Een kwestie van vertrouwen

section1_page62_article49_1.jpg

Sinds enige jaren is het vertrouwen in banken en verzekeraars tanende. Volgens de CVS Consumentenmonitor editie 2015 van het Verbond van Verzekeraars geeft 56 procent van de consumenten aan ‘een positief gevoel te hebben bij verzekeraars’. Twee jaar daarvoor was dit nog 51 procent. Anders gezegd: ongeveer de helft van de Nederlanders heeft geen positief gevoel als het gaat om de handel en wandel in verzekeringsland.

De verzekeraars, verenigd in het Verbond van Verzekeraars, zijn voorstander van zelfregulering. Het uitgangspunt voor de zelfregulering is de Gedragscode Verzekeraars. Het Verbond vindt het onder meer belangrijk om zekerheid en mogelijkheden te bieden en maatschappelijk betrokken te zijn. Om die reden is een groot aantal convenanten, overeenkomsten en bedrijfsregelingen in het leven geroepen. Met deze regelingen leggen de verzekeraars zichzelf regels op die helderheid moeten scheppen en daarmee in het voordeel van de verzekerden zouden moeten werken.

Een voorbeeld van deze zelfregulering zijn de recent opgestelde ‘Spelregels bij en blocwijzigingen AOV’. Hier mee doen de verzekeraars aan verwachtingsmanagement. Zo gaan verzekeraars met name in het acceptatietraject de aspirant-verzekerden bewust maken van het gegeven dat premies en voorwaarden bij het sluiten een ‘momentopname’ vormen en dat deze in de loop van de tijd kunnen veranderen.

Het is prettig dat het Verbond komt met regelgeving over tussentijdse (premie)aanpassingen. De spelregels moeten bewerkstelligen dat grote premiestijgingen niet meer ‘zomaar’ worden doorgevoerd. In plaats daarvan geven ze de verzekeraar de kans om op gezette tijden premies aan te passen zonder dat dit al te veel financiële gevolgen heeft voor de klant. Door open te communiceren over het hoe, waarom en wanneer doet het Verbond gestand aan één van haar vertrekpunten: het bieden van zekerheid.

Het Verbond stelt de kaders vast waarbinnen eventuele ‘en blocwijzigingen’ mogen worden doorgevoerd. Zo moeten er bijvoorbeeld vaste momenten zijn waarop productaanpassingen worden doorgevoerd, moet de frequentie van het doorvoeren van (mogelijke) wijzigingen bekend worden gemaakt en moet de verzekeraar aangeven binnen welke termijn de klant hierover wordt geïnformeerd.

Binnen deze kaders mogen de verzekeraars echter zelf de nadere voorwaarden rondom productveranderingen bepalen. Zo zijn er verzekeraars die alleen ‘en bloc’ een wijziging in premie en/of voorwaarden doorvoeren voor verzekerden die arbeidsgeschikt zijn, maar nóóit bij verzekerden die arbeidsongeschikt zijn (en al een uitkering genieten). Verzekeraars aan de andere kant van het spectrum zijn er ook: zij kunnen een verslechtering doorvoeren ongeacht de mate van arbeidsgeschiktheid van de verzekerde.

De nieuwe spelregels zijn minimaal van toepassing op nieuwe contracten, waardoor verzekeraars niet verplicht zijn de regeling ook op bestaande polissen toe te passen. Ook hanteren verzekeraars verschillende maximale percentages als het gaat om een premiewijziging, waarbij opvalt dat sommige verzekeraars geen maximumpercentage hanteren. En dat terwijl dit toch een bindende regeling zou moeten zijn…

‘De kaders voor een en-blocwijziging zijn zo ruim dat onaangename verrassingen niet zijn uit te sluiten’

Het is uiteraard een goed initiatief dat de verzekeraarskoepel regelgeving maakt ten aanzien van en-blocwijzigingen. Dat het Verbond werkt aan het verwachtingspatroon bij de klant en probeert premieverhogingen te maximeren, is alleen maar toe te juichen. Het is echter jammer dat de kaders die zijn vastgesteld dusdanig ruim zijn, dat de klant afhankelijk van de keuze die de individuele verzekeraar binnen die kaders maakt, alsnog geconfronteerd kan worden met onaangename verrassingen, zoals een ongelimiteerde premieaanpassing.

