Huishoudens in beweging zetten

Adfiz ken je vak 2022

(Adfiz in VVP 01-2022) Om consumenten te laten nadenken over de financiële gevolgen van overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, startten BNP Paribas Cardif, Scildon en Adfiz onlangs een bewustwordingscampagne.

Een op de twee Nederlandse huishoudens is financieel kwetsbaar, meer dan 75.000 huishoudens krijgen binnen drie maanden te maken met betalingsproblemen als een inkomen wegvalt en ruim 25.000 gezinnen komen jaarlijks in de financiële problemen door het overlijden van een kostwinner.

In de praktijk blijkt het om uiteenlopende redenen lastig om consumenten te activeren zich te verdiepen in hun eigen financiële situatie en de risico’s die zij lopen. Uit zowel de gedragswetenschap als praktische ervaringen van financieel adviseurs blijkt dat consumenten zich liever op korte termijn ontwikkelingen focussen. Bijvoorbeeld de aankoop van een woning of het profiteren van de lage hypotheekrente. Overlijdens-, werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s worden door consumenten beschouwd als kleine risico’s die zich mogelijk in de toekomst kunnen voordoen en worden daarom als minder urgent ervaren.

De reden hiervoor is dat consumenten – volgens het Nibud – niet over de juiste competenties beschikken voor financiële zelfredzaamheid op de lange termijn. Welke competenties dat zijn heeft heeft het Nibud ook geformuleerd. Daarbij is ook aangegeven welke rol de financieel adviseur daarbij zou kunnen spelen. Want als iemand de consument in beweging kan brengen om wél over lange termijn risico’s na te denken, is het de adviseur.

Campagne

Om adviseurs te ondersteunen bij het in beweging brengen van de consument in beweging te brengen, zijn verzekeraars BNP Paribas Cardif en Scildon samen met Adfiz een campagne gestart om consumenten te laten nadenken over hun maandlasten. Het hart van deze campagne is een communicatietoolkit die financieel adviseurs kan helpen om huizenbezitters én huurders in beweging te brengen. Hiermee kan aandacht worden gevraagd voor de gevolgen van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden op de betaalbaarheid van woonlasten.

De boodschap van de middelen is vooral gericht om klanten die nog niet echt met het vraagstuk bezig zijn in beweging te brengen, en zijn geschikt om in te zetten op bijvoorbeeld website, in nieuwsbrieven, op social media, of als praatplaat om in een adviesgesprek het onderwerp te agenderen. In de middelen wordt verwezen naar een 5-stappenplan voor de consument:

Stap 1 Bereken wat je nodig hebt elke maand.

Stap 2 Bekijk wat de financiële gevolgen zijn als jou iets overkomt.

Stap 3 Bekijk of je het zelf op kunt vangen en voor hoe lang.

Stap 4 Bekijk of je het (gedeeltelijk) kunt verzekeren en wat dat kost.

Stap 5 Bepaal wat voor jou de beste keuze is.

De communicatietoolkit wordt kosteloos aangeboden aan alle financieel adviseurs in Nederland en is te vinden op adfiz.nl/wonenzonderzorgen .

‘Consumenten laten nadenken over hun maandlasten’

Reactie toevoegen

 
Adfiz: nominaties AnsvarIdéa, a.s.r. en TVM in categorie Duurzame Ontwikkeling

Adfiz: nominaties AnsvarIdéa, a.s.r. en TVM in categorie Duurzame Ontwikkeling

AnsvarIdéa, a.s.r. en TVM zijn genomineerd in de categorie Duurzame Ontwikkeling in het vernieuwde Adfiz Prestatie Onderzoek. In taal waren er 45 initiatieven...

Wiertsema (Adfiz): professionaliteit in plaats van regeldruk

Wiertsema (Adfiz): professionaliteit in plaats van regeldruk

In zijn maandcolumn roept Adfiz-directeur Enno Wiertsema op tot minder regeldruk. Wiertsema: “Met wat meer vertrouwen in elkaar en elkaars professionaliteit...

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

(Adfiz in het katern Ken je vak! in VVP 5)  Sinds 1 augustus 2022 gelden er voor werknemers in Europa nieuwe minimumregels voor arbeidsvoorwaarden op grond...

Marieke van Zuien gaat BNP Paribas Leasing Solutions leiden

Marieke van Zuien gaat BNP Paribas Leasing Solutions leiden

Marieke van Zuien gaat per 1 januari 2023 een andere functie binnen BNP Paribas vervullen. Zij wordt dan CEO van BNP Paribas Leasing Solutions in België en...

Adfiz: "Controleer diploma's"

Adfiz: "Controleer diploma's"

“Zorg voor controle op diploma’s, zodat je adviesbevoegdheid op orde is voor alle gebieden waar je actief bent.” Aldus Adfiz in reactie op de AFM...

Automatische mailing financiële risico's arbeidsongeschiktheid

Automatische mailing financiële risico's arbeidsongeschiktheid

BNP Paribas Cardif en Accelerate hebben een volledig geautomatiseerd proces ontwikkeld waarbij na het hypotheekadvies automatisch een e-mail naar de klant wordt...

Adfiz juicht amendement behoud UPO toe

Adfiz juicht amendement behoud UPO toe

Adfiz is blij met het amendement van GroenLinks en PvdA voor handhaving van het huidige UPO-model. Adfiz: “In onze reactie op het wetsvoorstel toekomst pensioenen...

Adfiz: adviseren meer dan aanbeveling doen voor nieuw financieel product

Adfiz: adviseren meer dan aanbeveling doen voor nieuw financieel product

“Het is goed dat het ministerie van Financiën heeft aangekondigd te willen kijken naar de adviesdefinitie. En daar kan wat mij betreft niet snel genoeg...

En de winnaar is... de onafhankelijke adviseur!

En de winnaar is... de onafhankelijke adviseur!

(Finale VVP Advies Award 2022 in VVP 5) Jähnig + Ter Braak is de winnaar van de VVP Advies Award 2022, de jaarlijkse prijs van vvp voor het meest klantgerichte...

In zeven stappen aan de slag met actief klantbeheer

In zeven stappen aan de slag met actief klantbeheer

(Adfiz in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Veel adviseurs willen aan de slag met actief klantbeheer, zodat zij ook na het afsluiten van een financieel...