NTA 8220 als nieuwe norm

Jan van den Hoek 2019

Veel branden ontstaan door problemen met de elektrische installatie. Een goede inspectie hiervan kan onnodige problemen voorkomen. De nieuwe controlemethodiek van de nta 8220 (onderdeel 10, beter bekend als scope 10) biedt hierbij belangrijke hulp. Ongetwijfeld krijgen steeds meer verzekeringsadviseurs en ondernemers ermee te maken.

Het aantal branden in grote panden is de laatste jaren fors gestegen. Terwijl dat er in 2006 nog ruim 70 waren stond de teller tien jaar later al op meer dan het dubbele. De schade bedroeg gemiddeld zo’n € 3 miljoen. Per gebouw! En dan hebben we het nog niet over de gevolgschade, zoals misgelopen omzet en winst. Om over de emotionele impact nog maar te zwijgen.

Meer nadruk op preventie

Ook een groot aantal kleinere panden ging de afgelopen jaren in rook op. Het is dus al met al logisch dat er steeds meer nadruk is gekomen op preventie, en dan met name wat de elektrische installatie betreft. Die is naar schatting namelijk de oorzaak van ruim de helft van alle grote branden terwijl je soms met vrij simpele maatregelen het risico al fors kunt indammen. Een groot deel van de ondernemers is zich hiervan echter niet of onvoldoende bewust.

Nieuwe controlemethodiek

Om het risico van brand door een elektrische installatie te verkleinen is er een nieuwe controlemethodiek ontwikkeld: Scope (onderdeel) 10 van de Nederlands Technische Afspraak 8220, kortweg NTA 8220. Die methodiek is tot stand gekomen door samenwerking van de installatiebranche (Uneto-VNI), iKeur en het Verbond van Verzekeraars. De verwachting is dat steeds meer verzekeraars, waaronder ook De Goudse, een inspectie op basis van de NTA 8220 als norm gaan opnemen in hun acceptatierichtlijnen.

Focus op elektrische installatie en toestellen

De NTA 8220 verschilt op belangrijke punten van de NEN 3140-inspectie, die op dit moment nog vaak de standaard is voor inspecties. De NEN 3140 is vooral gericht op het creëren van veilige werkomstandigheden conform de Arbowet. De NTA is puur gericht op de brandveiligheid van elektrische installaties en de elektrische apparaten die daarop zijn aangesloten.

Meer praktijkgericht

De NTA 8220 is meer op de praktijk gericht dan de NEN 3140 en biedt daardoor meer duidelijkheid aan de ondernemer. Er wordt geen eindoordeel gegeven (zoals ‘goed’, ‘middelmatig’ of ‘slecht’) waar de ondernemer in de praktijk weinig mee kan. In plaats daarvan is er een rapportage met verbeterpunten. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan het elektrische materieel zelf, maar ook aan de directe omgeving daarvan en de aanwezigheid van brandbaar materiaal. Belangrijk, want als bijvoorbeeld een stekkerdoos oververhit raakt, is het brandrisico veel groter risico als daar een stapel papier bij ligt of er een gordijn bij hangt.

Jan van den Hoek: ‘Goed nieuws voor ondernemers.’

Terugdringing schadelast

Naar verwachting gaat de NTA 8220 een belangrijk hulpmiddel vormen om het aantal branden in bedrijfsgebouwen terug te dringen. En dat is niet alleen goed nieuws voor ondernemers – een brand in je bedrijf is natuurlijk een regelrechte nachtmerrie – maar ook voor verzekeraars. En zeker ook voor adviseurs en risicomanagers, die hun relatie vanzelfsprekend liever willen helpen bij het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit dan bij het regelen van een grote brandschade.

Certifi ceringsregeling

De nieuwe norm is in januari 2018 gepubliceerd door het Nederlandse Normalisatie-instituut (NEN). Voor inspectiebedrijven is inmiddels een certificeringsregeling opgezet (Scope 10), die kwalificatie-eisen stelt aan bedrijven die controles uitvoeren volgens de nieuwe methodiek.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de nieuwe norm? Ga dan naar vanempelinspecties.com en klik op het tabblad e-inspecties.

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Duurzaam verzekeren, kan dat eigenlijk wel?

Duurzaam verzekeren, kan dat eigenlijk wel?

(Partner in Kennis, AnsvarIdéa in VVP 5-2022) Als van oorsprong idealistische verzekeraar zet AnsvarIdéa vol in op duurzaamheid. In de verzekeringswereld...

Forse daling aantal geclaimde bedrijfsbranden

Forse daling aantal geclaimde bedrijfsbranden

Het aantal geclaimde bedrijfsbranden daalt fors, van 3.878 in 2020 naar 3.351 vorig jaar. De afname met ruim 500 claims (dertien procent) past in een trend die al...

Open laten dakraam komt klant duur te staan

Open laten dakraam komt klant duur te staan

(Kifid-uitspraak GC 2022-0843) De consument heeft een beroep op zijn verzekering gedaan omdat in zijn woning is ingebroken en daarbij spullen en kostbaarheden zijn...

Periodieke beoordeling constructieve veiligheid grote publieke gebouwen

Periodieke beoordeling constructieve veiligheid grote publieke gebouwen

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) wordt de plicht opgenomen een periodieke beoordeling te doen van de constructieve veiligheid van gebouwen wanneer een...

Verbond brengt risico’s waterstof in kaart

Verbond brengt risico’s waterstof in kaart

In een uitgebreide brochure gaat het Verbond dieper in op de risico’s en mogelijkheden van waterstof. Wat is waterstof? Waar kan het voor worden gebruikt?...

De Goudse lanceert motorverzekering voor zakelijke markt

De Goudse lanceert motorverzekering voor zakelijke markt

De Goudse heeft Motor Zakelijk geïntroduceerd, een verzekering voor ‘motoren van de zaak’. Commercieel directeur  Bernardo Walta begrijpt...

Adviseur snel met werkgever in gesprek

Adviseur snel met werkgever in gesprek

(Partner in Kennis a.s.r. in VVP 6) De contouren van ons nieuwe pensioenstelsel tekenen zich af. Hoewel de specifieke invulling nog op zich laat wachten, is al...

Financieel advies is cruciaal!

Financieel advies is cruciaal!

(Partner in Kennis ING Intermediair in VVP Special Cruciaal Beroep 2021). Heeft de onafhankelijk financieel adviseur een cruciaal beroep? Hidde Coebergh, directeur...

Advies & Kies winnaar Advies Award provincie Flevoland

Advies & Kies winnaar Advies Award provincie Flevoland

Advies & Kies is de winnaar geworden van de Advies Award in de provincie Flevoland. Niels Dubbeldam, Arjan van der Korst en Mark Hogendorf nemen de award in...

Overbeeke winnaar Advies Award provincie Zeeland

Overbeeke winnaar Advies Award provincie Zeeland

Overbeeke is - evenals vorig jaar -de winnaar geworden van de Advies Award in de provincie Zeeland. Marton Overbeeke neemt de award in ontvangst uit handen van...