Of de en-blocregeling in deze vorm een bijdrage gaat leveren aan het door het Verbond zo vurig gewenste ‘positieve gevoel’ bij consumenten is – alle goede intenties ten spijt – dan ook nog maar de vraag.

Michel Behrens is senior onderzoeker Schade en Zorgverzekeringen bij MoneyView

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
De branche verandert, maar niet vanzelf

De branche verandert, maar niet vanzelf

(Martin Koot, MoneyView, in VVP 03-2021) De branche verandert, stap(je) voor stap(je). Vanzelf ging en gaat dit niet, niet bij de banken en verzekeraars en niet...

"Verlagen kilometrage kan premietechnisch interessant zijn"

"Verlagen kilometrage kan premietechnisch interessant zijn"

Verlagen van het kilometrage kan voor motorrijtuigverzekerden die door het vele thuiswerken minder rijden een eenvoudige besparingsoptie zijn. Aldus MoneyView in...

MoneyView voegt inkomensbeschermers toe aan Woonlastenmodule

MoneyView voegt inkomensbeschermers toe aan Woonlastenmodule

MoneyView heeft een nieuwe versie geïntroduceerd van haar Woonlastenvergelijker in MoneyView Advisa en AeQuote. In deze nieuwe versie zijn ook de inkomensbeschermers...

MoneyView: grens negeatieve rente daalt

MoneyView: grens negeatieve rente daalt

"Momenteel kent bijna driekwart van de dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS) een negatieve rente bij een spaarsaldo van meer dan 100.000 euro. De bewegingsruimte...

Martin Koot: naboarschap

Martin Koot: naboarschap

In de serie ‘Life after corona’ vraagt VVP hoe branchegenoten de coronatijd hebben beleefd en hoe zij denken dat het leven er na corona uit ziet. In...

Premie ook bij woonverzekering hoogst in Limburg

Premie ook bij woonverzekering hoogst in Limburg

MoneyView noteert ook bij woonlverzekeringen de hoogste premies in Limburg. Het onderzoeksbureau: “Zoals eerder geconstateerd in de Special Items Autoverzekeringen...

MoneyView lanceert Analyzer voor kortlopende reisverzekeringen

MoneyView lanceert Analyzer voor kortlopende reisverzekeringen

MoneyView heeft de Analyzer voor Kortlopende Reisverzekeringen geïntroduceerd. Met de nieuwe Analyzer kunnen in één keer grote hoeveelheden fictieve...

Kostenstructuur (buitenlandse) beleggingsplatforms vaak ondoorzichtig

Kostenstructuur (buitenlandse) beleggingsplatforms vaak ondoorzichtig

Er komen steeds meer (buitenlandse) beleggingsplatforms de Nederlandse markt op die zeggen hun diensten gratis aan te bieden. Gratis bestaat niet, maar omdat deze...

Zakelijke cyberdekking steeds meer in standaardaanbod verzekeraars

Zakelijke cyberdekking steeds meer in standaardaanbod verzekeraars

Verzekeraars bieden de MKB-ondernemer steeds meer en uitgebreidere cyberdekkingen en- polissen. Aldus MoneyView in de dinsdag verschenen Special Edition Zakelijk,...

Pensioen(on)vermogen

Pensioen(on)vermogen

(Column MoneyView door Pepijn van Kleef in VVP 2-2021) In alle corona-en verkiezingsgeweld verdwijnt er de laatste tijd nog weleens een thema van de radar. Eén...