg. Het verplicht elke zorgaanbieder om cliënten de mogelijkheid tot zowel een klachtenfunctionaris als een geschilleninstantie te bieden. Een coach moet aangesloten zijn bij een organisatie/beroepsvereniging die een klachtenfunctionaris en geschilleninstantie aanbiedt. Een goede coach is meestal aangesloten bij NOBCO en heeft het EIAkeurmerk.

Maak met de coach resultaatafspraken

Maak helder welke competenties verwacht worden in de functie van de medewerker. Moet bijvoorbeeld een leidinggevende beter kunnen delegeren? En maak dit nog concreter dan dat. Bijvoorbeeld dat de verwachting is dat de leidinggevende de juiste informatie, bevoegdheden en middelen meegeeft. Beter rekening houdt met de capaciteiten van de medewerkers. Medewerkers meer vrijheid geeft om het gedelegeerde werk op hun eigen manier te doen. Dan wordt het voor de coach en de leidinggevende die gecoacht wordt helder wat verwacht wordt om optimaal te presteren en het doel van het traject is. Een competentieboek is hier een waardevol hulpmiddel.

Toets na afloop het behaalde resultaat

Bij de meeste coachtrajecten toetst de coach zelf of de resultaten zijn behaald. ‘De slager keurt zijn eigen vlees’. Dit is niet objectief en hoort niet zo te zijn in een professionele relatie. De werkgever zal deze toetsing zelf moeten doen of daar een gekwalificeerde externe voor moeten inschakelen. Met behulp van een praktijksimulatie kan getoetst worden of het gewenste resultaat is behaald. In het voorbeeld: geeft de leidinggevende nu meer vrijheid aan medewerkers om het gedelegeerde werk naar eigen inzicht in te vullen? Of zit de leidinggevende er nog steeds bovenop dat het op ‘zijn manier’ gebeurt? Verslaglegging van deze praktijksimulatie is relevant voor het dossier van de betreffende medewerker. Bij onvoldoende resultaat kan beoordeeld worden of aanvullende coaching nog gewenst is of dat een andere functie beter past bij de kandidaat.

Voor veel werkgevers is coaching onbekend terrein. De werkgever moet ervoor oppassen de regie teveel in handen te leggen van de coach. Door de regie terug te nemen en beter te sturen en te beoordelen is de kans groter dat effectieve resultaten voor prestatieverbetering worden bereikt..

 

Vvp ondernemerspanel: stel uw vraag!

VVP Ondernemerspanel biedt u de unieke mogelijkheid om gratis uw ondernemersvragen te stellen aan zes kanjers op hun vakgebied: Robin van Beem (Polis Advocaten, juridische aspecten), Edwin Bosma (BHB Dullemond, financieel beleid en overnames), Astrid Duits (AVDB Advies, personeelsbeleid), Bob Klijn (Herenvest, inkoop en positionering), Richard Meinders (SVC Groep, interne organisatie) en Jack Vos (cultuurverandering). Kijk op www.vvponline.nl/ondernemerspanel of mail uw vraag naar vvp@vvponline.nl. geweest en menig assurantiekantoor heeft deze toegepast. Het resultaat is dat bekend is welk gedragstype de voorkeur heeft van de medewerker. En hooguit dat er wat meer begrip is voor elkaar. Er is echter geen enkele link met de functie en/of welke vaardigheden verder ontwikkeld kunnen worden om beter te presteren. Het middel (de test) is een doel op zich geworden en geen middel om prestaties te verbeteren.

Reactie toevoegen

 
Meer over
“Niet langer het gevoel dat ik klanten tekort doe”

“Niet langer het gevoel dat ik klanten tekort doe”

(VVP Ondernemerspanel in VVP 5-2020) Edwin Nijenhuis (Linie Financial Consultancy, Emmen) had moeite om focus aan te brengen in zijn praktijk. Het geluk lachte...

Samenvatting in beeld finale Advies Award 2020

Samenvatting in beeld finale Advies Award 2020

'Wakker worden met een glimlach.' Dat was de kop van de e-mail die de jury van de Advies Award van Leen Keijzerwaard ontving. Het winnen van de Advies Award 2020...

Volg vanmiddag live de spetterende finale van de Advies Award 2020

Volg vanmiddag live de spetterende finale van de Advies Award 2020

Woon vanmiddag 16.00 uur gratis de spectaculaire live-uitzending bij van de finale van de Advies Award 2020 en bepaal wie zich het komende jaar het meest klantvriendelijke...

En de finalisten van de Advies Award 2020 zijn...

En de finalisten van de Advies Award 2020 zijn...

Gabriël Financiële Bescherming, Assurantiekantoor Keijzerwaard en Uiterwijk Winkel Verzekeringen zijn de finalisten van de Advies Award 2020. De finaleronde,...

Uiterwijk Winkel op weg naar finale Advies Award 2020

Uiterwijk Winkel op weg naar finale Advies Award 2020

Uiterwijk Winkel ( provinciewinnaar Drenthe) is één van de drie finalisten van de Advies Award 2020. De finale, die op 7 oktober plaatsvindt in...

Gabriël op weg naar finale Advies Award 2020

Gabriël op weg naar finale Advies Award 2020

Gabriël Financiële Bescherming (provinciewinnaar Utrecht) is één van de drie finalisten van de Advies Award 2020. De finale, die op...

De weg naar de finale van de Advies Award 2020

De weg naar de finale van de Advies Award 2020

De drie finalisten van de Advies Award 2020 zijn bekend. Van de spannende halve finale, die 16 september werd gehouden, heeft Jeffrey Korte een sfeerimpressie...

Gabriël, Keijzerwaard en Uiterwijk Winkel finalisten Advies Award 2020

Gabriël, Keijzerwaard en Uiterwijk Winkel finalisten Advies Award 2020

Gabriël Financiële Bescherming, Assurantiekantoor Keijzerwaard en Uiterwijk Winkel Verzekeringen zijn de finalisten van de Advies Award 2020. De finaleronde,...

Jury maakt finalisten Advies Award 2020 op 18 september bekend

Jury maakt finalisten Advies Award 2020 op 18 september bekend

Welke drie excellent klantgerichte advieskantoren gaan door naar de finale van de Advies Award? Na de enerverende, hoogstaande en spannende halve finale van 16...

Van Campen & Dijkstra zesde halve finalist Advies Award 2020

Van Campen & Dijkstra zesde halve finalist Advies Award 2020

Van Campen & Dijkstra, winnaar van de Advies Award in de provincie Friesland, is een van de zes halve finalisten van de Advies Award 2020. De halve finale...