Blinde vlek voor adviseur en accountant

Ron Mulder 2021

(Partner in kennis Scildon in VVP-special Business Support 2021) “Veel ondernemers realiseren zich onvoldoende welk financieel risico zij lopen als een zakelijke partner overlijdt en dit risico niet is afgedekt”, zegt Ron Mulder, die ruim elf jaar bij een groot accountantskantoor werkzaam was. In oktober 2020 heeft hij de overstap gemaakt naar Ten Hag Financiële Dienstverleningsgroep, een onderneming met negen vestigingen en meer dan honderd medewerkers.

...

In vrijwel elke aandeelhouders- of managementovereenkomst is de bepaling opgenomen dat, indien een van de zakelijke partners voortijdig komt te overlijden, de nabestaanden van die overleden partner diens belang in de onderneming aan de langstlevende partner van het bedrijf moeten aanbieden. Soms bevat deze overeenkomst tevens een aanvullende verplichting om het risico van overlijden te verzekeren.

‘Het komt maar weinig voor dat ondernemer, accountant en financieel adviseur echt samenwerken’

“Ik constateer”, aldus Ron Mulder, “dat veel ondernemers zich onvoldoende realiseren wat de financiële consequenties zijn indien zij dit risico financieel niet goed afdekken. Heeft de langstlevende compagnon onvoldoende financiële middelen om dit aandeel over te nemen? Dan loopt hij het risico dat de erfgenamen het aandeel behouden en zich actief gaan bemoeien met de onderneming. Of erger nog, het aandeel aan een derde verkopen waardoor de langstlevende compagnon een nieuwe collega krijgt waar hij niet in vrijheid voor heeft gekozen. Die problemen kunnen tegen een hele beperkte premie worden voorkomen via een compagnonsverzekering.”

Beroepsfout

“Kent een aandeelhouders-of managementovereenkomst een verzekeringsplicht? Dan denk ik dat van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur verwacht mag worden dat hij in zijn intake signaleert dat deze verplichting bestaat. En controleert of hieraan ook feitelijk wordt voldaan. Echter, ook zonder deze verzekeringsplicht is dit feitelijk een majeur risico waaraan in het belang van de continuïteit van de onderneming aandacht moet worden geschonken. Ik constateer dat zowel bij veel accountants als bij veel verzekeringsadviseurs een blinde vlek lijkt te bestaan voor dit risico en het risico te vaak onbesproken blijft.”

Mulder noemt dit echt fout. “De ondernemer laat je daarmee een risico lopen dat hij, als je daar de tijd voor neemt om goed over te praten, helemaal niet wil dragen. Maar ook het belang van de erfgenamen, medewerkers en crediteuren van de onderneming is erbij gediend dat dit risico goed wordt afgedekt.”

Werken in een driehoek

“Ik heb elf jaar gewerkt bij een groot accountantskantoor en werk nu bij een groot financieel advieskantoor. De afgelopen jaren heb ik tijdens studiedagen veel contact gehad met accountants en belastingadviseurs van andere accountantskantoren. In de loop der jaren (ook voordat ik bij het accountantskantoor ben ga werken) heb ik honderden ondernemers mogen adviseren. Wat mij opvalt is hoe weinig het voorkomt dat er sprake is van een stevige driehoek waarin ondernemer, accountant en financieel adviseur permanent en met respect voor ieders verantwoordelijkheid samenwerken aan de groei en continuïteit van de onderneming. Zelf vind ik het altijd van belang om juist met elkaar in gesprek te gaan om het beste advies te geven voor de ondernemers. Beschikt de financieel adviseur niet over de aandeelhouders- of managementovereenkomst? Dan moet het eigenlijk standaard zo zijn dat de adviseur aan de accountant vraagt hem te informeren over de regeling die is overeengekomen als één van de compagnons voortijdig komt te overlijden of arbeidsongeschikt raakt.”

Exactie waardebepaling

“Vanuit ‘het vak’ hoor ik regelmatig het argument dat het zo moeilijk is om de waarde van de onderneming te bepalen en daarom de compagnonsverzekering maar wordt overgeslagen. Met alle respect, ik vind dat onzin. Als het moeilijk of kostbaar is om de waarde van de onderneming vast te stellen, kun je er ook voor kiezen om een bedrag te kiezen waarmee in ieder geval een deel van het aandeel kan worden gefinancierd. Als ik kijk naar Scildon dan kun je als financieel adviseur tot 5 miljoen euro zelf een offerte uitbrengen. Bij de meeste MKB ondernemingen kom je met een keuze voor een verzekering van 2 miljoen euro al een heel eind. In veel gevallen zal zo’n bedrag voldoende zijn om een fors deel van het aangeboden aandeel te financieren. Het eigen aandeel en het via de uitkering uit de verzekering gefinancierde aandeel zal dan al een fors deel van het totale aandeel uitmaken. In de praktijk zal de ondernemer dit resterende stuk dan makkelijker bij de bank kunnen financieren.”

