Wijzigingen assurantiebelasting per 1-1-2022

rekenmachine, algmeen beeld

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 4-2021) Met ingang van 1 januari 2022 zijn ook adviseurs die zowel provisie als een directe klantvergoeding (bijvoorbeeld een abonnement) ontvangen verplicht om over deze aanvullende beloning assurantiebelasting af te dragen. Het is belangrijk na te gaan of deze wijziging gevolgen heeft voor jou.

De Belastingdienst was eerst van plan de wijziging al per 1 juli 2020 door te voeren. Nadat dit voornemen bekend werd, hebben we er vanuit Adfiz voor gepleit om deze datum uit te stellen. We hebben aangegeven dat adviseurs de tijd moeten krijgen om eventuele aanpassingen door te voeren. Maar ook om de communicatie hierover met klanten goed en tijdig vorm te kunnen geven. De Belastingdienst heeft dit pleidooi ter harte genomen en eind 2020 aangegeven de wijzigingsdatum te verplaatsen naar 1 januari 2022.

Om adviseurs zo goed mogelijk voor te bereiden op deze wijziging en ze te helpen bij het doorvoeren ervan, is in het eerste kwartaal van dit jaar een kennisportaal Assurantiebelasting ontwikkeld.

Assurantieadviseurs krijgen hier antwoord op vier vragen:

1. Ben ik belastingplichtig voor de assurantiebelasting?

Zoals hierboven al aangegeven verandert er alleen iets voor je als je voor de bemiddeling van schadeverzekeringen, van je klant zowel provisie als een aanvullende beloning ontvangt. Ontvang je geen provisie en haal je je inkomsten uitsluitend uit abonnementen, dan draag je daarover al assurantiebelasting af en verandert er niets. Hetzelfde is het geval als je uitsluitend op basis van provisie werkt; de verzekeraar zorgt dan voor de aangifte en afdracht over de premie inclusief provisie.

2. Over welke producten en diensten moet ik assurantiebelasting afdragen?

Je bent belastingplichtig voor verzekeringen en daarmee samenhangende diensten waarvan het risico zich in Nederland bevindt. Echter, een groot aantal verzekeringen is vrijgesteld van assurantiebelasting. Denk dan aan levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen en transportverzekeringen. Voor verzekeringen die dekking bieden tegen verschillende op zichzelf staande risico’s tegen betaling van één premie (zogenaamde samengestelde verzekeringen, bijvoorbeeld een reisverzekering), geldt vrijstelling van assurantiebelasting voor het deel dat betrekking heeft op de vrijgestelde verzekering.

3. Hoe bereken ik de verschuldigde assurantiebelasting?

De hoogte van de assurantiebelasting is op dit moment 21 procent. Voor de berekening van de afdracht over niet-vrijgestelde verzekeringen zal dit geen problemen opleveren. Dat is anders in het geval de afdracht moet worden berekend over een fee of servicevergoeding. Deze heeft namelijk meestal betrekking op verschillende producten c.q. verzekeringen waardoor het bedrag aan verschuldigde assurantiebelasting niet altijd eenvoudig is te berekenen. Daarom mag de verschuldigde assurantiebelasting ook op klant- of kantoorniveau berekend worden.

4. Hoe draag ik assurantiebelasting af?

Wil je voor de eerste keer assurantiebelasting afdragen, dan moet je je eerst registeren bij de Belastingdienst. Op basis hiervan bepaalt de Belastingdienst of je belastingplichtig bent. Is dat het geval kun je aangifte assurantiebelasting doen.

Meer informatie over wie assurantiebelasting moet afdragen, een overzicht van verzekeringen die zijn vrijgesteld, op welke wijzen assurantiebelasting mag worden toegerekend en waar je je kunt registreren voor het afdragen van assurantiebelasting vind je in ons kennisportaal Assurantiebelasting: www.adfiz.nl/dossiers/assurantiebelasting-en-btw/ assurantiebelasting

Partner van dit artikel
Adfiz

Adfiz

Ondernemers in financiële dienstverlening opereren in een markt die voortdurend in beweging is. Wetgeving, ketenvraagstukken, innovatie en digitalisering, en klanten die steeds meer waarde verlangen. Adfiz is de branchevereniging voor onafhankelijk financieel adviseurs die ondernemers helpt effectief en efficiënt hun positie in te nemen. Belangenbehartiging, kennis en kwaliteit staan daarbij...

Reactie toevoegen

 
Adfiz: "Controleer diploma's"

Adfiz: "Controleer diploma's"

“Zorg voor controle op diploma’s, zodat je adviesbevoegdheid op orde is voor alle gebieden waar je actief bent.” Aldus Adfiz in reactie op de AFM...

Adfiz juicht amendement behoud UPO toe

Adfiz juicht amendement behoud UPO toe

Adfiz is blij met het amendement van GroenLinks en PvdA voor handhaving van het huidige UPO-model. Adfiz: “In onze reactie op het wetsvoorstel toekomst pensioenen...

Adfiz: adviseren meer dan aanbeveling doen voor nieuw financieel product

Adfiz: adviseren meer dan aanbeveling doen voor nieuw financieel product

“Het is goed dat het ministerie van Financiën heeft aangekondigd te willen kijken naar de adviesdefinitie. En daar kan wat mij betreft niet snel genoeg...

In zeven stappen aan de slag met actief klantbeheer

In zeven stappen aan de slag met actief klantbeheer

(Adfiz in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Veel adviseurs willen aan de slag met actief klantbeheer, zodat zij ook na het afsluiten van een financieel...

Praktijktips Actief Klantbeheer

Praktijktips Actief Klantbeheer

(Praktijktips Actief Klantbeheer in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Financiële professionals helpen bij het informeren, initiëren, implementeren...

Kennis delen over klimaatrisico’s

Kennis delen over klimaatrisico’s

(Adfiz in Ken je vak! VVP 4-2022) Klanten en stakeholders kijken steeds vaker naar adviseurs als belangrijke speler om hen beter voor te bereiden op klimaatrisico’s....

Adfiz: kritiek op verlagen provisie door Menzis

Adfiz: kritiek op verlagen provisie door Menzis

Adfiz heeft kritiek op de provisieverlaging zorgverzekering die Menzis per 2023 heeft aangekondigd. Adfiz: “Wij zijn hier kritisch over, omdat juist in een...

Gesubsidieerde opleidingen van Lindenhaeghe en Hoffelijk op website Adfiz

Gesubsidieerde opleidingen van Lindenhaeghe en Hoffelijk op website Adfiz

Adfiz heeft een website gelanceerd met daarop het NL leert door-aanbod van Lindenhaeghe en Hoffelijk. Deze opleiders hebben als enige partijen binnen de branche...

Adfiz: verlagen risico-opslag (tijdelijk) makkelijker maken

Adfiz: verlagen risico-opslag (tijdelijk) makkelijker maken

Adfiz roept alle geldverstrekkers op om – eventueel tijdelijk – (financiële) drempels die consumenten ervaren bij het verlagen van de risico-opslag...

Loyalis vecht assurantiebelasting met succes aan

Loyalis vecht assurantiebelasting met succes aan

Werkgevers die tussen 2016 en 2022 een WGA Garantieverzekering hadden bij Loyalis, hebben in die jaren assurantiebelasting betaald. Loyalis heeft, samen met Group...