Nieuwe ontwoekertaak adviseur

Christel van Bommel 2018

Na jarenlang woekerpolissen te hebben aangepakt, zijn er inmiddels meer producten die moeten worden ‘ontwoekerd’. Bijvoorbeeld aflossingsvrije hypotheken die op einddatum niet kunnen worden afgelost. En de locked-up problematiek bij doorlopende kredieten.

Producten die jaren geleden heel gewoon waren, blijken nu problemen te (kunnen) veroorzaken. Die problematiek moet volgens de toezichthouder zo snel mogelijk worden aangepakt. En die taak, beste adviseur, ligt bij u. Dus daar gaat u weer. Klanten aanschrijven dat die (deels) aflossingsvrije hypotheek toch tijdens de looptijd moet worden afgelost. Omdat er anders aan het einde van de looptijd een probleem ontstaat wanneer de klant de hypotheek niet kan aflossen. Als de geldverstrekker de lening verlengt, is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar. Hierdoor stijgt de maandlast. En is die maandlast met het pensioeninkomen nog wel betaalbaar? Is dit nieuws? Ik hoop van niet. Als het goed is, heeft u uw klant bewust een aflossingsvrije hypotheek geadviseerd. En omdat u uw klant tijdens de looptijd nog wel eens spreekt, weet u hoe de huidige stand van zaken op persoonlijk en financieel gebied is. Dan weet u ook of die hypotheek nog steeds passend is of niet. Zo niet, dan heeft u waarschijnlijk de klant hierop gewezen en een nieuw advies voorgelegd. Zoals een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur dit behoort te doen.

En wat te denken van die klant die jaren geleden een consumptieve lening heeft afgesloten voor een auto of caravan. Hij betaalt netjes iedere maand zijn termijn, bestaande uit rente en aflossing. Maar door de stijgende rente is het aflosdeel van de maandlast nihil geworden. De klant betaalt dus vrijwel alleen maar rente. Gevolg is dat hij veel langer en meer betaalt aan de lening van een auto of caravan die hij misschien niet eens meer heeft. Of die zijn waarde verloren heeft. Daarnaast zijn ook de leennormen gewijzigd. Op hetzelfde inkomen van jaren geleden, kan nu veel minder geleend worden. De lopende lening is met

‘Kop in het zand of de klant uitnodigen?’

de huidige normen onverantwoord en kan niet worden overgesloten. De klant zit vast, is locked-up. Wat nu? De klant aanschrijven en samen met de geldverstrekker bekijken wat de mogelijkheden zijn om hem zo snel mogelijk te laten aflossen.

Zijn alle aflossingsvrije hypotheken een woekerhypotheek? Zijn alle klanten met een doorlopend krediet locked-up? Nee en dat weet u zelf ook. Het komt allemaal neer op het gegeven advies en de verslaglegging daarvan. Waarom heeft u dat specifieke product aan de klant geadviseerd? Welke alternatieven heeft u de klant laten zien? Of week de klant af van uw advies? Heeft u de klant dan goed gewezen op de mogelijke risico’s en (financiële) consequenties? Tijden, normen en omstandigheden veranderen. Het is maar net hoe u daar mee omgaat. Kop in het zand? Of de klant uitnodigen?

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Klantbelang centraal

Klantbelang centraal

(Christel van Bommel-Versluijs, Compliance Adviseur, in VVP 5) Het zou toch volkomen logisch moeten zijn dat je het belang van de klant centraal zet in de bedrijfsvoering?...

Grenzen opzoeken

Grenzen opzoeken

(Christel van Bommel-Versluijs, compliance adviseur, in Ken je vak! VVP 3-2022) Onlangs in het nieuws: vakantiegangers 30 meter in ravijn gestort bij het nemen...

Juridische aandachtspunten bij bedrijfsovernames

Juridische aandachtspunten bij bedrijfsovernames

(Robin van Beem, Polis Advocaten, in VVP-Special Fusies & Overnames 2022) Overnames bieden voor koper en verkoper prachtige kansen. Zeker in deze tijden. In...

Herhaling van zetten

Herhaling van zetten

(Christel van Bommel-Versluijs, compliance adviseur, in Ken je vak! VVP 01-2022) Adviseurs doen er (bijna) alles voor om de droom van klanten uit te laten komen....

PARP jij of PARP ik?

PARP jij of PARP ik?

(Christel van Bommel-Versluijs, compliance adviseur, in Ken je vak! VVP 5-2021) “Stel jezelf voor en geef aan wat jij hebt met PARP.” Zo begon de kennissessie...

Beloningstransparantie

Beloningstransparantie

(Christel van Bommel-Versluijs in Ken je vak! VVP 3-2021) Sinds de discussie de afgelopen tijd over de provisie die adviseurs ontvangen van leveranciers van energiezuinige...

Branche zou zorgvuldigheidstoets Kifid moeten toejuichen

Branche zou zorgvuldigheidstoets Kifid moeten toejuichen

Polis Advocaten bestaat in augustus tien jaar. En daar gaan nog vele jaren bijkomen, aldus partners Robin van Beem en Coen Fledderus, want kwesties worden alleen...

Leuker niet, wel makkelijker

Leuker niet, wel makkelijker

(Christel van Bommel, compliance adviseur, over Werkprogramma Risicobeheersing in katern 'Volmachten vol in bedrijf!' in VVP 1-2021) Tijdens een voorstelrondje...

Actieve transparantie komt eraan. Maar ten aanzien van de juiste zaken?

Actieve transparantie komt eraan. Maar ten aanzien van de juiste zaken?

(Robin van Beem, Polis Advocaten en VVP Ondernemerspanel, in VVP 1-2021) Er is al veel over gezegd. Toch kan ik het niet laten om nog iets met u te delen over...

Woongenot verzekerd?

Woongenot verzekerd?

(Robin van Beem, Polis Advocaten, in VVP-special 'Verzekerd van je huis!') U kent ze wel, klanten zoals Jeroen. Die altijd voor een dubbeltje op de eerste rang...