Pensioenakkoord

Pensioen vrouw op fiets via Pixabay

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 5-2020) Nu er een concreet pensioenakkoord is, moet het kabinet een wetsvoorstel maken om de Pensioenwet aan te passen. De verwachting is dat de nieuwe regels voor pensioen ingaan vanaf 1 januari 2022. Lindenhaeghe zet de belangrijkste punten op een rij.

Het nieuwe contract is een premieregeling met behoud van collectiviteit en solidariteit, waardoor ook de huidige verplichtstelling is geborgd. Een belangrijke verandering in het nieuwe pensioencontract is dat niet meer wordt gewerkt met ‘aanspraken’ en (dus) niet meer met verplichtingen voor de pensioenuitvoerder. Deelnemers bouwen een voor hun uitkering gereserveerd vermogen op, waardoor direct inzichtelijk is hoeveel premie er voor een deelnemer is ingelegd, welk rendement de pensioenuitvoerder daarop maakt en hoeveel pensioen dat op de pensioendatum oplevert. Dit biedt meer inzicht in de persoonlijke situatie.

Wel is er nog steeds sprake van één collectief tussen actieven, gepensioneerden en slapers. Voor de relatie tussen de afgesproken premie en het te verwachten pensioen wordt gewerkt met een projectiemethode, dit geldt ook voor de fiscale begrenzing. Er is dus geen sprake meer van de (risicovrije) rekenrente en dekkingsgraden. De nominale (schijn)zekerheid wordt met het nieuwe contract verlaten. Rente speelt alleen nog een rol als element van het beleggingsrendement.

Projectierendement

In de projectiemethode wordt rekening gehouden met het rendement dat naar verwachting in verschillende scenario’s kan worden gerealiseerd (goed weer, verwacht, slecht weer). Als fondsen een te optimistisch projectierendement gebruiken, is de uitkering in het begin te hoog. Die zal dan in de jaren daarna sneller dalen, maar niet ten koste van het pensioenvermogen van de werkenden, zoals dat in het huidig stelsel wel het geval is. Het wordt mogelijk om de pensioenuitkering op pensioendatum juist voorzichtiger, en daarmee lager, vast te stellen. De kans op een latere verlaging van het pensioen wordt daardoor kleiner en de kans op een verhoging groter.

Een belangrijk onderdeel van het projectierendement is het beleggingsrendement. Het collectieve beleggingsbeleid en de verdeelregels moeten in lijn zijn met de risicohoudingen van de leeftijdsgroepen. Het fondsvermogen wordt collectief belegd en het behaalde fondsrendement wordt via vooraf binnen het fonds afgesproken regels verdeeld over alle gereserveerde vermogens en de solidariteitsreserve. Uitgangspunt van dit collectieve beleggingsbeleid vormen de risicohoudingen van de verschillende leeftijdsgroepen.

Solidariteitsreserve

Nieuw is een zogenoemde collectieve solidariteitsreserve. Dit is een collectief (niet toebedeeld) vermogen dat wordt gevuld uit premies en/of overrendement. Er komt een wettelijk maximum. Het deel dat wordt ingelegd vanuit de premie mag niet groter zijn dan tien procent. Additioneel mag maximaal tien procent van het positieve overrendement worden gebruikt als vulling voor de solidariteitsreserve. Het is niet toegestaan dat deze reserve negatief wordt. Bij de start van de solidariteitsreserve kan deze worden gevuld uit het bestaande vermogen. De bovengrens wordt vastgesteld op vijftien procent van het totale fondsvermogen. Met deze reserve worden risico’s binnen leeftijdsgroepen en met toekomstige generaties volgens duidelijke en evenwichtige regels over leeftijdsgroepen gedeeld.

Afschaffing doorsneepremie

Door de afschaffing van de doorsneesystematiek komt er - voor de fondsen die het betreft – een meer directe relatie tussen de premie-inleg voor de deelnemer en de pensioenopbouw. In vergrijzende sectoren ondervinden werkgevers en werknemers niet langer nadeel van een voortdurend stijgende doorsneepremie. Tevens neemt de afschaffing van de doorsneesystematiek belemmeringen weg voor het voortzetten van de pensioenopbouw door zelfstandigen. Met dit pakket aan maatregelen wordt feitelijk het beste uit de bestaande pensioenregeling meegenomen in een contract met meer rust en zicht op een goed pensioen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Lindenhaeghe en Hoffelijk gefuseerd

Lindenhaeghe en Hoffelijk gefuseerd

Financieel opleiders Lindenhaeghe en Hoffelijk zijn gefuseerd. De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Lindenhaeghe. Wesley van ’t Hof (foto) is algemeen...

En de winnaar is... de onafhankelijke adviseur!

En de winnaar is... de onafhankelijke adviseur!

(Finale VVP Advies Award 2022 in VVP 5) Jähnig + Ter Braak is de winnaar van de VVP Advies Award 2022, de jaarlijkse prijs van vvp voor het meest klantgerichte...

Helmplicht snorfietsers

Helmplicht snorfietsers

(Lindenhaeghe, Permanent Actueel, in VVP 5) Tot nu toe moeten snorfietsers alleen in Amsterdam en Utrecht verplicht een goedgekeurde helm op als ze op de rijbaan...

Renteaftrek na scheiding

Renteaftrek na scheiding

(Lindenhaeghe, Permanent Actueel, in VVP 5) Helaas is scheiden iets wat in Nederland met zeer grote regelmaat gebeurt. Een scheiding heeft altijd een grote impact...

Pensioentweedeling onder zzp’ers: ‘onwetenden’ versus ’boven op de bal’

Pensioentweedeling onder zzp’ers: ‘onwetenden’ versus ’boven op de bal’

Er lijkt sprake te zijn, aldus onderzoek in opdracht van Brand New Day, van een tweedeling in de groep zelfstandigen en ondernemers als het om hun pensioenvoorziening...

Lindenhaeghe: NL Leert Door soms alternatief voor STAP

Lindenhaeghe: NL Leert Door soms alternatief voor STAP

Ook Lindenhaeghe biedt bepaalde Wft- en PE-opleidingen niet langer meer aan met het STAP-budget. De opleider: “De Toetsingskamer STAP van het UWV heeft ons...

Finale VVP Advies Award 2022 in beeld

Finale VVP Advies Award 2022 in beeld

Bekijk de beeldimpressie van Jeffrey Korte van de zinderende finale van de VVP Advies Award 2022 in de belevingsstudio’s van First Impression in Tilburg. [object...

Verplichte AOV: waar staan we?

Verplichte AOV: waar staan we?

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 4-2022) Het is al jaren een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt: de verplichte AOV voor zelfstandigen....

Rechtsregels over aansprakelijkheid

Rechtsregels over aansprakelijkheid

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 4-2022) Het simpele feit dat men waarschuwt voor mogelijke aansprakelijkheid, heft die aansprakelijkheid...

Jähnig + Ter Braak wint VVP Advies Award 2022

Jähnig + Ter Braak wint VVP Advies Award 2022

Jähnig + Ter Braak is de winnaar van de Advies Award 2022, de jaarlijkse prijs van VVP voor het meest klantgerichte advieskantoor. “Wij bouwen met onze...