Adfiz bundelt kennis over bezwaren en mogelijkheden transparantie

Enno Wiertsema nieuw 2018 resized

Adfiz heeft een speciaal dossier geopend met alle bezwaren tegen het huidige uitvoeringsvoorstel actieve provisietransparantie van de minister, en met twee voorstellen die de consument volgens de organisatie wél kunnen helpen. Het betreft, aldus Adfiz, “het oorspronkelijke plan van de minister waarbij al in de eerste oriëntatiefase verteld moet worden welk deel van de premie straks provisie betreft. En een voorstel waarin wel nominale bedragen genoemd moeten worden, maar die recht doet aan de verschillen in klantvraag en de wijze waarop het contact plaatsvindt. Daarbij is wel van belang dat in iedere uitwerking dezelfde verplichting wordt opgelegd aan de directe verzekeraars, zodat consumenten niet door ongelijke informatie op het verkeerde been worden gezet.”

Fabels en feiten

De branchevereniging stelt dat er nogal wat misverstanden bestaan over de voordelen en nadelen van transparantie: “Het beeld is nogal eens dat transparantie een oplossing is voor alle kwalen, zonder noemenswaardige kosten. In een serie fabels en feiten weerleggen we de tien meest gehoorde misverstanden over exacte nominale provisietransparantie.”

Adfiz noemt verschillende bezwaren en problemen: “Het is slechte informatie voor de klant. Het heeft schadelijke gevolgen voor de dienstverlening aan (kwetsbare) klanten. Het gelijk speelveld niet geregeld. Het is in veel situaties niet praktisch uitvoerbaar. Het is juridisch niet houdbaar, want in strijd met Europese regelgeving.”

Informatie op het juiste moment

Adfiz-directeur Enno Wiertsema: “Adfiz is voor transparantie die klanten helpt. Transparantie in aankoopprocessen is zinvol als het bijdraagt aan bewustere en dus betere keuzes van consumenten. Dat is niet anders als het gaat om financieel advies en verzekeringen. Bewustere en betere keuzes kunnen alleen gemaakt worden als informatie op het juiste moment wordt gegeven.

“Dat betekent dat er: bij de keuze voor een adviseur, vergelijkingssite of direct kanaal gesproken wordt over de inhoud en kosten van de diensten, en bij de keuze voor een verzekering van een of meerdere verzekeraars gesproken wordt over de inhoud en prijs van de verzekering. In het huidige voorstel van de minister wordt dit door elkaar gehaald, en moet de informatie over inhoud en kosten van diensten verstrekt worden bij de keuze voor een verzekering. Bovendien krijgt een consument niet te horen wat de kosten zijn van de dienstverlening in het directe kanaal. Zo vormgegeven helpt transparantie de consument dus op geen enkele manier.”

Het dossier bevat ook een overzicht van onafhankelijke deskundigen en opiniemakers die eveneens meerdere vraagtekens plaatsen bij de gekozen uitvoeringsroute van de minister.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Tim Hamoen - Releva BV 1 december 2021

De opmerkingen mbt het maken van betere keuzes lijkt me een goed uitgangspunt om de vraag bij ook direct writers en andere distributie kanalen neer te leggen wat de distributie kosten van hen voor de klant zijn. Daarbij uiteraard ook wat ze precies voor de klant doen.

Joost Kam - Advies Verzekerd! 1 december 2021

Ik hoop dat de belangenbehartigers van het intermediair en de tussenpersoonverzekeraars,- en maatschappijen zich nu eens goed bundelen en zich hard maken tegen zinloze maatregelen van een wankelende overheid die alleen maar wil scoren voor schijntransparantie. Ik zit nu ruim 35 jaar in dit vak en ik heb tot heden alleen nog maar meegemaakt dat veel goede zaken uitgehold worden door boze tegenstanders met verkeerde agenda's en/of de overheid, als ze zich opeens realiseren dat iets teveel geld gaat kosten (spaarloonregeling) De overheid en andere (zichzelf consumentbeschermende instanties noemende) belanghebbenden zijn goed in ''Verdeel - en - heers'' en wij hebben dat ons jaren lang laten welgevallen. Ik weet zeker dat er door het verbod op provisie voor levenproducten heel wat gezinnen in de financiële problemen zijn gekomen omdat ze niet adequaat zijn geadviseerd omdat ze de kosten van advies niet konden of wilden betalen. Dat die absurde levenprovisies de nek om gedraaid zijn is volkomen terecht maar als ze daarvan doorlopende provisie hadden gemaakt was het probleem opgelost geweest en hadden dit soort excessen niet bestaan. Nu moeten we opeens vooraf gaan vertellen wat we misschien denken te gaan verdienen. Ik weet zeker dat er klanten zijn die me uitlachen als ik ze vertel dat we op een klassiekerverzekering € 10 per jaar verdienen en zich serieus afvragen hoe we daarmee onze schoorsteen rokende houden. Hoe gaan de Direct Writers dit nu doen? Die gaan met schreeuwende reclames lopen roeptoeteren dat je bij hen geen provisie betaalt, waarbij de hardwerkende tussenpersoon die zijn klanten kent en waardeert het onderspit dreigt te delven. Dit soort transparantie holt de branche en dit mooie vak uit, ben ik bang. Dus: Intermediairorganisaties aller streken: verenigt u!

SFDR-regels aangescherpt

SFDR-regels aangescherpt

(Adfiz in Ken je vak! VVP 3-2022) Sinds maart 2021 gelden er Europese regels voor beleggingsadviezen en informatieverschaffing over duurzaamheid van bepaalde financiële...

Adfiz: meld het als geldverstrekker geen maatwerkofferte meer wil leveren

Adfiz: meld het als geldverstrekker geen maatwerkofferte meer wil leveren

Adfiz roept adviseurs op om een melding te doen als een hypotheekverstrekker geen maatwerkofferte wil leveren waar dat eerst geen probleem was. Adfiz: "De Telegraaf...

Movir verstrekt op verzoek weer jaaropgave betaalde AOV-premie

Movir verstrekt op verzoek weer jaaropgave betaalde AOV-premie

Movir, meldt Adfiz, verstrekt op verzoek weer de jaaropgave betaalde AOV-premie. Adfiz: "Navraag bij Movir leert dat het niet verstrekken van deze jaaropgave te...

Reis App van De Goudse toegankelijk voor alle adviseurs

Reis App van De Goudse toegankelijk voor alle adviseurs

De Goudse, aldus Adfiz, erkent dat in de nieuwsbrief die verzonden is naar aanleiding van de lancering van de Reis App explicieter had kunnen worden vermeld hoe...

Sijtze Faber ontvangt oorkonde Lid van verdienste Adfiz

Sijtze Faber ontvangt oorkonde Lid van verdienste Adfiz

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 9 juni is Sijtze Faber benoemd tot Lid van verdienste van Adfiz. Omdat hij door omstandigheden niet aanwezig kon zijn, toog...

Adfiz lanceert kennisportaal voor adviseurs over klimaatrisico’s

Adfiz lanceert kennisportaal voor adviseurs over klimaatrisico’s

Adfiz heeft woensdag het kennisportaal Klimaatrisico’s gelanceerd dat zij onlangs al aankondigde. Het kennisportaal bundelt beschikbare inzichten, kennis en...

Adfiz komt met kennisdossier klimaatrisico’s

Adfiz komt met kennisdossier klimaatrisico’s

Adfiz komt met een kennisdossier klimaatrisico’s. Het belangrijkste onderdeel wordt de vergelijking van polisvoorwaarden van particuliere en zakelijke schadeverzekeringen....

“Fijnmazige gemiddelden belachelijk”

“Fijnmazige gemiddelden belachelijk”

De Consumentenbond noemt de weg die minister Kaag bewandelt bij actieve provisietransparantie belachelijk. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: “Het...

Adviseurs van de toekomst

Adviseurs van de toekomst

(Adfiz in VVP 3-2022) Adfiz heeft een lange historie om de generatie ondernemers en managers van de toekomst bij elkaar te brengen. De groep ‘onder veertig’...

Kaag verwacht actieve inzet branche bij uitwerking provisietransparantie

Kaag verwacht actieve inzet branche bij uitwerking provisietransparantie

Minister Kaag rekent er op dat de brancheorganisaties actief meehelpen haar aanpak bij actieve provisietransparantie – fijnmazige gemiddelden van diverse typen...