Klimaat en duurzaamheid top-prioriteit maken

Kees Dullemond 2022

(Kees Dullemond, INSVER, in katern Duurzaam Advies in VVP 06-2022) Steeds meer bedrijven pakken duurzaamheid actief op. Het merendeel van de bedrijven hebben volgens het CBS dit jaar maatregelen genomen om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. Er is maatschappelijk draagvlak voor deze verduurzaming en dat wordt alleen maar groter. De verzekeringsbranche heeft daar een spilfunctie in en heeft een belangrijke rol in het verder verduurzamen van onze samenleving. Op dit vlak valt nog veel impact te maken vanuit onze branche en daarvoor is INSVER opgericht. Het platform dat onderdak biedt aan alles en iedereen die openstaat voor verduurzaming.

De belangrijkste reden om te verduurzamen voor bedrijven is vaak toch een financiële prikkel of maatregelen die worden opgelegd vanuit de overheid. INSVER vindt het belangrijk dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid oppakken en zélf overtuigd zijn van het nut van verduurzaming. Vanuit een intrinsieke motivatie moeten we het voortouw nemen en niet wachten op andere partijen of op elkaar. Er is inmiddels veel bekend over de gevolgen van klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. Toch spannen we tot nu toe nog de kar achter de wagen en dweilen we met de kraan open.

Regelgeving omdat het moet

Daarbij hebben veel initiatieven wereldwijd nog niet geleid tot een afname van de verstoring van de natuur en het dalen van het aantal diersoorten op onze planeet. Een betere wetgeving is belangrijk om meer bedrijven aan te sporen hun verantwoordelijkheid te nemen. Ook de verzekeringsbranche krijgt te maken met nieuwe wet- en regelgeving. Klimaat en duurzaamheid hebben topprioriteit in de politiek, bij DNB en AFM. Deze topprioriteit zou eigenlijk voor iedere verzekeraar, assurantiekantoor of financieel adviseur moeten gelden. Wie de maatschappelijke verantwoordelijkheid aanvaardt en een vooruitstrevende rol oppakt op weg naar verduurzaming is de winnaar van morgen.

Inzichtelijk maken

De vraag is nog vaak hoe. Als het gaat om (vernieuwde) wetgeving liggen daar zelfs nog veel vragen over de aanpak onder adviseurs. INSVER wil los van die wetgeving positief draagvlak creëren waarin verzekeringsmensen de sport zien om mee te doen. Wij inventariseren ideeën en stellen tal van instrumenten ter beschikking om duurzaamheid concreet en inzichtelijk te maken. Dit is bedoeld voor de hele keten want we hebben elkaar nodig. Samenwerking is cruciaal om er voor te zorgen dat natuur en mens weer meer in balans zijn. Wij zijn immers natuur en geen heer en meester over diezelfde natuur.

Urgentie

Hoewel dit concept steeds meer in ons bewustzijn dringt blijven concrete acties vaak uit. Onze klimaatuitdagingen hangen vaak samen met tal van andere maatschappelijke, sociale, ecologische en economische vraagstukken en knelpunten. Voor advieskantoren die dagelijks bezig zijn om hun klanten goed te helpen, hun team te optimaliseren en de bedrijfsprocessen draaiende te houden, is het niet te doen om goed inzicht te hebben in deze complexe materie, laat staan waar zij zelf invloed op uit kunnen oefenen.

Hoe dan wel

INSVER gaat daarom voor een laagdrempelige en concrete aanpak. Wanneer wij met elkaar als branche kleine en grote stappen zetten, maken wij met zijn allen een grote sprong vooruit.

Dit begint met kennis en informatie verzamelen over duurzaam en klimaatverantwoord ondernemen. Er is inmiddels veel informatie beschikbaar. Juist die hoeveelheid maakt dat bedrijven niet altijd weten waar ze moeten beginnen. Het is een drempel om aan de slag te gaan. Daarom hebben we voor de leden van INSVER een kennisplatform ontwikkeld. Zie dit als een digitale bi

Kees Dullemond: ‘Duurzaamheid wordt business as usual.’

Voetafdruk berekenen

Een beter milieu start nog altijd bij onszelf. De opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door de CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen. INSVER heeft daarom twee versies voetafdruk calculators ontwikkeld, specifiek afgestemd op de verzekeringsbranche.

• De Panda versie: voor zelfstandig gebruik, als eerste snelle quick scan en beschikbaar als webtool.

• De Leeuwin versie: zeer uitgebreid, met intensieve begeleiding voor een diepgaande analyse, meer geschikt voor grotere assurantiekantoren.

Insver

INSVER is het kennisplatform over duurzaamheid in de verzekeringsbranche. Allerlei informatie en hulpmiddelen tref je hier aan als antwoord op de vraag: wat kan ik doen als assurantiekantoor aan verduurzaming? Samen met elkaar zetten we onze schouders er onder, op weg naar een duurzame samenleving verzekerd.

Voordelen van INSVER:

 • Je kunt gebruik maken van ondersteuning door INSVER;
 • Je wordt onderdeel van een netwerk van verduurzamers;
 • Je krijgt recente informatie over verduurzamen ingedeeld in overzichtelijke thema’s;
 • Je kunt gemakkelijker samenwerking en/of coalities aan gaan;
 • Het is een stimulans om je eigen verduurzaming sneller en beter te realiseren;
 • Het draagt bij aan het zichtbaar kunnen communiceren van je inspanningen op klimaat- en SDGgebied (en mogelijk onder voorwaarden met het INSVER-logo);
 • Er ontstaat grote voldoening: je bent van betekenis voor een duurzame samenleving;
 • Duurzaamheid wordt ‘business a usual’ en het zal daarom de toekomst van je bedrijf waarborgen.

bliotheek met allemaal artikelen, rapporten, boeken en nieuws over duurzaamheid in de verzekeringsbranche. Dit helpt financieel adviseurs en assurantiekantoren om in een afgebakende omgeving kennis op te doen en behapbare stappen te zetten.

