Voorkomen beter dan genezen

Ken je vak! Inkomen Annemieke Postema

(Annemieke Postema, AOVdokter.nl, in Ken je vak! VVP 4-2022) Een arbeidsongeschiktheidsverzekering doet meer dan uitkeren. Iedere serieuze verzekeraar biedt preventiediensten aan, maar er wordt weinig gebruik van gemaakt. Ondernemers voelen zich niet aangesproken of kloppen met een hulpvraag liever niet bij hun verzekeraar aan. Dat is echter onterecht. De adviseur speelt hierbij een belangrijke rol. Jij kent de klant immers en weet beter wat er speelt.

Vraag je tijdens onderhoudsgesprekken wel eens hoe het écht met je klant gaat? Met de partner, kinderen, ouders? Met de onderneming, de compagnons, de medewerkers? Vaak krijg je signalen dat een klant wel wat ondersteuning kan gebruiken. Bij een echtscheiding of een ziek familielid is dit overduidelijk. Maar wees ook alert als een klant vertelt dat haar kind wordt gepest, dat zijn ouders hulpbehoevend worden, dat zij haar eerste medewerker gaat aannemen of dat hij slecht slaapt. Bedenk dat zelfs een verhuizing stressvol kan zijn, nog los van de reden hiervan. Dient een ondernemer een claim in bij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar? Dan is niet alleen juridische en financiële hulp geboden, maar kan jouw klant ook wel wat persoonlijke aandacht gebruiken. Hetzelfde geldt bij een rechtsbijstandsverzoek.

Preventie-aanbod

Verzekeraars bieden uiteenlopende preventieve diensten aan. Coaching, leefstijladvies en werkplekonderzoek zijn het meest bekend. Maar je komt ook hulp bij afvallen, gezondheidschecks, wachtlijstbemiddeling, ondernemers- of bedrijfsscans, speciale programma’s voor zwangeren of jonge ouders tegen.

Het zou mij niet verbazen als budgetcoaching binnenkort aan het assortiment wordt toegevoegd. Sommige intermediairs zouden graag een juridische helpdesk zien. Actuele problemen zoals kostenstijgingen, leveringsproblemen en personeelstekorten vragen ook om aangepaste (branchegerichte) programma’s.

Heeft jouw klant iets anders nodig, overleg dan met de verzekeraar of maatwerk mogelijk is. Doe dit wel vooraf, en niet als jouw klant zelf al een hulpverlener heeft uitgezocht. Verzekeraars betalen immers alleen voor diensten die voldoen aan hun kwaliteitsnormen en werken daarom samen met vaste ‘providers’.

Programma’s die vitaliteit en een gezonde leefstijl belonen worden voornamelijk gevolgd door mensen die al bewust bewegen. Maar voor klanten die een premietoeslag vanwege hun BMI oneerlijk vinden, kan dit een aantrekkelijke stimulans zijn.

Jouw toegevoegde waarde

Valt een ondernemer uit, besteed dan eveneens aandacht aan de compagnons of vennoten. Overleg met hun verzekeraar wat er mogelijk is. Wist je dat veel coachingsprogramma’s tevens openstaan voor gezinsleden? De spelregels verschillen weliswaar per verzekeraar, maar je bewijst je klant een dienst door hier in voorkomende gevallen op te wijzen. Wat niet iedere klant weet, is dat men ook beroep kan doen op een coach als psychische klachten zijn uitgesloten van de verzekeringsdekking. Verder kun je klanten erop wijzen dat anonimiteit is gewaarborgd: de verzekeraar krijgt geen bericht over de klachten of de geboden hulp.

Maak van preventie een vast onderwerp in je AOV-beheer. Haal het uit de taboesfeer en breng het positief: iedere ondernemer verdient een goede coach om het ondernemerschap nog leuker te maken. Dus wijs ook startende ondernemers op de mogelijkheden.

En vergeet tenslotte jezelf niet! Probeer het eens, zodat je daarna jouw klanten kunt overtuigen van het nut van preventie. Het is in ieders belang.

Reactie toevoegen

 
Geen experiment eerder inzetten no-riskpolis

Geen experiment eerder inzetten no-riskpolis

Minister Van Gennip ziet af van een experiment met het eerder inzetten van de no-riskpolis tijdens de periode van loondoorbetaling bij ziekte. Met het experiment...

STAP-regeling wordt strenger en strakker

STAP-regeling wordt strenger en strakker

Minister Van Gennip neemt maatregelen om het STAP-budget gerichter te besteden en om misbruik en oneigenlijk gebruik beter tegen te gaan en te voorkomen. De keurmerken...

MKB verzuim-ontzorg-verzekering 10.000 keer gesloten

MKB verzuim-ontzorg-verzekering 10.000 keer gesloten

Per 2022 zijn naar schatting 10.000 MKB verzuim-ontzorg-verzekeringen afgesloten. Ongeveer 60 procebt hiervan zijn werkgevers met minder dan vijf werknemers. Ongeveer...

Dick Heederik voorzitter adviescommissie Lijst Beroepsziekten

Dick Heederik voorzitter adviescommissie Lijst Beroepsziekten

Dick Heederik wordt voorzitter van de adviescommissie Lijst beroepsziekten. De adviescommissie gaat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op wetenschappelijke...

Start onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel

Start onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel

Roos Vermeij wordt voorzitter van de onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel. Deze commissie is door minister Van Gennip van Sociale Zaken...

RSC: aanbevelingen vereenvoudigde WIA-beoordeling 60-plus

RSC: aanbevelingen vereenvoudigde WIA-beoordeling 60-plus

Het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) doet in een notitie zeven aanbevelingen voor een vereenvoudigde WIA-beoordeling 60-plus. De eerste zes aanbevelingen...

Minister wil door met wetsvoorstel RIV-toets UWV

Minister wil door met wetsvoorstel RIV-toets UWV

Minister Van Gennip wil door met het wetsvoorstel dat regelt dat het medisch advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend wordt bij...

Beperkt verzekeringstechnisch verlies op WGA-ERD door vrijval van voorzieningen

Beperkt verzekeringstechnisch verlies op WGA-ERD door vrijval van voorzieningen

Voor recente schadejaren verwachten verzekeraars nog steeds een (beperkt) verzekeringstechnisch verlies WGA-ERD. Aldus DNB, dat opnieuw onderzoek heeft gedaan naar...

Werknemers relatief lang afwezig bij verzuim door werkdruk

Werknemers relatief lang afwezig bij verzuim door werkdruk

Bijna 520.000 werknemers (6,7 procent) van 15 tot 75 jaar noemden in 2021 werkdruk als belangrijkste reden voor hun laatste verzuim op het werk. Deze werknemers...

Schenkkringen

Schenkkringen

(Annemieke Postema, AOVDokter.nl, in VVP 5) Als financieel adviseur denk je bij schenkkringen niet aan cirkelvormige koffievlekken op de salontafel maar aan arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen....