Opname bedrag ineens niet zonder risico’s

Ken je vak! Adfiz

(Adfiz in Ken je vak! VVP 02-2022) Aan het gebruik van het keuzerecht (pensioenbedrag ineens) worden voorwaarden gesteld. Er gelden strakke eisen voor de informatievoorziening aan deelnemers. Ondanks dit alles is opname van een bedrag ineens niet zonder risico’s; wat voor de korte termijn verstandig lijkt, kan voor de langere termijn verkeerd uitpakken.

Per 1 januari 2023 krijgt een pensioendeelnemer het keuzerecht om maximaal tien procent van de waarde van het pensioenkapitaal binnen de tweede pensioenpijler als ‘bedrag ineens’ op te nemen. Deelnemers zijn volledig vrij om het bedrag naar eigen inzicht te besteden, bijvoorbeeld voor de aflossing van de hypotheek, vakantie of aanschaf van een auto. Maar voor de opname van een bedrag ineens gelden wettelijke voorwaarden. Zo mag maximaal tien procent van de waarde van het pensioenkapitaal worden opgenomen. Als de pensioenregeling een hoog-laag constructie kent, mag een deelnemer alleen een bedrag ineens opnemen als geen gebruik wordt gemaakt van deze constructie. Na opname van het bedrag ineens moet de pensioenuitkering nog boven de wettelijke afkoopgrens liggen (in 2022: 520,35 euro bruto) zodat het kapitaal zijn pensioenbestemming niet verliest. Om een bedrag ineens te kunnen opnemen is toestemming van de partner vereist.

Voor de oudedagsvoorzieningen binnen de derde pensioenpijler wordt een vergelijkbaar keuzerecht geïntroduceerd.

Informatieverplichtingen

Een deelnemer die gebruik wil maken van het keuzerecht moet dit vóór de pensioeningangsdatum aan de pensioenuitvoerder kenbaar maken. De pensioenuitvoerder moet de deelnemer daarom tijdig en goed informeren over dit recht, zodat de deelnemer een weloverwegen keuze kan maken om hiervan al dan niet gebruik te maken.

In eerste instantie moet de pensioenuitvoerder de deelnemer algemene informatie verstrekken. Als een deelnemer overweegt hiervan gebruik te maken kan de deelnemer de pensioenuitvoerder verzoeken om meer informatie. De pensioenuitvoerder moet dan specifieke en persoonlijke informatie verstrekken. Het gaat dan verplicht om: de (indicatieve) hoogte van het maximaal op te nemen bedrag ineens, de hoogte van de (resterende) periodieke uitkering bij opname van een bedrag ineens en de hoogte van de periodieke uitkering als geen gebruik gemaakt wordt van opname van een bedrag ineens.

De deelnemer moet ook worden geïnformeerd over manieren waarop hij meer informatie kan krijgen (bijvoorbeeld via de SVB, rekentools van de Belastingdienst, of een financieel adviseur). Daarnaast moet de pensioenuitvoerder de deelnemer waarschuwen voor en nadrukkelijk wijzen op eventuele gevolgen bij opname voor de inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke regelingen/ toeslagen.

Waarschuwing onvoldoende

Het is terecht dat de pensioenuitvoerder de deelnemer moet waarschuwen over eventuele nadelige gevolgen van opname van een bedrag ineens, maar de vraag rijst of dit voldoende is. Ook het Nibud heeft hierover grote zorgen; met name als het bedrag vóór de AOW-leeftijd wordt opgenomen. Huishoudens kunnen de consequenties van het keuzerecht immers vaak niet goed overzien. Daarom pleit het Nibud ervoor dat een deelnemer vooraf laagdrempelig de mogelijkheid krijgt voor onafhankelijke en deskundige begeleiding rond pensioenkeuzes.

Adfiz heeft in reacties op het wetsvoorstel er eveneens op gewezen dat moet worden voorkomen dat bij gebruikmaking van het keuzerecht, keuzes worden gemaakt die nadelig uitpakken en niet meer te herstellen zijn. Om laagdrempelig de mogelijkheid te creëren voor onafhankelijk en deskundig advies hebben we voorgesteld om de advieskosten voor het keuzerecht (c.q. advies van de deelnemer bij pensionering) fiscaal aftrekbaar te maken.

Reactie toevoegen

 
Wiertsema (Adfiz): professionaliteit in plaats van regeldruk

Wiertsema (Adfiz): professionaliteit in plaats van regeldruk

In zijn maandcolumn roept Adfiz-directeur Enno Wiertsema op tot minder regeldruk. Wiertsema: “Met wat meer vertrouwen in elkaar en elkaars professionaliteit...

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

(Adfiz in het katern Ken je vak! in VVP 5)  Sinds 1 augustus 2022 gelden er voor werknemers in Europa nieuwe minimumregels voor arbeidsvoorwaarden op grond...

Adfiz: "Controleer diploma's"

Adfiz: "Controleer diploma's"

“Zorg voor controle op diploma’s, zodat je adviesbevoegdheid op orde is voor alle gebieden waar je actief bent.” Aldus Adfiz in reactie op de AFM...

Adfiz juicht amendement behoud UPO toe

Adfiz juicht amendement behoud UPO toe

Adfiz is blij met het amendement van GroenLinks en PvdA voor handhaving van het huidige UPO-model. Adfiz: “In onze reactie op het wetsvoorstel toekomst pensioenen...

Adfiz: adviseren meer dan aanbeveling doen voor nieuw financieel product

Adfiz: adviseren meer dan aanbeveling doen voor nieuw financieel product

“Het is goed dat het ministerie van Financiën heeft aangekondigd te willen kijken naar de adviesdefinitie. En daar kan wat mij betreft niet snel genoeg...

In zeven stappen aan de slag met actief klantbeheer

In zeven stappen aan de slag met actief klantbeheer

(Adfiz in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Veel adviseurs willen aan de slag met actief klantbeheer, zodat zij ook na het afsluiten van een financieel...

Praktijktips Actief Klantbeheer

Praktijktips Actief Klantbeheer

(Praktijktips Actief Klantbeheer in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Financiële professionals helpen bij het informeren, initiëren, implementeren...

Kennis delen over klimaatrisico’s

Kennis delen over klimaatrisico’s

(Adfiz in Ken je vak! VVP 4-2022) Klanten en stakeholders kijken steeds vaker naar adviseurs als belangrijke speler om hen beter voor te bereiden op klimaatrisico’s....

Adfiz: kritiek op verlagen provisie door Menzis

Adfiz: kritiek op verlagen provisie door Menzis

Adfiz heeft kritiek op de provisieverlaging zorgverzekering die Menzis per 2023 heeft aangekondigd. Adfiz: “Wij zijn hier kritisch over, omdat juist in een...

Gesubsidieerde opleidingen van Lindenhaeghe en Hoffelijk op website Adfiz

Gesubsidieerde opleidingen van Lindenhaeghe en Hoffelijk op website Adfiz

Adfiz heeft een website gelanceerd met daarop het NL leert door-aanbod van Lindenhaeghe en Hoffelijk. Deze opleiders hebben als enige partijen binnen de branche...