‘Het duurt niet lang meer of klanten willen alleen nog zaken doen met duurzame ondernemingen’

Met INSVER pakken we de handschoen op om de verzekeringsbranche breder en dieper met artikelen over duurzaamheid en klimaat te informeren. Concreet, met voorbeelden en tips en suggesties. Denk aan voorbeelden, tips en suggesties voor in de bedrijfsvoering van de adviseurs en verzekeraars:

 • over hoe je duurzame verzekeringen kunt maken en duurzaam advies verleent;
 • over hoe je de CO2-voetafdruk kunt verlagen en dat ook met je klanten kunt gaan bespreken;
 • over wat de SDG’s zijn en hoe je die in je bedrijf kunt implementeren;
 • over hoe je het gesprek met je klant over duurzaamheid aan gaat (zakelijk en particulier);
 • over hoe je zelf een plan van aanpak maakt om duurzaamheid in je bedrijf te integreren.

Verduurzamen begint bij jezelf

Om te verduurzamen begin je bij jezelf. Dit komt een advies aan anderen alleen maar ten goede. INSVER heeft daarom twee CO2 voetafdruk calculators gemaakt die assurantiekantoren kunnen invullen om te zien hoe ze er voor staan met hun bedrijf en waar ze kunnen verbeteren.

Verder is het platform ingedeeld in diverse thema’s zoals duurzaamheid, klimaat, circulariteit, en regelgeving. Het zijn allemaal thema’s die met elkaar samenhangen en allemaal belangrijk zijn. Wat we hiermee laten zien is dat er enorm veel mogelijkheden zijn om aan duurzaamheid te doen. En dat het ook juist goed is om daar iets kleins uit te kiezen waarop je actie onderneemt.

Geen keus

Het duurt niet lang meer of klanten willen alleen nog zaken doen met duurzame ondernemingen. Adviseurs selecteren daarom ook steeds meer op samenwerkingen met duurzame verzekeraars. Een punt van aandacht is natuurlijk dat financiële producten ook echt duurzaam zijn en dat er geen sprake is van greenwashing. Een algemeen erkend duurzaamheidslabel is hier deels een oplossing voor. Dit zal niet lang op zich laten wachten. De hele samenleving verduurzaamt en de verzekeringsbranche moet daarin mee en kan daar zelfs een aanjagende rol in spelen. Wij willen met INSVER een actiegericht klimaat scheppen voor adviseurs waarin ze uitgenodigd en bekrachtigd worden om die rol op te pakken en uit te voeren.

Reactie toevoegen

 
De Vereende biedt nu ook duurzaam schadeherstel

De Vereende biedt nu ook duurzaam schadeherstel

Klanten met een inboedel-/opstalverzekering van de Vereende kunnen voortaan ook kiezen voor duurzaam schadeherstel. De Vereende is in dit verband een samenwerking...

NVB: website versnelverduurzaming.nl

NVB: website versnelverduurzaming.nl

De NVB heeft de website www.versnelverduurzaming.nl geopend over de inzet van banken voor verduurzaming van de economie. Ook heeft de NVB een factsheet gepubliceerd...

Te druk voor duurzaamheid?

Te druk voor duurzaamheid?

(Björn Jalving van Turien & Co. in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Hoe krijg ik meer gedaan op het gebied van duurzaamheid? Helaas heb ik de achtste...

Lage bereidheid om te lenen voor verduurzaming

Lage bereidheid om te lenen voor verduurzaming

Naar schatting door DNB kan minstens 86 procent van de woningeigenaren het eigen huis vergaand verduurzamen met spaargeld of een lening binnen de eigen hypotheek....

Meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen

Meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen

Om uit de energiecrisis te komen, zijn volgens DNB meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen. DNB doet drie aanbevelingen aan de overheid:...

Pokket uitgebreid met duurzaamheidsmodule

Pokket uitgebreid met duurzaamheidsmodule

Pokket is uitgebreid met een duurzaamheidsmodule. Dit in samenwerking met Positief Wonen. Doelstelling is om het onderwerp verduurzamen vast onderdeel te laten zijn...

Workshop INSVER: minder CO2-uitstoot begint bij jezelf

Workshop INSVER: minder CO2-uitstoot begint bij jezelf

Reduceren van je CO2-uitstoot is belangrijker dan compenseren. Meten is weten. De meeste winst is te behalen door kritisch te zijn bij je inkoop als kantoor. Betrek...

INSVERdaad!

INSVERdaad!

(Paul Burger, Ansvar/Ideële Verzekeringen, in Ken je vak! VVP 06-2022) In mijn column van september, ‘Groene handjes en voetjes’, gaf ik wat voorbeelden...

Duurzaamheidskorting Obvion nu vanaf energielabel A

Duurzaamheidskorting Obvion nu vanaf energielabel A

Obvion breidt de duurzaamheidskorting uit. Voor aanvragen kunnen klanten met een woning met energielabel A of hoger duurzaamheidskorting op hun hypotheek ontvangen....

Doneer een boom voor Achmea bossen

Doneer een boom voor Achmea bossen

Samen met Stichting Buitenfonds en Staatsbosbeheer introduceert Achmea de dienst ‘Doneer een boom voor Achmea bossen’. Achmea wil hiermee duizenden bomen...