Opname bedrag ineens niet zonder risico’s

Ken je vak! Adfiz

(Adfiz in Ken je vak! VVP 02-2022) Aan het gebruik van het keuzerecht (pensioenbedrag ineens) worden voorwaarden gesteld. Er gelden strakke eisen voor de informatievoorziening aan deelnemers. Ondanks dit alles is opname van een bedrag ineens niet zonder risico’s; wat voor de korte termijn verstandig lijkt, kan voor de langere termijn verkeerd uitpakken.

Per 1 januari 2023 krijgt een pensioendeelnemer het keuzerecht om maximaal tien procent van de waarde van het pensioenkapitaal binnen de tweede pensioenpijler als ‘bedrag ineens’ op te nemen. Deelnemers zijn volledig vrij om het bedrag naar eigen inzicht te besteden, bijvoorbeeld voor de aflossing van de hypotheek, vakantie of aanschaf van een auto. Maar voor de opname van een bedrag ineens gelden wettelijke voorwaarden. Zo mag maximaal tien procent van de waarde van het pensioenkapitaal worden opgenomen. Als de pensioenregeling een hoog-laag constructie kent, mag een deelnemer alleen een bedrag ineens opnemen als geen gebruik wordt gemaakt van deze constructie. Na opname van het bedrag ineens moet de pensioenuitkering nog boven de wettelijke afkoopgrens liggen (in 2022: 520,35 euro bruto) zodat het kapitaal zijn pensioenbestemming niet verliest. Om een bedrag ineens te kunnen opnemen is toestemming van de partner vereist.

Voor de oudedagsvoorzieningen binnen de derde pensioenpijler wordt een vergelijkbaar keuzerecht geïntroduceerd.

Informatieverplichtingen

Een deelnemer die gebruik wil maken van het keuzerecht moet dit vóór de pensioeningangsdatum aan de pensioenuitvoerder kenbaar maken. De pensioenuitvoerder moet de deelnemer daarom tijdig en goed informeren over dit recht, zodat de deelnemer een weloverwegen keuze kan maken om hiervan al dan niet gebruik te maken.

In eerste instantie moet de pensioenuitvoerder de deelnemer algemene informatie verstrekken. Als een deelnemer overweegt hiervan gebruik te maken kan de deelnemer de pensioenuitvoerder verzoeken om meer informatie. De pensioenuitvoerder moet dan specifieke en persoonlijke informatie verstrekken. Het gaat dan verplicht om: de (indicatieve) hoogte van het maximaal op te nemen bedrag ineens, de hoogte van de (resterende) periodieke uitkering bij opname van een bedrag ineens en de hoogte van de periodieke uitkering als geen gebruik gemaakt wordt van opname van een bedrag ineens.

De deelnemer moet ook worden geïnformeerd over manieren waarop hij meer informatie kan krijgen (bijvoorbeeld via de SVB, rekentools van de Belastingdienst, of een financieel adviseur). Daarnaast moet de pensioenuitvoerder de deelnemer waarschuwen voor en nadrukkelijk wijzen op eventuele gevolgen bij opname voor de inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke regelingen/ toeslagen.

Waarschuwing onvoldoende

Het is terecht dat de pensioenuitvoerder de deelnemer moet waarschuwen over eventuele nadelige gevolgen van opname van een bedrag ineens, maar de vraag rijst of dit voldoende is. Ook het Nibud heeft hierover grote zorgen; met name als het bedrag vóór de AOW-leeftijd wordt opgenomen. Huishoudens kunnen de consequenties van het keuzerecht immers vaak niet goed overzien. Daarom pleit het Nibud ervoor dat een deelnemer vooraf laagdrempelig de mogelijkheid krijgt voor onafhankelijke en deskundige begeleiding rond pensioenkeuzes.

Adfiz heeft in reacties op het wetsvoorstel er eveneens op gewezen dat moet worden voorkomen dat bij gebruikmaking van het keuzerecht, keuzes worden gemaakt die nadelig uitpakken en niet meer te herstellen zijn. Om laagdrempelig de mogelijkheid te creëren voor onafhankelijk en deskundig advies hebben we voorgesteld om de advieskosten voor het keuzerecht (c.q. advies van de deelnemer bij pensionering) fiscaal aftrekbaar te maken.

Reactie toevoegen

 
Informeren of adviseren?

Informeren of adviseren?

Onze samenleving digitaliseert in sneltreinvaart. Zorgdeclaraties dienen we in via een app, belangrijke documenten voorzien we van een digitale handtekening, onze...

Adfiz: "Preventie-eisen cyberverzekering moeten duidelijk zijn"

Adfiz: "Preventie-eisen cyberverzekering moeten duidelijk zijn"

"Wij herkennen de problemen die de AFM signaleert over cyberverzekeringen." Zo reageert Adfiz op de maandag verschenen AFM-verkenning waarin de toezichthouder verzekeraars...

Adfiz: checklist verplichte precontractuele informatie

Adfiz: checklist verplichte precontractuele informatie

Adfiz heeft een Checklist verplichte pre-contractuele informatie ontwikkeld. Adfiz: "Van algemene informatie over je kantoor tot het essentiele informatiedocument...

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Omdat vrijwel iedereen die in Nederland woont verplicht is een zorgverzekering af te sluiten, zal de Zorgverzekeringswet...

IVA Business School helpt in zoektocht naar commercieel verzekeringstalent

IVA Business School helpt in zoektocht naar commercieel verzekeringstalent

Adfiz, Nationale-Nederlanden, NVGA en VNAB zijn een samenwerking gestart met IVA-Business School met als doel vakbekwaam jong commercieel talent te interesseren...

Resultaten Adfiz-leden in 2022 boven verwachting

Resultaten Adfiz-leden in 2022 boven verwachting

De resultaten over 2022 zijn voor de meeste bij Adfiz aangesloten advieskantoren boven verwachting. Ook de daling in hypotheken was lager dan verwacht. Voor 2023...

Adfiz: "Nederland roepende in woestijn met pleidooi voor Europees provisieverbod"

Adfiz: "Nederland roepende in woestijn met pleidooi voor Europees provisieverbod"

“Vinden jullie harmonisatie ook zo belangrijk als de rest van Europa een provisieverbod afwijst?” Die vraag stelt Adfiz-directeur Enno Wiertsema aan...

Digitale weerbaarheid

Digitale weerbaarheid

(Adfiz in Ken je vak! VVP 06-2022) Om financieel adviseurs te ondersteunen bij het cyberveiliger maken van hun eigen onderneming en ze een weg te wijzen door de...

Jaarbijdrage Kifid op niveau vorig jaar

Jaarbijdrage Kifid op niveau vorig jaar

De jaarbijdrage 2023 voor de financieel adviseurs is iets hoger dan die van vorig jaar, omdat het aandeel klachten tegen deze dienstverleners is toegenomen. Echter...

VVP-poll: ik ga een actieve bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzamere maatschappij

VVP-poll: ik ga een actieve bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzamere maatschappij

Roger van der Linden hield in zijn speech op de Adfiz-nieuwjaarsbijeenkomst branchegenoten een spiegel voor. Hij zei onder meer: "Het essentiële van vooruitgang...