Kijken naar het specifieke risico

Katern nieuwe risico's Adfiz

(Ludger de Bruijn, Adfiz, in katern Nieuwe Risico's in VVP 02-2022) Voldoende mogelijkheden voor maatwerk zijn cruciaal bij de verzekering van nieuwe risico’s. Vandaar onze oproep aan verzekeraars: bied die mogelijkheden. Verder belangrijk: delen van kennis, data en ervaring.

Welke rol kunnen adviseurs (meer) pakken bij de verzekering van nieuwe risico’s (klimaatschade/cyber/verduurzaming/mobiliteit/pandemie)?

Adviseurs helpen ondernemers bij het vinden van de passende dekking voor hun risico’s, dat is voor nieuwe risico’s niet anders. Voor die nieuwe risico’s leveren adviseurs bovendien een belangrijke bijdrage doordat zij als vertrouwde partner de bewustwording bij de klant bevorderen en als risicoprofessional de ondernemer helpen met een brede, risicomanagementgerichte aanpak van zijn risico’s

Om met het eerste te beginnen. Adviseurs hebben het directe contact met ondernemers en zijn daarom bij uitstek in staat om bewustwording bij de klant te bevorderen. Persoonlijk contact is cruciaal. En zelfs dan merk je dat hoe verder een risico voor een ondernemer weg is van de praktijk van vandaag, hoe lastiger het is om de ondernemer bewust te maken van het risico en de impact en om hem tot actie aan te zetten. Dat verandert als de klant in zijn omgeving ervaart wat de impact is van een risico, zoals de cyberdreiging op dit moment of de overstromingen vorige zomer in Limburg. Dan ontstaat er, overigens vaak tijdelijk, meer belangstelling voor dit risico. Nieuwe risico’s zijn gewoon onderdeel van het risicogesprek, maar we zien dat adviseurs die calamiteiten in de eigen omgeving of in de media aangrijpen als moment om er actief met klanten over in gesprek te gaan er in slagen om meer ondernemers in beweging te krijgen.

Voor de ondernemer die aan de slag wil, is vervolgens die andere rol belangrijk. Er wordt door de buitenwereld nogal eens naar de adviseur gekeken als iemand die helpt bij het regelen van de verzekering en bij de schadeafhandeling. Maar een adviseur doet veel meer en het belang van zo’n risicomanagementgerichte aanpak wordt alleen maar groter. Preventiemaatregelingen, contractmanagement, bedrijfscontinuïteitsplannen, herstelplannen. De toolkit van de adviseur is goed gevuld, en maakt dat de overblijvende risico’s doorgaans goed verzekerbaar zijn.

Kennis delen

Waar is te winnen in de samenwerking tussen adviseurs en verzekeraars?

Door de goede voorbeelden die we in de markt zien breder te trekken. Bijvoorbeeld als het gaat om het delen van kennis over nieuwe risico’s. Kijk hoe verzekeraars en adviseurs samen hebben gewerkt bij de watersnood in Limburg; in de begeleiding van getroffen ondernemers hebben we elkaar prima gevonden. En dat geldt ook voor de lessen die we uit die ramp moeten trekken. Je mag voor een volgende gebeurtenis immers niet uitgaan van coulance, en de overheid was duidelijk over de Wts, die is de volgende keer echt alleen voor onverzekerbare schades. We hebben nu net samen met het Verbond van Verzekeraars en a.s.r een webinar over klimaatrisico’s achter de rug, waarin kennisdeling centraal stond. Wij gaan die kennis ook voor leden ontsluiten via een apart kennisportaal klimaatrisico’s.

‘Adfiz ontwikkelt apart kennisportaal klimaatrisico’s’

Bij nieuwe risico’s geldt ook vaak dat daar eerst ervaring mee moet worden opgedaan. Per definitie is in het begin weinig data over het risico voorhanden. En ook daar zien wij winst als adviseurs en productontwikkelaars elkaar vinden en kennis delen. Nu begint het vaak met het nieuwe risico uitsluiten van de reguliere verzekering en dekking bieden in een speciale verzekering. Die is vaak duur of heeft zeer beperkende voorwaarden. Of het tegenovergestelde gebeurt, het wordt eerst te optimistisch meegenomen in dekking en na tegenvallende resultaten uitgesloten. Uiteindelijk normaliseert het wel door ervaring, marktwerking en ook buitenlandse spelers. Maar dat proces kan sneller door goede individuele risicobeoordelingen, de juiste preventiemaatregelen en het delen van kennis, data en ervaring.

Hiervan is de verzekerbaarheid van zonnepanelen een goed voorbeeld. Het heeft enige tijd gekost maar intussen heeft de markt ervaring met de risico’s en invulling van het preventiebeleid. Daarvoor is er breed overleg geweest met alle betrokken stakeholders. Scope 12 is nu bij grote installaties steeds meer de norm voor preventie. Daarnaast is Adfiz samen met andere stakeholders ook ondersteuner van de gedragscode ‘zon op grote daken’ van Holland Solar.

Uit dat soort trajecten kunnen we leren voor de komst van innovaties of technieken waarvan de (maatschappelijke) impact nog moeilijk is te overzien omdat de rol van de techniek nog niet helder is: neem nano, AI, elektrificering, biotechnologie. De risico’s zijn er en de toepassingen ook, maar de verwachte schaal en voorspelde impact op de samenleving hebben zich nog niet volop laten zien.

Maatwerk

Komen de grenzen van verzekerbaarheid in zicht?

Of de grenzen van verzekerbaarheid in zicht komen, is natuurlijk primair een vraag voor de verzekeraars. Maar wij zien dat niet structureel gebeuren. Wat niet wegneemt dat er af en toe spanningen zijn. De tijd van ‘voor ieder risico een scherpe premie’ ligt definitief achter ons. De correctie daarop maakt het in sommige sectoren nu lastig, maar we zien dat die sectoren met meer beheersmaatregelen nu weer aantrekkelijk worden voor verzekeraars.

Wat dat betreft blijft het wel van groot belang dat verzekeraars een grotere bereidheid gaan tonen om naar specifieke risico’s te kijken in plaats van hele sectoren over één kam te scheren of in standaardproducten te denken. Dat gaat al beter, we zien bij verzekeraars de bereidheid weer toenemen om bedrijven die het al goed doen in een matige sector toch in dekking te nemen. Maar het is nog geen gemeengoed. Juist ook bij nieuwe risico’s doen we het als sector beter voor onze klanten als we samen met de klant diens specifieke risico binnenste buiten keren en niet alleen op (big) data varen, om vervolgens te kijken wat er wél verzekerbaar is.

Ludger de Bruijn is Senior Adviseur Public Affairs en Beleid en Bestuurssecretaris bij Adfiz.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Wiertsema (Adfiz): professionaliteit in plaats van regeldruk

Wiertsema (Adfiz): professionaliteit in plaats van regeldruk

In zijn maandcolumn roept Adfiz-directeur Enno Wiertsema op tot minder regeldruk. Wiertsema: “Met wat meer vertrouwen in elkaar en elkaars professionaliteit...

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

(Adfiz in het katern Ken je vak! in VVP 5)  Sinds 1 augustus 2022 gelden er voor werknemers in Europa nieuwe minimumregels voor arbeidsvoorwaarden op grond...

Adfiz: "Controleer diploma's"

Adfiz: "Controleer diploma's"

“Zorg voor controle op diploma’s, zodat je adviesbevoegdheid op orde is voor alle gebieden waar je actief bent.” Aldus Adfiz in reactie op de AFM...

Verbond positief over rapport DNB ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’

Verbond positief over rapport DNB ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’

Het Verbond van Verzekeraars is positief over het rapport ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’ dat DNB heeft gepubliceerd. Het Verbond: "Nederlandse...

DNB: "Verzekeraars moeten inspelen op nieuwe en veranderende risico’s"

DNB: "Verzekeraars moeten inspelen op nieuwe en veranderende risico’s"

Inspelen op nieuwe en veranderende risico’s biedt verzekeraars kansen om hun maatschappelijke rol in de samenleving te blijven vervullen. Dat zei divisiedirecteur...

Adfiz juicht amendement behoud UPO toe

Adfiz juicht amendement behoud UPO toe

Adfiz is blij met het amendement van GroenLinks en PvdA voor handhaving van het huidige UPO-model. Adfiz: “In onze reactie op het wetsvoorstel toekomst pensioenen...

Adfiz: adviseren meer dan aanbeveling doen voor nieuw financieel product

Adfiz: adviseren meer dan aanbeveling doen voor nieuw financieel product

“Het is goed dat het ministerie van Financiën heeft aangekondigd te willen kijken naar de adviesdefinitie. En daar kan wat mij betreft niet snel genoeg...

In zeven stappen aan de slag met actief klantbeheer

In zeven stappen aan de slag met actief klantbeheer

(Adfiz in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Veel adviseurs willen aan de slag met actief klantbeheer, zodat zij ook na het afsluiten van een financieel...

Praktijktips Actief Klantbeheer

Praktijktips Actief Klantbeheer

(Praktijktips Actief Klantbeheer in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Financiële professionals helpen bij het informeren, initiëren, implementeren...

Kennis delen over klimaatrisico’s

Kennis delen over klimaatrisico’s

(Adfiz in Ken je vak! VVP 4-2022) Klanten en stakeholders kijken steeds vaker naar adviseurs als belangrijke speler om hen beter voor te bereiden op klimaatrisico’s....