Achmea mocht wagenparkpolis in eigen beheer nemen

Botsauto's via Pixabay

(Rechtspraak) Artikel 4:103 Wft beoogt niet om iedere concurrentie aan het eind van een verzekeringsperiode uit te sluiten. Het is aan de verzekeringstussenpersoon om aan de klant transparant uit te leggen wat het beheer van de verzekering direct of indirect zal kosten, waarop de klant dan, geïnformeerd, kan kiezen of hij wel, en zo ja tegen welk tarief, danwel geen gebruik wil maken van de diensten van de tussenpersoon. Aldus het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep.

Het ging hier over de vraag of schadeverzekeraar Achmea jegens Bridge als assurantietussenpersoon en/of adviseur van (de oude) Spuigroep onrechtmatig heeft gehandeld dan wel is tekortgeschoten bij het in eigen beheer nemen van haar wagenparkverzekering.

Bridge wijt in dit traject het verlies van haar provisie/inkomsten over de opvolgende jaren 2017 en 2018 aan diverse normschendingen door Achmea. Bridge heeft daarom haar veroordeling gevorderd tot betaling van een schadevergoeding van (16.000 auto’s x 3,50 euro jaarprovisie × twee jaar =) 112.000 euro met rente en kosten.

In haar vonnis heeft de rechtbank de vordering afgewezen.

Het hof: “Er zijn geen aanwijzingen dat Achmea, bijvoorbeeld door onjuiste informatieverstrekking aan [naam1] , Bridge al dan niet bewust buitenspel zou hebben gezet. Naar Bridge onvoldoende concreet heeft weersproken, bevatte ieder verzekeringsvoorstel van Achmea nog ruimte aan Spuigroep om te kiezen voor een eventuele rol van ( [naam1] en) Bridge als bemiddelaar/tussenpersoon onder de mogelijkheid van aanpassing van premie en kosten.

“Evenmin kan worden volgehouden dat Achmea op de hiervoor omschreven wijze de wagenparkverzekering van de oude Spuigroep in strijd met artikel 4:103 Wft in eigen beheer heeft genomen. Niet alleen had zij daarvoor de overduidelijke toestemming van de cliënte Spuigroep, maar ook betrof het onderhandelingen over een opvolgende verzekeringsovereenkomst op een moment dat de beide eerdere wagenparkverzekeringen tegen hun eind liepen en vanwege het WA(M)-deel hoe dan ook vóór 1 januari 2017 moesten zijn overgesloten. In redelijkheid valt dan niet in te zien dat verzekeraars aan het eind van zo’n verzekering niet in rechtstreeks contact met gegadigden zouden mogen concurreren over een voor die gegadigden zo gunstig mogelijk concurrerend aanbod. Artikel 4:103 Wft beoogt niet om iedere concurrentie aan het eind van een verzekeringsperiode uit te sluiten. Dit geldt eens te meer in de bijzondere situatie van dit geval, waarin Achmea al via Centraal Beheer zonder tussenpersoon een rechtstreekse relatie onderhield met Markeur en het de wens van (ook) Spuigroep was om de beide expirerende wagenparkverzekeringen samen te voegen tot één nieuwe verzekeringsoplossing.

“Al met al heeft Bridge onvoldoende aangevoerd om aan te nemen dat Achmea haar (zoals [naam4] verklaarde: rechts over de vluchtstrook) onrechtmatig zou hebben gepasseerd.”

Verlies van provisie is nog geen winstderving

Het hof vervolgt: “Maar ook indien wel een normschending op dit punt zou moeten worden aangenomen en Achmea (al dan niet via [naam1] ) Bridge tegelijkertijd op de hoogte had moeten brengen van haar laatste bieding dan nog kan de schade niet zo maar worden vastgesteld op basis van verloren provisie.

“Onder het hypothetisch scenario is dan eerst de vraag of Bridge in dat geval tijdig vóór 1 januari 2017 bij Achmea of een andere verzekeraar een beter aanbod voor Spuigroep had kunnen uitonderhandelen dat een provisie/fee voor haarzelf zou bevatten en dat Spuigroep zou hebben aanvaard. Dat heeft Bridge, zeker tegen de achtergrond van de tijdsdruk, niet aan de hand van feiten en/of omstandigheden aannemelijk gemaakt.

“Verder moet worden bedacht dat artikel 4:103 Wft er niet (langer) toe strekt om aanspraken van assurantietussenpersonen op provisie veilig te stellen. Het is aan de verzekeringstussenpersoon om aan de klant transparant uit te leggen wat het beheer van de verzekering direct of indirect zal kosten, waarop de klant dan, geïnformeerd, kan kiezen of hij wel, en zo ja tegen welk tarief, danwel geen gebruik wil maken van de diensten van de tussenpersoon. Schadeberekening kan dus niet zo maar plaatsvinden op basis van misgelopen provisie/courtage; die had Bridge steeds met Spuigroep zelf moeten overeenkomen. Bridge heeft haar standpunt niet onderbouwd dat en waarom Spuigroep tot betaling daarvan bereid zou zijn geweest, zeker niet in het licht van de omstandigheid dat Spuigroep zelf de netto-onderhandelingen (zonder provisie/courtage) met Achmea heeft ondernomen. Klaarblijkelijk heeft ( [naam2] van) Spuigroep daartoe met een rechtstreeks beheeraanbod door Achmea voor de toekomst ook geen aanleiding meer gezien.

“Daar komt verder nog bij dat verlies van provisie, dus omzet, nog geen winstderving betekent; daarop zullen dan toch eerst nog de kosten in mindering moeten worden gebracht.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gerda - n.v.t. 18 oktober 2021

Quote Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep "de klant bepaalt, want de klant betaalt'' ------------------------------------------------------------- Dat is de jurisprudentie die ik uit deze uitspraak zou gebruiken. -------------------------------------------------------------- En niet de schreeuwende VVP-quote van de dag "in eigen beheer nemen door verzekeraar van eindigende (wagenpark-) verzekering is hier niet in strijd met enige overeenkomst noch onrechtmatig jegens assurantietussenpersoon.'' Die quote lijkt me meer gebaseerd op het 'de wens is de vader de gedachte' principe van enkele kopstukken uit de verzekeringsbranche.

Meer over
Rabobank als tussenpersoon ook in hoger beroep niet aansprakelijk voor schade door supercel

Rabobank als tussenpersoon ook in hoger beroep niet aansprakelijk voor schade door supercel

Rabobank als tussenpersoon is ook in hoger beroep niet aansprakelijk voor de schade van een melkveebedrijf door de supercel van 23 juni 2016. Volgens het bedrijf...

Verzekering met vaste som is levensverzekering

Verzekering met vaste som is levensverzekering

(Rechtspraak) Is een verzekering met een vaste som en aandeel winst een levensverzekering? De Rechtbank Noord-Holland oordeelt van wel. De Wwft is daarop van toepassing....

Vernietiging van bindend Kifid-advies toegewezen

Vernietiging van bindend Kifid-advies toegewezen

(Rechtspraak) Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep de vernietiging van een bindend Kifid-advies toegewezen. Volgens het hof heeft de Kifid Commissie...

PG: kredietregistratie niet aan juiste artikel getoetst

PG: kredietregistratie niet aan juiste artikel getoetst

(Rechtspraak) Het bepaalde in art. 6 lid 1, aanhef en onder c, AVG leent zich volgens de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden - bij de huidige stand...

Adviseur moet bewijzen dat hij zijn oude relaties niet heeft benaderd

Adviseur moet bewijzen dat hij zijn oude relaties niet heeft benaderd

(Rechtspraak) Een adviseur moet van het Gerechtshof Den Haag aantonen dat hij geen contact met zijn klanten meer heeft gehad na verkoop van de portefeuille. Het...

Toebrengen letsel evident niet gebruikelijke functie motorrijtuig

Toebrengen letsel evident niet gebruikelijke functie motorrijtuig

(Rechtspraak) Bestuurder heeft auto verlaten. In auto is ander gestapt die bestuurder heeft overreden. Bestuurder doet beroep op dekking onder WAM-verzekering. Het...

AGCS moet alsnog schade van ruim 1,2 miljoen dollar vergoeden

AGCS moet alsnog schade van ruim 1,2 miljoen dollar vergoeden

(Rechtspraak) Allianz Global Corporate & Speciality moet van het Gerechtshof Amsterdam een door een klant zelf bereikt schikkingsbedrag van ruim 1,2 miljoen...

Terminaal schurftige zwerfhond...

Terminaal schurftige zwerfhond...

(Rechtspraak) Rabobank mocht de relatie beëindigen met een klant die een groot aantal beledigende en bedreigende berichten stuurde. Tot dat oordeel komt het...

Adviseur had initiatief moeten nemen voor dekkingscontrole tegen onderverzekering

Adviseur had initiatief moeten nemen voor dekkingscontrole tegen onderverzekering

(Rechtspraak) Niet wijzen op het gevaar van onderverzekering en niet de in het serviceabonnement toegezegde (jaarlijkse) dekkingscheck uitvoeren, maken de adviseur...

Chubb hoeft kaasschade van 225 mille niet te vergoeden

Chubb hoeft kaasschade van 225 mille niet te vergoeden

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep hoeft Chubb voor 225.00 euro aan verloren gegane kaas niet te vergoeden. Dat de kaas door een fake koper werd ingepikt, valt niet...