Verlaging maximale kredietvergoeding

Porsche TB

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 5-2020) Als tijdelijke crisismaatregel is de maximale kredietvergoeding per 10 augustus 2020 tijdelijk verlaagd.

Sinds 1 maart 2000 geldt er een wettelijk maximale kredietvergoeding voor consumententransacties. Dit is vastgelegd in het Besluit kredietvergoeding. Bij het begrip kredietvergoeding wordt gedacht aan rente en kosten, oftewel het effectieve rentepercentage. De maximale kredietvergoeding is opgebouwd uit de wettelijke rente en een vaste opslag. In 2000 bedroeg de wettelijke rente zes procent en gold er een opslag van zeventien procent. De opslag werd in 2006 verlaagd naar twaalf procent. Door een verlaging van de wettelijke rente naar twee procent in 2015 kennen we sindsdien een maximale kredietvergoeding van veertien procent.

De koppeling van de maximale kredietvergoeding aan de marktrente zorgt ervoor dat de rente op consumentenkredieten automatisch wordt aangepast aan de renteontwikkeling in de markt. Dat de rente op roodstanden desondanks al jaren op hetzelfde niveau is blijven staan, is overigens verklaarbaar. Bij roodstanden wordt immers rekening gehouden met het debiteurenrisico en de beheerskosten. Daarnaast wordt structureel roodstaan tegengegaan door de hoge kredietvergoeding. Als de klant structureel behoefte heeft aan een krediet, kan een doorlopend krediet of een persoonlijke lening worden aangeboden.

Tijdelijke crisismaatregel

Minister Hoekstra van Financiën heeft besloten de maximale kredietvergoeding per 10 augustus 2020 tijdelijk te verlagen. De opslag van twaalf procent wordt tot 1 maart 2021 verlaagd naar acht procent. Dit houdt in dat de maximale kredietvergoeding tot die datum tien procent bedraagt. Deze tijdelijke periode kan eventueel nog met een half jaar worden verlengd. Deze crisismaatregel geldt niet alleen voor de commerciële kredietaanbieders, maar ook voor de gemeentelijke kredietbanken. De achterliggende reden voor de aanpassing van de maximale kredietvergoeding is de groeiende behoefte aan kredieten en vraag naar betalingsregelingen als gevolg van de coronacrisis. Door een verlaging van de rente worden consumenten beter beschermd tegen de hoge kredietkosten. Hoewel veel banken de afgelopen periode hun rentes al hadden verlaagd, heeft minister Hoekstra besloten dit ook wettelijk vast te leggen, mede op advies van het Nibud.

Het verlaagde maximum van tien procent is van toepassing op nieuwe leningen die door consumenten worden afgesloten. Daar waar er sprake is van een doorlopend krediet geldt het verlaagde maximum ook voor nieuwe opnames binnen de kredietlimiet. Als er geen opnames plaatsvinden en het saldo afloopt vanwege de termijnbetalingen, dan geldt nog steeds het ‘oude’ maximum van veertien procent.

Structurele verlaging

Minister Hoekstra zal de komende maanden onderzoeken in hoeverre een structurele verlaging van de maximale kredietvergoeding passend is. Hij zal daarbij ook bekijken of het wenselijk is bij verschillende looptijden en/of kredietvormen een ander maximum te hanteren. De Tweede Kamer zal aan het eind van dit jaar geïnformeerd worden over de onderzoeksresultaten.

Let op! De maximale kredietvergoeding is volgens de Richtlijn Consumentenkrediet ook van toepassing op flitskredieten. Dit betekent dat er voor kredieten met een looptijd korter dan drie maanden ook (tijdelijk) een maximale kredietvergoeding geldt van tien procent.

Partner van dit artikel
Lindenhaeghe

Lindenhaeghe

Lindenhaeghe is een snelgroeiend opleidings-, trainings- en exameninstituut voor professionals. Bij hen kun je terecht voor vakgerichte (financiële) opleidingen, examens en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. 

Reactie toevoegen

 
Kredietrente kruipt naar bovengrens

Kredietrente kruipt naar bovengrens

De gemiddelde rente voor Persoonlijke Leningen bevindt zich volgens MoneyView weer (bijna) op hetzelfde niveau als tien jaar geleden en veel aanbieders kruipen met...

Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Het kan altijd voorkomen dat een werknemer tijdelijk in het buitenland gaat werken en een eigen woning achterlaat....

Alsnog startersvrijstelling of lage tarief door bezwaar

Alsnog startersvrijstelling of lage tarief door bezwaar

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Vanaf 2021 kunnen woningkopers die jonger dan 35 jaar zijn, gebruikmaken van de startersvrijstelling op overdrachtsbelasting....

De NHT en NHT-clausule

De NHT en NHT-clausule

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 06-2022) De datum 11 september 2001 staat bij veel mensen in het geheugen gegrift. Mensen die al wat langer...

NHG en erfpacht- en kortingsconstructies

NHG en erfpacht- en kortingsconstructies

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 06-2022) NHG heeft richtlijnen opgesteld om aanbieders te helpen om verantwoorde erfpacht- en kortingsconstructies...

Helmplicht snorfietsers

Helmplicht snorfietsers

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in VVP 5-2022) Tot nu toe moeten snorfietsers alleen in Amsterdam en Utrecht verplicht een goedgekeurde helm op als ze op de...

Renteaftrek na scheiding

Renteaftrek na scheiding

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in VVP 5-2022) Helaas is scheiden iets wat in Nederland met zeer grote regelmaat gebeurt. Een scheiding heeft altijd een grote...

Lindenhaeghe en Hoffelijk gefuseerd

Lindenhaeghe en Hoffelijk gefuseerd

Financieel opleiders Lindenhaeghe en Hoffelijk zijn gefuseerd. De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Lindenhaeghe. Wesley van ’t Hof (foto) is algemeen...

En de winnaar is... de onafhankelijke adviseur!

En de winnaar is... de onafhankelijke adviseur!

(Finale VVP Advies Award 2022 in VVP 5) Jähnig + Ter Braak is de winnaar van de VVP Advies Award 2022, de jaarlijkse prijs van vvp voor het meest klantgerichte...

Lindenhaeghe: NL Leert Door soms alternatief voor STAP

Lindenhaeghe: NL Leert Door soms alternatief voor STAP

Ook Lindenhaeghe biedt bepaalde Wft- en PE-opleidingen niet langer meer aan met het STAP-budget. De opleider: “De Toetsingskamer STAP van het UWV heeft ons...