Meer lef, minder angst

Column MoneyView

Precies 25 jaar geleden begon ik als een onbeschreven blad bij MoneyView, met nauwelijks significante kennis van bank- en verzekeringsproducten en de markt van zakelijke financiële dienstverlening. Achteraf beschouw ik dat echter als een heel groot voordeel. Bovendien was het een tijd waarin internet nog nauwelijks een rol speelde. Ik weet nog goed dat we bij MoneyView in dat jaar allemaal een eigen e-mailadres kregen. En daarmee behoorden we tot de early adopters, wat op zich weer de nodige uitdagingen gaf want even lekker mailen met medewerkers van de banken en verzekeraars zat er bepaald niet in. Er gingen nog wat jaartjes overheen alvorens ook zij de beschikking kregen over een eigen e-mailadres. Datavergaring betrof met name het uitpluizen van de voorwaarden en data-uitwisseling ging met name per fax en telefoon. Het grote voordeel daarvan was echter wel dat je met iedereen na het zoveelste telefoontje toch iets van een persoonlijke band opbouwde. Kom daar nu nog eens om met dat anonieme e-mailverkeer… Kortom, de wereld in het algemeen en die van de zakelijke financiële dienstverlening is in die 25 jaar totaal op zijn kop gegaan. En dan bedoel ik niet eens zo zeer de veranderingen die ik schetste in mijn ietwat nostalgische inleiding. Mij gaat het op deze plek vooral om de ontwikkelingen die de markt en de producten die daarop worden aangeboden, het domein van MoneyView ten slotte, hebben doorgemaakt. Het is uiteraard onmogelijk om die veranderingen hier uitputtend te bespreken en daarom beperk ik me nu even tot het domein van MoneyView.

Meer dan gehalveerd

Een paar dingen vallen dan op. Ten eerste het aantal banken en verzekeraars dat actief is in Nederland. Met name het aantal verzekeraars is meer dan gehalveerd en de levensverzekeraars zijn nagenoeg verdwenen. De levenmarkt bestaat nu nog uit wat overlijdensrisicoverzekeringen. Dit uiteraard als min of meer logische consequentie van het verdwijnen van de door de fiscus gesubsidieerde spaar- en beleggingsproducten (ik refereer voor het gemak maar even niet aan de voor de levensverzekeraars verwoestende woekerpolisaffaire). Verder deden de nog immer voortgaande consolidaties de rest.

Ten tweede valt op dat in het aantal bank- en verzekeringsoplossingen/-producten een kaalslag heeft plaatsgevonden. Waar we eind jaren ’90 jaarlijks vele honderden nieuwe producten mochten verwelkomen, is dat aantal de laatste jaren opgedroogd tot enige tientallen.

Twin peaks

In eerste instantie zou je denken dat deze ontwikkeling logischerwijs uit de eerste voortvloeit. Maar dat behoeft nuance. Want er is namelijk nog wat gebeurd in die 25 jaar. We hebben begin jaren nul het toezichtsmodel gewijzigd naar het befaamde Twin Peaks model, waarbij het prudentiële toezicht bij DNB kwam te liggen en het gedragstoezicht bij de AFM. En met name die laatste heeft een enorme invloed gehad op het reilen en zeilen van de markt, naar mijn mening nog veel meer dan elke andere ontwikkeling. En die invloed heeft zich ook laten gelden op het aanbod van financiële producten op de Nederlandse markt. Want naast alle zegeningen van het nieuwe toezichtsmodel, kunnen we in onze beschouwingen ook niet voorbij gaan aan de (in mijn ogen) negatieve gevolgen daarvan. Al het nieuwe is tegenwoordig nagenoeg meer van hetzelfde. Daarom sluit ik graag af met de wens dat onze banken en verzekeraars in de komende 25 jaar weer iets van hun lef van vroeger tonen en iets van hun creativiteit gaan terugvinden.

‘Al het nieuwe is tegenwoordig nagenoeg meer van hetzelfde’

Want hun rol in de samenleving is te belangrijk om als Doornroosje de toekomst in te gaan.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kredietrente kruipt naar bovengrens

Kredietrente kruipt naar bovengrens

De gemiddelde rente voor Persoonlijke Leningen bevindt zich volgens MoneyView weer (bijna) op hetzelfde niveau als tien jaar geleden en veel aanbieders kruipen met...

MoneyView: keuzeopties AO-criteria nemen af

MoneyView: keuzeopties AO-criteria nemen af

Gangbare arbeid als criterium voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is van de markt verdwenen, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView. Bij gangbare arbeid geldt...

Hip and happening, maar voor wie?

Hip and happening, maar voor wie?

(Pepijn van Kleef van MoneyView in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Moneyview houdt alle hypotheekrentes nagenoeg realtime bij en dat hebben we afgelopen jaar...

Oud en nieuw

Oud en nieuw

(Martin Koot, MoneyView, in VVP 06-2022) MoneyView en ik vieren in 2023 allebei ons dertigjarig jubileum. Deze mijlpaal maakt dat ik, bij wijze van uitzondering,...

Stijging spaarrentetarief zet door in 2023

Stijging spaarrentetarief zet door in 2023

"Voor het eerst in jaren zien we een stijgende lijn van het gemiddelde spaarrentetarief bij dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS). Hoewel de gemiddelde spaarrente...

ORV-premie in 20 jaar gemiddeld 65 procent goedkoper geworden

ORV-premie in 20 jaar gemiddeld 65 procent goedkoper geworden

Zowel de hoogste als de laagste ORV-premie zijn meer dan zestien procent lager dan een jaar eerder. De gemiddelde premie is in een jaar tijd met meer dan acht procent...

Claimen (kleine) schade aan motorfiets onvoordelig

Claimen (kleine) schade aan motorfiets onvoordelig

Zeker bij relatief kleine schades aan de motorfiets kan het aan te bevelen zijn om níet te claimen. Dat stelt MoneyView in haar Special Item Tweewielerverzekeringen....

Impliciete uitsluiting

Impliciete uitsluiting

(Martin Koot, MoneyView, in VVP 5) Met de regelmaat van de klok buigen verzekeraars zich over de vraag of, dan wel hoe ze hun premies beter kunnen afstellen op...

Verzekeringslijfrentes verslaan banksparen

Verzekeringslijfrentes verslaan banksparen

In een jaar tijd is het marktbeeld voor uitkerende lijfrentes volledig omgeslagen ten gunste van de verzekerde varianten, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView....

Rendement op vertrouwen of vertrouwen op rendement?

Rendement op vertrouwen of vertrouwen op rendement?

(Pepijn van Kleef, MoneyView, in VVP 4-2022) Naar aanleiding van een presentatie die wij moesten geven op het mede door VVP georganiseerde VIPIinnovatie Congres...