Geschillenregeling BKR naar Kifid

Ken je vak! Permanent Actueel Consumptief krediet

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken ja vak! VVP 5-2021) De Geschillenregeling BKR is 1 oktober over gegaan naar Kifid. Aanleiding hiervoor is het feit dat er een grote overlap en samenloop is tussen de klachten bij de Geschillencommissie BKR en de Geschillencommissie Kifid.

Tot 1 oktober 2021 werden klachten van consumenten en (klein)zakelijke klanten over de kredietregistratie nog behandeld door de Geschillencommissie BKR. Het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie BKR was niet gratis. Consumenten en (klein)zakelijke ondernemers betaalden hier 50 euro voor, die zij weer terugkregen als ze in het gelijk werden gesteld.

Sinds 1 oktober worden klachten van consumenten en (klein)zakelijke klanten over de registratie via Kifid afgehandeld. Het indienen van deze klachten bij Kifid is voor zowel voor de consument als de (klein)zakelijke klanten gratis. (Klein)zakelijke ondernemers kunnen sinds 2018 bij Kifid terecht met financiële klachten over hun krediet. Zij betalen voor de behandeling van deze klachten 250 euro. Kredieten van ondernemers worden ook bij het BKR geregistreerd als de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk is. Sinds 1 oktober kunnen dus ook ondernemers bij het Kifid terecht als ze het niet eens zijn met de kredietregistratie.

Kifid zal de klachten volgens het reglement Geschillencommissie Kifid in behandeling nemen. Wel wil Kifid de kennis van de Geschillencommissie BKR zoveel mogelijk behouden, dus zijn de leden van deze Geschillencommissie uitgenodigd om deel uit te maken van de Geschillencommissie Kifid. Op die manier kan de kennis en ervaring worden gedeeld bij de beoordeling van klachten over kredietregistraties en blijft de kennis en ervaring behouden binnen de kwaliteitskaders en reglementen van het Kifid.

Schuldproblematiek door coronacrisis

De CBS-cijfers hebben in 2020 geen stijging laten zien van de schuldenproblematiek in Nederland, ondanks de coronacrisis. Toch verwacht de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) dat steeds meer mensen in de nabije toekomst te maken krijgen met problematische schulden. De oorzaak kan dan worden gezocht in dreigende ontslaggolven binnen bepaalde sectoren en faillissementen van ZZP’ers en andere kleine ondernemers.

Mensen met problematische schulden komen vaak terecht bij sociaal financiële dienstverleners, zoals een schuldhulpverlener of een bewindvoerder. Voor deze groep schuldenaren wordt de uitdaging soms te groot om de vaste lasten, zoals verzekeringspremies, te blijven betalen. Zodra zij met een schuldhulpverleningstraject beginnen, is het dan ook van groot belang dat de schulden niet verder toenemen. Sterker nog, een schuldhulpverlener die is aangesloten bij de NVVK moet er op toezien dat zijn klant geen nieuwe schulden aangaat. En daar wringt de schoen. Want stel dat een klant aansprakelijk wordt gesteld of dat hij materiële schade lijdt en daarvoor niet (of onvoldoende) is verzekerd? Dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat hij min of meer gedwongen wordt alsnog schulden aan te gaan, om deze kosten op te vangen.

Hulp van de vereende

Voor mensen met schuldproblemen kan het soms lastig zijn om een (betaalbare) verzekering te vinden, vanwege een slecht betalingsverleden. Voor deze groep mensen biedt de Vereende al jaren een AVP en een inboedelverzekering aan tegen doorgaans een hogere premie. Maar daar waar de inkomsten laag zijn en de uitgaven hoog, kun je je afvragen of een duurdere verzekering wel past bij het budget van iemand met hoge schulden. Om deze problematiek aan te pakken, biedt de Vereende sinds kort via achttien deelnemende assurantieadviseurs haar aansprakelijkheids- en inboedelverzekeringen aan tegen een verlaagde premie. Ze stelt daarbij wel de voorwaarde dat de verzekering niet via een reguliere verzekeraar kan worden afgesloten. Het is dus maatwerk.

Reactie toevoegen

 
Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Het kan altijd voorkomen dat een werknemer tijdelijk in het buitenland gaat werken en een eigen woning achterlaat....

Alsnog startersvrijstelling of lage tarief door bezwaar

Alsnog startersvrijstelling of lage tarief door bezwaar

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Vanaf 2021 kunnen woningkopers die jonger dan 35 jaar zijn, gebruikmaken van de startersvrijstelling op overdrachtsbelasting....

De NHT en NHT-clausule

De NHT en NHT-clausule

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 06-2022) De datum 11 september 2001 staat bij veel mensen in het geheugen gegrift. Mensen die al wat langer...

NHG en erfpacht- en kortingsconstructies

NHG en erfpacht- en kortingsconstructies

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 06-2022) NHG heeft richtlijnen opgesteld om aanbieders te helpen om verantwoorde erfpacht- en kortingsconstructies...

Helmplicht snorfietsers

Helmplicht snorfietsers

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in VVP 5-2022) Tot nu toe moeten snorfietsers alleen in Amsterdam en Utrecht verplicht een goedgekeurde helm op als ze op de...

Renteaftrek na scheiding

Renteaftrek na scheiding

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in VVP 5-2022) Helaas is scheiden iets wat in Nederland met zeer grote regelmaat gebeurt. Een scheiding heeft altijd een grote...

Lindenhaeghe en Hoffelijk gefuseerd

Lindenhaeghe en Hoffelijk gefuseerd

Financieel opleiders Lindenhaeghe en Hoffelijk zijn gefuseerd. De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Lindenhaeghe. Wesley van ’t Hof (foto) is algemeen...

En de winnaar is... de onafhankelijke adviseur!

En de winnaar is... de onafhankelijke adviseur!

(Finale VVP Advies Award 2022 in VVP 5) Jähnig + Ter Braak is de winnaar van de VVP Advies Award 2022, de jaarlijkse prijs van vvp voor het meest klantgerichte...

Lindenhaeghe: NL Leert Door soms alternatief voor STAP

Lindenhaeghe: NL Leert Door soms alternatief voor STAP

Ook Lindenhaeghe biedt bepaalde Wft- en PE-opleidingen niet langer meer aan met het STAP-budget. De opleider: “De Toetsingskamer STAP van het UWV heeft ons...

Finale VVP Advies Award 2022 in beeld

Finale VVP Advies Award 2022 in beeld

Bekijk de beeldimpressie van Jeffrey Korte van de zinderende finale van de VVP Advies Award 2022 in de belevingsstudio’s van First Impression in Tilburg. [object...