Jaarverslag Ombudsman Pensioenen

Spaarvarkens (pe)

Door Lindenhaeghe.

Op 18 mei 2020 presenteerde Ombudsman Pensioenen mr. Henriëtte de Lange het Jaarverslag 2019 aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Ombudsman Pensioenen nam in 2019 980 vragen of klachten in behandeling.

In het jaarverslag over 2018 deed de ombudsman verschillende aanbevelingen voor het jaar 2019. Het is belangrijk dat een deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde gemakkelijk toegang heeft tot informatie over zijn pensioen. Mensen vinden pensioen ingewikkeld. Het is dus van belang dat het pensioenfonds of de verzekeraar correct, duidelijk en volledig is in alle communicatie daarover.

De Ombudsman Pensioenen geeft aan dat het nog steeds moeilijk is om een vraag van een deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde als klacht aan te merken. Doordat pensioenuitvoerders het indienen van een klacht niet eenvoudig maken, lopen zij de kans mis om de communicatie met gepensioneerden te verbeteren. Wanneer zij reacties in een eerder stadium aanmerken als klachten en deze volgens de klachtenprocedure behandelen, zijn er meer mogelijkheden om tijdig signalen op te pakken en de klantvriendelijkheid van de dienstverlening te verhogen.

Onderzoeksbevoegdheid

In 2019 heeft de Ombudsman Pensioenen een onderzoeksbevoegdheid gekregen. In 2019 is het eerste onderzoek naar de interne klachtenbehandeling bij pensioenuitvoerders uitgevoerd. Een klachtenprocedure bij de pensioenuitvoerder is niet makkelijk vindbaar. Een verwijzing naar de Ombudsman Pensioenen is veelal nog lastiger. In de helft van de onderzochte dossiers werd in schriftelijke communicatie van het pensioenfonds niet verteld uit welke vervolgstappen de klachtenprocedure bestaat.

Positief is dat pensioenuitvoerders goede communicatie over het partnerpensioen belangrijk vinden. In allerlei communicatie-uitingen van pensioenfondsen wordt aandacht besteed aan het belang van het melden van de partner in het geval van samenwonen. Maar het kan en moet beter. Voor nieuwe deelnemers is de informatie vaak wel uitgebreid. Maar juist mensen die al langer bij een pensioenuitvoerder pensioen opbouwen lijken zich niet bewust van het feit dat voor samenwoners lang niet altijd een partnerpensioen is verzekerd.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Ook dit jaar komt de Ombudsman Pensioenen met een aanbeveling: “Pensioenfondsbesturen, maak een redelijk beleid over hoe om te gaan met mensen die niet tijdig vragen om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en leg het beleid goed uit op de eigen website.”

De Ombudsman Pensioenen heeft in het verleden al vaker aandacht gevraagd voor de positie van arbeidsongeschikten die pensioenopbouw missen, omdat ze zich te laat hebben gemeld voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Uit de analyse van de klachten 2019 blijkt dat dit probleem vooral voorkomt bij pensioenfondsen en nauwelijks bij verzekeraars. Daarom richt de aanbeveling zich specifiek tot pensioenfondsen. Omdat deze aanbeveling volgens de Ombudsman Pensioenen meer tijd vraagt, gaat zij in het voorjaar van 2021 onderzoeken of pensioenuitvoerders gehoor hebben gegeven aan haar oproep.

Partner van dit artikel
Lindenhaeghe

Lindenhaeghe

Lindenhaeghe is een snelgroeiend opleidings-, trainings- en exameninstituut voor professionals. Bij hen kun je terecht voor vakgerichte (financiële) opleidingen, examens en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Lindenhaeghe en Hoffelijk gefuseerd

Lindenhaeghe en Hoffelijk gefuseerd

Financieel opleiders Lindenhaeghe en Hoffelijk zijn gefuseerd. De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Lindenhaeghe. Wesley van ’t Hof (foto) is algemeen...

En de winnaar is... de onafhankelijke adviseur!

En de winnaar is... de onafhankelijke adviseur!

(Finale VVP Advies Award 2022 in VVP 5) Jähnig + Ter Braak is de winnaar van de VVP Advies Award 2022, de jaarlijkse prijs van vvp voor het meest klantgerichte...

Helmplicht snorfietsers

Helmplicht snorfietsers

(Lindenhaeghe, Permanent Actueel, in VVP 5) Tot nu toe moeten snorfietsers alleen in Amsterdam en Utrecht verplicht een goedgekeurde helm op als ze op de rijbaan...

Renteaftrek na scheiding

Renteaftrek na scheiding

(Lindenhaeghe, Permanent Actueel, in VVP 5) Helaas is scheiden iets wat in Nederland met zeer grote regelmaat gebeurt. Een scheiding heeft altijd een grote impact...

Pensioentweedeling onder zzp’ers: ‘onwetenden’ versus ’boven op de bal’

Pensioentweedeling onder zzp’ers: ‘onwetenden’ versus ’boven op de bal’

Er lijkt sprake te zijn, aldus onderzoek in opdracht van Brand New Day, van een tweedeling in de groep zelfstandigen en ondernemers als het om hun pensioenvoorziening...

Lindenhaeghe: NL Leert Door soms alternatief voor STAP

Lindenhaeghe: NL Leert Door soms alternatief voor STAP

Ook Lindenhaeghe biedt bepaalde Wft- en PE-opleidingen niet langer meer aan met het STAP-budget. De opleider: “De Toetsingskamer STAP van het UWV heeft ons...

Finale VVP Advies Award 2022 in beeld

Finale VVP Advies Award 2022 in beeld

Bekijk de beeldimpressie van Jeffrey Korte van de zinderende finale van de VVP Advies Award 2022 in de belevingsstudio’s van First Impression in Tilburg. [object...

Verplichte AOV: waar staan we?

Verplichte AOV: waar staan we?

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 4-2022) Het is al jaren een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt: de verplichte AOV voor zelfstandigen....

Rechtsregels over aansprakelijkheid

Rechtsregels over aansprakelijkheid

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 4-2022) Het simpele feit dat men waarschuwt voor mogelijke aansprakelijkheid, heft die aansprakelijkheid...

Jähnig + Ter Braak wint VVP Advies Award 2022

Jähnig + Ter Braak wint VVP Advies Award 2022

Jähnig + Ter Braak is de winnaar van de Advies Award 2022, de jaarlijkse prijs van VVP voor het meest klantgerichte advieskantoor. “Wij bouwen met onze...