Gevolgen no-deal Brexit voor uitwisselen persoonsgegevens

Brexit 2019

(Adfiz in VVP 02-2019) Voorjaar 2018 is de AVG van kracht geworden. Om adviseurs te helpen met de Europese regels voor de bescherming van persoonsgegevens heeft Adfiz vorig jaar een kennisdossier (adfiz.nl/privacy) samengesteld met tools, tips en achtergrondinformatie. Ook in Ken je vak! stonden AVG-tips van Adfiz. In één van de laatste VVP-publicaties stond dat de AVG door nieuwe technologieën, nadere uitwerking van regelgeving en andere relevante ontwikkelingen om permanente aandacht vraagt. Iets wat zeker het geval is bij een no-deal Brexit.

Is er op 29 maart aanstaande sprake van een no-deal Brexit en doe je zaken met het Verenigd Koninkrijk, dan heeft dit grote gevolgen voor de uitwisseling van persoonsgegevens met je Britse partner(s). Van de één op de andere dag is het VK dan geen EU-lidstaat meer, maar – in de zin van de AVG – een ‘derde’ land. Naar deze landen mogen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven als de Europese Commissie heeft vastgesteld dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt via nationale wetgeving. Dit is voor het VK (nog) niet het geval. Dit betekent dat je je organisatie dan zo moet inrichten dat het doorgeven van persoonsgegevens gebeurt volgens de regels die gelden voor niet EU-landen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onlangs nadere instructies gepubliceerd voor de doorgifte van gegevens onder de AVG bij een no-deal Brexit. Deze vijf stappen moet je zetten als je data doorgeeft aan het VK:

Stap 1

Inventariseer bij welke verwerkingsactiviteiten jij (of je klant) persoonsgegevens doorgeeft aan het VK. Naast duidelijke gevallen, zoals doorgifte van gegevens in het kader van een (verzekering) overeenkomst is daar ook sprake van als bijvoorbeeld de salarisbetaling is uitbesteed aan een verwerker in het VK. Of als gebruik wordt gemaakt van diensten van een cloud provider die is gevestigd in het VK.

Stap 2

Als je persoonsgegevens wilt doorgeven aan een partij in het VK, dan is dat aan regels gebonden. Je moet dan gebruik maken van één van de instrumenten die daarvoor door de Europese Commissie zijn vastgesteld. In de meeste gevallen zal dat zijn door middel van standaardbepalingen voor gegevensbescherming. Dit zijn modelcontracten die waarborgen bieden voor het doorgeven van persoonsgegevens aan een derde land. De standaardbepalingen mogen niet gewijzigd worden en moeten 1-op-1 worden overgenomen én ondertekend. In specifieke gevallen kunnen er aanvullingen aan worden toegevoegd. In dat geval spreekt men van ad-hocbepalingen voor gegevensbescherming.

 

Stap 3

Zorg ervoor dat het instrument dat je wilt gebruiken op 30 maart klaar is voor gebruik. Er zijn momenteel drie categorieen standaardbepalingen voor gegevensbescherming beschikbaar. Deze zijn te vinden op EUR-lex.eu (documentnummers 2001/497/EC, 2004/915/EC en 2010/87/EC).

Stap 4

Ook in interne documenten, zoals bijvoorbeeld het Verwerkingsregister moet je aangeven dat er persoonsgegevens aan het VK worden doorgegeven.

Stap 5

Tot slot pas je ook je privacyverklaring aan zodat lezers op de hoogte zijn dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan het VK op basis van een passend beschermingsniveau.

Partner van dit artikel
Adfiz

Adfiz

Ondernemers in financiële dienstverlening opereren in een markt die voortdurend in beweging is. Wetgeving, ketenvraagstukken, innovatie en digitalisering, en klanten die steeds meer waarde verlangen. Adfiz is de branchevereniging voor onafhankelijk financieel adviseurs die ondernemers helpt effectief en efficiënt hun positie in te nemen. Belangenbehartiging, kennis en kwaliteit staan daarbij...

Reactie toevoegen

 
Editie
Adfiz: "Controleer diploma's"

Adfiz: "Controleer diploma's"

“Zorg voor controle op diploma’s, zodat je adviesbevoegdheid op orde is voor alle gebieden waar je actief bent.” Aldus Adfiz in reactie op de AFM...

Adfiz juicht amendement behoud UPO toe

Adfiz juicht amendement behoud UPO toe

Adfiz is blij met het amendement van GroenLinks en PvdA voor handhaving van het huidige UPO-model. Adfiz: “In onze reactie op het wetsvoorstel toekomst pensioenen...

Adfiz: adviseren meer dan aanbeveling doen voor nieuw financieel product

Adfiz: adviseren meer dan aanbeveling doen voor nieuw financieel product

“Het is goed dat het ministerie van Financiën heeft aangekondigd te willen kijken naar de adviesdefinitie. En daar kan wat mij betreft niet snel genoeg...

In zeven stappen aan de slag met actief klantbeheer

In zeven stappen aan de slag met actief klantbeheer

(Adfiz in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Veel adviseurs willen aan de slag met actief klantbeheer, zodat zij ook na het afsluiten van een financieel...

Praktijktips Actief Klantbeheer

Praktijktips Actief Klantbeheer

(Praktijktips Actief Klantbeheer in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Financiële professionals helpen bij het informeren, initiëren, implementeren...

Kennis delen over klimaatrisico’s

Kennis delen over klimaatrisico’s

(Adfiz in Ken je vak! VVP 4-2022) Klanten en stakeholders kijken steeds vaker naar adviseurs als belangrijke speler om hen beter voor te bereiden op klimaatrisico’s....

Adfiz: kritiek op verlagen provisie door Menzis

Adfiz: kritiek op verlagen provisie door Menzis

Adfiz heeft kritiek op de provisieverlaging zorgverzekering die Menzis per 2023 heeft aangekondigd. Adfiz: “Wij zijn hier kritisch over, omdat juist in een...

Gesubsidieerde opleidingen van Lindenhaeghe en Hoffelijk op website Adfiz

Gesubsidieerde opleidingen van Lindenhaeghe en Hoffelijk op website Adfiz

Adfiz heeft een website gelanceerd met daarop het NL leert door-aanbod van Lindenhaeghe en Hoffelijk. Deze opleiders hebben als enige partijen binnen de branche...

Adfiz: verlagen risico-opslag (tijdelijk) makkelijker maken

Adfiz: verlagen risico-opslag (tijdelijk) makkelijker maken

Adfiz roept alle geldverstrekkers op om – eventueel tijdelijk – (financiële) drempels die consumenten ervaren bij het verlagen van de risico-opslag...

Adfiz Zakelijk Platform 2022: Duurzaamheid en Verzekerbaarheid

Adfiz Zakelijk Platform 2022: Duurzaamheid en Verzekerbaarheid

Het Zakelijk Platform van Adfiz staat woensdag 21 september in het teken van Duurzaamheid en Verzekerbaarheid. Voor leden is de toegang gratis. Niet-leden kunnen...