Onderhoud en nazorg

“Is het risico op enig moment goed verzekerd? Dan is ook bij deze verzekering onderhoud en nazorg belangrijk. Zo komt het nog wel eens voor dat dit onderhoud en nazorg niet plaats vindt. Dan kan het gebeuren dat van een onderneming met vier vennoten voor twee vennoten alles keurig is geregeld. Maar voor de latere twee ingestroomde vennoten is men gewoon vergeet dit te regelen.”

Financieel adviseur

“Er is sprake van een intensieve concentratie van financieel advieskantoren. De prijzen voor overname zijn hoog. “Bij veel collega-bedrijven zie ik zakelijke partners. Ik vraag mij wel eens af hoeveel van deze collega’s voor zichzelf een compagnonsverzekering hebben gesloten. Ik ben bang dat het ook daar een kwestie is van ‘ja, dat moeten we toch echt nog eens doen’. Tja, als je dan zelf geen adviseur hebt die je achter de broek zit om nu toch echt te doen wat verstandig is, dan kunnen dat soort voornemens een langdurig voornemen blijven...”

Reactie toevoegen

 
Erfbelasting verdient meer aandacht van adviseur

Erfbelasting verdient meer aandacht van adviseur

(Partner in kennis Scildon in VVP 5-2021) Erfbelasting: de belasting die nabestaanden moeten betalen over een verkregen erfenis wordt door velen als de meest onrechtvaardige...

ORV + Hypotheek: kwestie van je vak serieus nemen

ORV + Hypotheek: kwestie van je vak serieus nemen

(Partner in Kennis Scildon in VVP Special Cruciaal Beroep 2021). “Het signaal dat de NHG heeft gegeven door het laten vervallen van de verplichting tot het...

Veel consumenten verder dan hun adviseur

Veel consumenten verder dan hun adviseur

(Partner in Kennis Scildon in VVP Special Duurzaam Adviseren 2021) In januari 2022 is het dertig jaar geleden dat Teun Willem den Ouden begon met werken op het...

Scildon: “Pensioenadviseur cruciaal bij versnelling duurzaamheid”

Scildon: “Pensioenadviseur cruciaal bij versnelling duurzaamheid”

Scildon ziet een belangrijke rol weggelegd voor adviseurs bij de keuze van werkgevers voor duurzame pensioenbeleggingen. Jan Albert van Laar, Manager Client Serviceteam...

Scildon introduceert nieuwe lifecycles pensioen

Scildon introduceert nieuwe lifecycles pensioen

Afgelopen zomer heeft Scildon het nieuwe Scildon Pensioen geïntroduceerd, een beschikbare premieregeling voor het MKB. Zoals eerder aangekondigd komt Scildon...

Drempels wegnemen

Drempels wegnemen

(Rondetafelgesprek met partners ABN Amro, AnsvarIdéa, Centraal Beheer, Financieel Zeker, Lot Hypotheken en Scildon in VVP Special Duurzaam Adviseren 2021)...

“Maatwerk belangrijk bij wel of niet extra aflossen”

“Maatwerk belangrijk bij wel of niet extra aflossen”

In samenwerking met de Nationale Hypotheekbond, heeft Scildon de webtool ‘Aflossen, Sparen of Beleggen’ ontwikkeld. Deze tool stelt consument en adviseur...

Bureau DFO: provisieverbod raakt meest kwetsbaren

Bureau DFO: provisieverbod raakt meest kwetsbaren

“Het maatschappelijk belang van de overlijdensrisicoverzekeringen is groot. Veel leed kan tegen verwaarloosbare kosten worden voorkomen. Wet- en regelgeving...

Scildon: nieuw pensioen biedt ‘100%-snapgarantie’

Scildon: nieuw pensioen biedt ‘100%-snapgarantie’

Scildon heeft maandag het nieuwe Scildon Pensioen geïntroduceerd. Deze collectieve beschikbare premieregeling, die het Prisma Pensioen vervangt, is specifiek...

Scildon: “Meer aandacht voor compagnonsverzekering noodzakelijk”

Scildon: “Meer aandacht voor compagnonsverzekering noodzakelijk”

Scildon is deze week een campagne gestart om de compagnonsverzekering meer onder de aandacht van financieel adviseurs te brengen. Een compagnonsverzekering is een...