Volop inzetten op zorginhoudelijke afspraken

Gezond fruit

Door Adfiz

Eind juni stuurde minister Van Rijn van VWS de resultaten van een onderzoek naar zorgcollectiviteiten (uitgevoerd door Equalis) naar de Tweede Kamer. Daaruit bleek - onder meer - dat het aantal zorginhoudelijke afspraken binnen de collectiviteiten fors is toegenomen. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het in stand houden van de collectiviteitskorting, die nog steeds onder druk staat.

Sinds het najaar van 2016 geldt voor alle Adfiz-leden de Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies. Deze code is aangenomen om het aantal gelegenheidscollectiviteiten terug te dringen en de toegevoegde waarde van adviseurs aan te tonen bij de totstandkoming van zorgcollectiviteiten met zorginhoudelijke afspraken. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Werden er in 2016 nog bij 20 procent van de werkgeverscollectiviteiten zorginhoudelijke afspraken gemaakt, in 2020 is dat gegroeid naar 89 procent van alle onderzochte collectiviteiten. Ook is gebleken dat naarmate er meer zorginhoudelijke afspraken zijn gemaakt voor een collectiviteit er verhoudingsgewijs vaker een adviseur betrokken is bij het contract.

Nu de commerciële periode voor zorgverzekeringen nadert, is het belangrijk de stijgende lijn qua collectiviteiten met zorginhoudelijke afspraken vast te houden. Niet alleen als signaal richting politiek, maar ook omdat steeds meer klanten hier waarde aan hechten. Dit blijkt uit onderzoek dat Aon heeft gedaan onder werknemers. Veertig procent van deze werknemers vindt andere factoren dan premiekorting belangrijker bij de keuze voor een zorgverzekering. Te denken valt dan aan extra fysiotherapeutische behandelingen, tandartszorg, coaching, vitaliteit, etcetera.

Als adviseur kun je van deze cijfers gebruikmaken bij het vormgeven van je campagnes tijdens de commerciële periode die in het najaar start. Een collectiviteit via de werkgever (of patiëntenvereniging) mag wellicht iets duurder zijn; op langere termijn draagt deze bij aan een betere gezondheid en het welzijn van de werknemer. Dit is dan ook een belangrijk argument voor werkgevers om zelf een (financiële) bijdrage te leveren aan de collectiviteit.

Modeloverzicht

Om adviseurs te helpen om per collectiviteit alle afspraken overzichtelijk weer te geven, heeft Adfiz vorig jaar het Modeloverzicht zorginhoudelijke afspraken ontwikkeld. Dit modeloverzicht biedt:

– per collectiviteit een snelle en overzichtelijke weergave van de gemaakte zorginhoudelijke afspraken en hoe de betreffende maatregelen bijdragen aan het verminderen van de (zorg)kosten;

– handvatten om de klant inzicht te bieden in mogelijkheden en kansen op het gebied van uitbreiding van de bestaande zorginhoudelijke afspraken met relevante maatregelen;

– een makkelijke manier om de diverse afspraken te vergelijken die zorgverzekeraars de klant bieden; Daarnaast is het ingevulde model een handig bespreekdocument als je met de betrokken partijen in gesprek gaat.

Behoud vijf procent korting

Hoewel Adfiz het onverstandig blijft vinden dat de maximale collectiviteitskorting op de basisverzekering is verlaagd van tien naar vijf procent blijkt dat verzekerden dus wel degelijk verder kijken dan enkel de laagste premie. Dit neemt niet weg dat de branchevereniging ervoor blijft lobbyen de vijf procent korting op de basisverzekering te behouden. Het geven van korting blijft immers het belangrijkste instrument om verzekerden te werven voor collectiviteiten met zorginhoudelijke afspraken.

Het Modeloverzicht zorginhoudelijke afspraken is te downloaden via de website van Adfiz (https://www.adfiz.nl/dossiers/zorgcollectiviteiten)

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adfiz: "Controleer diploma's"

Adfiz: "Controleer diploma's"

“Zorg voor controle op diploma’s, zodat je adviesbevoegdheid op orde is voor alle gebieden waar je actief bent.” Aldus Adfiz in reactie op de AFM...

Adfiz juicht amendement behoud UPO toe

Adfiz juicht amendement behoud UPO toe

Adfiz is blij met het amendement van GroenLinks en PvdA voor handhaving van het huidige UPO-model. Adfiz: “In onze reactie op het wetsvoorstel toekomst pensioenen...

Adfiz: adviseren meer dan aanbeveling doen voor nieuw financieel product

Adfiz: adviseren meer dan aanbeveling doen voor nieuw financieel product

“Het is goed dat het ministerie van Financiën heeft aangekondigd te willen kijken naar de adviesdefinitie. En daar kan wat mij betreft niet snel genoeg...

In zeven stappen aan de slag met actief klantbeheer

In zeven stappen aan de slag met actief klantbeheer

(Adfiz in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Veel adviseurs willen aan de slag met actief klantbeheer, zodat zij ook na het afsluiten van een financieel...

Praktijktips Actief Klantbeheer

Praktijktips Actief Klantbeheer

(Praktijktips Actief Klantbeheer in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Financiële professionals helpen bij het informeren, initiëren, implementeren...

Kennis delen over klimaatrisico’s

Kennis delen over klimaatrisico’s

(Adfiz in Ken je vak! VVP 4-2022) Klanten en stakeholders kijken steeds vaker naar adviseurs als belangrijke speler om hen beter voor te bereiden op klimaatrisico’s....

Adfiz: kritiek op verlagen provisie door Menzis

Adfiz: kritiek op verlagen provisie door Menzis

Adfiz heeft kritiek op de provisieverlaging zorgverzekering die Menzis per 2023 heeft aangekondigd. Adfiz: “Wij zijn hier kritisch over, omdat juist in een...

Gesubsidieerde opleidingen van Lindenhaeghe en Hoffelijk op website Adfiz

Gesubsidieerde opleidingen van Lindenhaeghe en Hoffelijk op website Adfiz

Adfiz heeft een website gelanceerd met daarop het NL leert door-aanbod van Lindenhaeghe en Hoffelijk. Deze opleiders hebben als enige partijen binnen de branche...

Adfiz: verlagen risico-opslag (tijdelijk) makkelijker maken

Adfiz: verlagen risico-opslag (tijdelijk) makkelijker maken

Adfiz roept alle geldverstrekkers op om – eventueel tijdelijk – (financiële) drempels die consumenten ervaren bij het verlagen van de risico-opslag...

Adfiz Zakelijk Platform 2022: Duurzaamheid en Verzekerbaarheid

Adfiz Zakelijk Platform 2022: Duurzaamheid en Verzekerbaarheid

Het Zakelijk Platform van Adfiz staat woensdag 21 september in het teken van Duurzaamheid en Verzekerbaarheid. Voor leden is de toegang gratis. Niet-leden kunnen...