De prijs van je privacy

Mick de Haan

In deze periode waarin de coronacrisis de wereld overheerst, speelt weer de discussie op omtrent het gebruik van big data.

In China en Taiwan wordt reeds een app op de telefoon gebruikt waarbij de gps-gegevens van mensen worden gekoppeld aan hun gezondheidsgegevens. Hierdoor kan heel gericht advies worden gegeven aan mensen om een aantal dagen binnen te blijven om zo de mogelijke verspreiding van het virus tegen te gaan. De app kan daarnaast de overheid voorzien van belangrijke informatie als input voor beleidskeuzes om het virus in te dammen. Het grootste argument van de tegenstanders van het in gebruik nemen van deze app in Nederland is de privacy van de Nederlandse bevolking. Dit is een veel genoemd argument bij iedere discussie omtrent het gebruik van Big Data. Een onderwerp waar men ook binnen de verzekeringswereld nooit uitgesproken over raakt. De vraag is of dit een discussie is waar ooit een eind aan komt.

De populaire term ‘Big Data’ betekent plat gezegd ‘een grote hoeveelheid data uit verschillende bronnen, waarmee verbanden kunnen worden gelegd’. Iedereen kan zonder informatie te verschaffen bij de supermarkt een pakje boter kopen tegen een vaste prijs. Een verzekering is echter niet te koop voor een vaste prijs of zonder informatie te verstrekken over de klant of het te verzekeren object. Deze informatie heeft de verzekeraar immers nodig om in te schatten hoe groot de schadekans is en daarmee hoeveel premie er betaald moet worden.

Voor-en nadelen

Verzekeraars in Nederland hebben miljoenen klanten. Omdat van elke klant wel gegevens worden vastgelegd, beschikken verzekeraars over veel data. Dit is niet alleen anno 2020 zo, maar al tientallen jaren het geval. In vergelijking met internetbedrijven, zoals grote zoekmachines of bekende sociale media, beschikken verzekeraars juist niet over veel data. Naast het verzamelen van eigen data kopen verzekeraars daarom, net als veel andere bedrijven, ook allerlei (anonieme) geaggregeerde data in, en gebruiken zij openbare informatie van bijvoorbeeld het CBS. Zo is informatie omtrent criminaliteit, gezinssamenstelling of woningwaarde op bijvoorbeeld gemeente-of wijkniveau onmisbaar voor verzekeraars.

Het gebruiken van Big Data kent veel voordelen. Zo kunnen verzekeraars met Big Data beter risico’s inschatten en hierdoor tot een gerichtere premie komen. Ook kunnen ze een snellere schadebehandeling, een klantgerichtere dienstverlening en een betere verzekerbaarheid bewerkstelligen. Ook het voorkomen van fraude, meer concurrentiemogelijkheden en betere preventiemogelijkheden worden als pluspunten genoemd voor het gebruik van Big Data.

Tegelijkertijd zijn er zorgen omtrent privacy en solidariteit. Bij het aanbrengen van onderscheid tussen groepen klanten is het mogelijk dat er al dan niet indirecte discriminatie ontstaat en mogelijk zelfs onverzekerbare individuele risico’s. Het streven van verzekeraars is weliswaar dat ook mensen met een groter risico een verzekering kunnen afsluiten tegen een betaalbare premie. Maar er is twijfel over de houdbaarheid van het solidariteitsprincipe als er op basis van Big Data steeds individueler geprijsd wordt.

Chocoladereep

Het hele leven brengt anno 2020 zorgen omtrent privacy met zich mee. Er zijn weliswaar allerlei technische middelen voorhanden om die privacy te waarborgen, maar slimme keuzes van consumenten zijn daarbij eigenlijk nog veel belangrijker. Het is toch bijzonder dat consumenten zeer kritisch staan tegenover het gebruik van persoonlijke data door overheid of verzekeraars terwijl privacy opeens véél minder belangrijk lijkt als er financieel voordeel te behalen is.

‘Slimme keuzes van consumenten veel belangrijker’

Denk maar eens aan een korting op de autoverzekering bij installatie van een rijgedrag-chip in de auto. Of dat nagenoeg elke online-shopper bij een bestelling het privacy statement van de webshop niet leest. Of wat dacht je van al die kortings- en spaaracties in winkels waarbij consumenten hun gegevens vrijwillig afstaan in ruil voor een gratis product? Is het inperken van een levensbedreigend virus niet veel belangrijker dan een gratis chocoladereep bij de kassa van de supermarkt na registratie van je klantenpas?! Het met goede bedoelingen gebruiken van Big Data door verzekeraars of de overheid in de strijd tegen het coronavirus is in dit licht wellicht niet het eerste waar privacyvoorvechters zich druk over zouden moeten maken.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Stijging spaarrentetarief zet door in 2023

Stijging spaarrentetarief zet door in 2023

"Voor het eerst in jaren zien we een stijgende lijn van het gemiddelde spaarrentetarief bij dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS). Hoewel de gemiddelde spaarrente...

ORV-premie in 20 jaar gemiddeld 65 procent goedkoper geworden

ORV-premie in 20 jaar gemiddeld 65 procent goedkoper geworden

Zowel de hoogste als de laagste ORV-premie zijn meer dan zestien procent lager dan een jaar eerder. De gemiddelde premie is in een jaar tijd met meer dan acht procent...

Claimen (kleine) schade aan motorfiets onvoordelig

Claimen (kleine) schade aan motorfiets onvoordelig

Zeker bij relatief kleine schades aan de motorfiets kan het aan te bevelen zijn om níet te claimen. Dat stelt MoneyView in haar Special Item Tweewielerverzekeringen....

Oud en nieuw

Oud en nieuw

(Martin Koot, MoneyView, in VVP 06-2022) We staan op de drempel van een nieuw jaar, waarin MoneyView en ik allebei ons dertigjarig jubileum vieren. Deze mijlpaal...

Impliciete uitsluiting

Impliciete uitsluiting

(Martin Koot, MoneyView, in VVP 5) Met de regelmaat van de klok buigen verzekeraars zich over de vraag of, dan wel hoe ze hun premies beter kunnen afstellen op...

Verzekeringslijfrentes verslaan banksparen

Verzekeringslijfrentes verslaan banksparen

In een jaar tijd is het marktbeeld voor uitkerende lijfrentes volledig omgeslagen ten gunste van de verzekerde varianten, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView....

Rendement op vertrouwen of vertrouwen op rendement?

Rendement op vertrouwen of vertrouwen op rendement?

(Pepijn van Kleef, MoneyView, in VVP 4-2022) Naar aanleiding van een presentatie die wij moesten geven op het mede door VVP georganiseerde VIPIinnovatie Congres...

Florius krijgt weer maximaal aantal sterren van MoneyView

Florius krijgt weer maximaal aantal sterren van MoneyView

Florius heeft voor het vijfde jaar op rij de maximale score van MoneyView gekregen voor haar Profijt twaalf Hypotheek. Dit product scoort ook nu weer voor alle drie...

Spaarrentes schieten omhoog

Spaarrentes schieten omhoog

Momenteel ligt de gemiddelde rentevergoeding op een dagelijks opvraagbare spaarrekening (DOS) bij een saldo van 10.000 net boven 0,20 procent. Daarmee ligt de gemiddelde...

Aantal hypotheken met kortingen voor energiezuinige woningen neemt toe

Aantal hypotheken met kortingen voor energiezuinige woningen neemt toe

De laatste jaren is het aantal hypotheken dat een energielabelkorting kent gestegen tot ongeveer een kwart van het totale aanbod, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView....