Acht jaar IVR-registratie mag bij klant die niet meewerkt aan Wwft-onderzoek

vergrootglas onderzoek via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2021-0793) In het kader van het Wwft-cliëntenonderzoek heeft Aegon de consument gevraagd om informatie te verstrekken over de opbouw van zijn spaarvermogen over een periode van twaalf maanden. De consument heeft die informatie niet verstrekt, omdat hij vindt dat Aegon te veel informatie opvraagt. Aegon heeft daarop de persoonsgegevens van de consument opgenomen in de Gebeurtenissenadministratie en het IVR, omdat de consument niet volledig meewerkte aan het cliëntenonderzoek. De Geschillencommissie oordeelt dat Aegon informatie over de opbouw van het spaarvermogen mocht opvragen bij de consument en dat Aegon de persoonsgegevens van de consument mocht opnemen in de interne registers.

De commissie heeft “sympathie voor het standpunt van de consument, maar volgt uiteindelijk  toch het standpunt van Aegon. Er wordt door de wetgever en toezichthouder – en  overigens ook door de samenleving – veel van financiële instellingen verwacht op het punt van hun poortwachtersrol en daarmee van het cliëntenonderzoek dat zij dienen te  verrichten. Vanuit dat licht bezien oordeelt de commissie dat Aegon informatie over de  opbouw van het spaarvermogen noodzakelijk mocht achten voor het cliëntenonderzoek.

“Hiervoor is al vastgesteld dat informatie over de opbouw van het spaarvermogen over een periode van twaalf maanden noodzakelijk was voor een adequaat  cliëntenonderzoek. De consument heeft deze informatie echter niet willen verstrekken en  daardoor heeft Aegon het cliëntenonderzoek niet naar behoren kunnen verrichten. Het feit  dat de consument niet volledig wilde meewerken aan het cliëntenonderzoek is een  omstandigheid die ‘speciale aandacht’ behoeft, omdat deze omstandigheid van belang is voor  de veiligheid en integriteit van Aegon. Naar het oordeel van de commissie heeft Aegon  daarmee een gerechtvaardigd belang bij de registratie.

“De commissie benadrukt dat in de registers enkel is opgenomen dat de consument niet heeft meegewerkt aan het onderzoek  naar de herkomst van het vermogen. De commissie oordeelt dat het belang van Aegon bij registratie van de gegevens van de consument in het IVR zwaarder weegt dan het mogelijk nadelige effect dat  de registratie voor consument heeft. Daarbij is van belang dat de registratie in het IVR zuiver  intern is: financiële instellingen die geen deel uitmaken van de Aegon-groep hebben geen  toegang tot de persoonsgegevens van de consument in het IVR. De consument wordt dus  niet belemmerd in zijn mogelijkheden om met een andere financiële instelling een (bancaire)  relatie aan te gaan. Tot slot is wat betreft de duur van de registratie niet gebleken van  omstandigheden die tot de conclusie leiden dat de duur van acht jaar disproportioneel is.  Gelet hierop is de commissie van oordeel dat de consument niet disproportioneel in zijn  belangen wordt geraakt door de interne registratie van zijn persoonsgegevens voor de duur van acht jaar.”

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Gevolmachtigde ziet het branden op water

Gevolmachtigde ziet het branden op water

(Kifid-uitspraak GC 2021-0893) Bij een brand in het clubhuis van de surfvereniging, waarvan de consument lid is, is de kitesurfuitrusting van de consument verloren...

Adviseur hoefde niet te vermoeden dat taxatiewaarde niet haalbaar was

Adviseur hoefde niet te vermoeden dat taxatiewaarde niet haalbaar was

(Kifid-uitspraak GC 2021-0891) De consument heeft via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten. De oude woning van de consument werd daarbij (ver) onder...

Beroep van Interbank tegen uitspraken over variabele rente niet behandelbaar

Beroep van Interbank tegen uitspraken over variabele rente niet behandelbaar

Het beroep van Interbank tegen twee uitspraken over variabele rente op doorlopend krediet is niet behandelbaar, zo blijkt uit de dinsdag gepubliceerde uitspraken...

Bank hoefde niet mee te werken aan afsluiten twee nieuwe leningen

Bank hoefde niet mee te werken aan afsluiten twee nieuwe leningen

(Kifid-uitspraak CvB 2021-0039) Consument heeft in 2008 een hypothecaire geldlening bij de Rabobank afgesloten voor oorspronkelijk 270.000 euro. Aan de lening is...

Vernietiging van bindend Kifid-advies toegewezen

Vernietiging van bindend Kifid-advies toegewezen

(Rechtspraak) Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep de vernietiging van een bindend Kifid-advies toegewezen. Volgens het hof heeft de Kifid Commissie...

Tussenpersoon gaf geen verkeerd advies

Tussenpersoon gaf geen verkeerd advies

(Kifid-uitspraak GC 2021-0880) De consument heeft de tussenpersoon gevraagd om zijn uitvaartverzekeringen (kapitaalverzekeringen) te beëindigen en nieuwe uitvaartverzekeringen...

Kosten experts verzekerd voor zover het vaststellen hoogte schade betreft

Kosten experts verzekerd voor zover het vaststellen hoogte schade betreft

(Kifid-uitspraak GC 2021-0869) De consument wenst dat de verzekeraar een deskundige inschakelt, omdat hij van mening is dat partieel herstel van de vloer niet acceptabel...

Kifid wijst beroep tussenpersoon op niet-behandelbaarheid af

Kifid wijst beroep tussenpersoon op niet-behandelbaarheid af

(Kifid-uitspraak GC 2021-0874) De auto van de consument staat op naam van zijn eenmanszaak. De auto wordt gestolen. De gevolmachtigde heeft dekking onder de autoverzekering...

Verhoging autopremie was niet onredelijk

Verhoging autopremie was niet onredelijk

(Kifid-uitspraak GC 2021-0861) De consument is het niet eens met de premiestijging van zijn autoverzekering per contractvervaldatum. De Geschillencommissie is van...

Bank hoefde niet te wijzen op eigen verzekeringspakket

Bank hoefde niet te wijzen op eigen verzekeringspakket

Kifid-uitspraak GC 2021-0850) De consument vindt (onder andere) dat ABN Amro, als verzekeringsadviseur, hem had moeten informeren dat het mogelijk was om al zijn...