Conflict of ziekte?

Ken je vak! Inkomen Angelo Wiegmans

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus, in Ken je vak! VVP 06-2022) Verzuimverzekeraars sturen meer op rendement. Gevolg: vaker discussie, vooral bij ziekte van een werknemer in combinatie met een arbeidsconflict.

In eerste kwartaal 2022 hoogste ziekteverzuim ooit gemeten, zo kopte een nieuwsartikel van CBS op 10 juni 2022. De verzuimkosten stijgen dus voor werkgevers, dat betekent dat de uitkeringen bij verzuimverzekeraars ook flink stijgen. Verzuimverzekeraars zijn de afgelopen jaren steeds beter gaan sturen op het rendement. We zien in de dagelijkse praktijk dat dit ook voor steeds meer discussies zorgt tussen verzekeraars en werkgevers. Verzekeraars schorten vaak de uitkering van de verzuimverzekering op als er discussie ontstaat of er überhaupt sprake is van ziekte van de werknemer. Daarbij wordt er aanvullende informatie opgevraagd om te controleren of er recht is op een uitkering vanuit de verzuimverzekering. De meest voorkomende discussies zien we terug bij ziekte van een werknemer in combinatie met een arbeidsconflict. Normaal gesproken zou bij een discussie over de schade-uitkering tussen verzekeraar en werkgever de assurantieadviseur een contra-expertise aanvragen om zo de discussie te beslechten. In de discussie met de verzuimverzekeraar kan dat niet en dat maakt de zaken flink complex.

Ingewikkeld

Dat het ingewikkeld kan zijn, blijkt ook wel uit een uitspraak van de rechtbank Gelderland van 15 oktober 2021 (ECLI:NL:RBGEL:2021:5545). De verzuimverzekeraar had aangegeven dat de uitkering kwam te vervallen, omdat er sprake was een arbeidsconflict. Ondanks een flinke discussie zou volgens verzekeraar geen sprake zijn van een verzekerde situatie nu werknemer niet arbeidsongeschikt was vanwege een medische reden. Na verloop van tijd is werknemer hersteld gemeld en daarna is de arbeidsovereenkomst beëindigd doordat werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst hadden gesloten. De kantonrechter concludeerde op basis van alle stukken dat de bedrijfsarts vastgesteld had dat er sprake was van arbeidsongeschiktheid. Werkgever had ook een loonstop opgelegd en dit deel hoefde de verzekeraar niet te vergoeden, ook niet terwijl werkgever een nabetaling heeft gedaan aan werknemer.

Juridische bijstand

Laatst stonden wij een tweetal werkgevers bij, waarbij beide werkgevers een zieke werknemer hadden en er tevens sprake was van een arbeidsconflict. Bij één van de werkgevers is inmiddels de gehele schade door de verzekeraar alsnog voldaan, omdat aangetoond werd dat er sprake is van ziekte en deze niet het gevolg was van het arbeidsconflict. In een andere zaak loopt de discussie nog.

Voor deze kleinere werkgevers is het een uitzondering dat zij te maken krijgen met een langdurige zieke werknemer. Zij zijn erg afhankelijk van het advies van de arbodienst en de bedrijfsarts. In de twee gevallen welke wij onlangs meemaakten, merkten wij op dat er onvoldoende bij de werkgevers bekend was welke stappen er gezet moesten worden. De discussie kan zo niet alleen ontstaan met de verzuimverzekeraar, maar ook met het UWV die bij de WIA-keuring een loonsanctie kan opleggen welke helemaal voor rekening van de werkgever komt.

Een oplossing is niet direct voorhanden, want bij discussie tussen werkgever en de arbodienst kan er geen second opinion worden aangevraagd door de werkgever. Om de discussie met de verzekeraar te beslechten heeft een deskundigenoordeel in deze casussen geen toegevoegde waarde. Er zit voor deze werkgevers niet anders op om externe hulp in te schakelen in de vorm van juridische bijstand.

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Betere verzuimbegeleiding levert meer op dan gratis kinderopvang"

"Betere verzuimbegeleiding levert meer op dan gratis kinderopvang"

Zieke medewerkers vanaf dag één begeleiden naar herstel kan ervoor zorgen dat sectoren die gebukt gaan onder arbeidskrapte direct geholpen zijn. Dat...

Bonden en verzekeringsartsen willen rol verzekeringsarts bij RIV-toets behouden

Bonden en verzekeringsartsen willen rol verzekeringsarts bij RIV-toets behouden

Behoud de rol van de verzekeringsarts bij de RIV-toets. Daarvoor pleiten de vakbonden FNV, CNV, VCP en de verenigingen voor verzekeringsartsen NOVAG en NVVG in een...

VCP: "IOW moet vast onderdeel worden sociale zekerheid"

VCP: "IOW moet vast onderdeel worden sociale zekerheid"

"De IOW moet niet stoppen, maar een vast onderdeel worden van de sociale zekerheid in Nederland." Aldus de Vakcentrale voor Professionals (VCP), die een petitie...

"Activerende werking arbeidsongeschiktheidsstelsel versterken"

"Activerende werking arbeidsongeschiktheidsstelsel versterken"

Om arbeidsparticipatie te stimuleren is een activerend arbeidsongeschiktheidsstelsel nodig. Aldus het Verbond van Verzekeraars in een position paper. Het Verbond:...

“Thuiswerken kan langdurend verzuim aanjagen”

“Thuiswerken kan langdurend verzuim aanjagen”

René Voets, directeur Bedrijven bij Interpolis, pleit voor een nieuwe balans tussen thuis- en op kantoorwerken en adviseert mkb’ers om samen met werknemers...

Geen voorschot schadevergoeding zorgpersoneel met Long COVID

Geen voorschot schadevergoeding zorgpersoneel met Long COVID

(Rechtspraak) De Staat hoeft geen voorschot schadevergoeding te betalen van per geval 22.000 euro aan zorgpersoneel met Long COVID. De voorzieningenrechter heeft...

STAP-loket nu open op 17 maart

STAP-loket nu open op 17 maart

UWV heeft de nieuwe openingsdatum van het STAP-loket bekend gemaakt: vrijdag 17 maart 10.00 uur. Vorige week ging het loket voor deze aanvraagronde open maar moest...

UWV-beoordelingen: Long COVID leidt veelvuldig tot arbeidsongeschiktheid

UWV-beoordelingen: Long COVID leidt veelvuldig tot arbeidsongeschiktheid

UWV heeft in 2022 1.883 WIA-beoordelingen uitgevoerd bij mensen met als hoofddiagnose langdurige coronaklachten. In het merendeel van de gevallen zijn zij volledig...

Aanvraag STAP-budget uitgesteld door grote technische storing

Aanvraag STAP-budget uitgesteld door grote technische storing

Het STAP-loket heeft dinsdag te maken met een grote technische storing die niet op korte termijn opgelost kon worden. Het was daarom onmogelijk om STAP-budget aan...

"Werkloze 60-plussers moeten beroep kunnen blijven doen op de IOW"

"Werkloze 60-plussers moeten beroep kunnen blijven doen op de IOW"

60-plussers zonder werk moeten een beroep kunnen blijven doen op de IOW-uitkering (de wet inkomensvoorziening voor oudere werklozen). Dat bepleit de FNV in een brief...