Adfiz: "Voorgenomen transparantieregels nutteloos voor het keuzeproces"

Adfiz

Nutteloos voor het keuzeproces, schadelijk voor de dienstverlening, praktisch onuitvoerbaar en juridisch onhoudbaar. Zo omschrijft Adfiz in het jaarverslag 2021 de voorgenomen vormgeving van actieve provisietransparantie bij particuliere schadeverzekeringen.

Adfiz: “We spraken onvermoeibaar met het ministerie, met de AFM, met consumenten- vertegenwoordigers en met Kamerleden om te komen tot betere regelgeving. Rondom de kamerbehandeling nam de kritiek ook in de media en in de Tweede Kamer toe, met steun voor een
andere uitvoering vanuit gedragswetenschappelijk en juridisch perspectief. Om alle bezwaren, feiten en fabels en oplossingsrichtingen goed voor het voetlicht te brengen ontwikkelden we het kennisdossier ‘Eerder transparant is beter’. Eind december stelde de minister de Kamer voor in overleg met zijn opvolger te kijken naar het huidige voorstel, het oorspronkelijke consultatievoorstel en een tussenoptie.”

Diversiteit en inclusie

In het jaarverslag verder aandacht voor onder meer de Adfiz-werkgroep Diversiteit en inclusie. Voorzitter Lia Polano (Zicht, foto): ““Toen ik startte in de branche, was ik tegen een vrouwenquotum. Ik vond het grote onzin en was ervan overtuigd dat het vanzelf wel goed zou komen, dat bedrijven – wetende dat diversere teams beter presteren – meer vrouwen zouden aannemen. Maar nu zijn we 25 jaar verder en heb ik moeten erkennen dat het onvoldoende vanzelf gaat; de financiële sector is nog steeds vooral een mannenbastion. En ook op het gebied van leeftijd en culturele achtergrond valt nog flink wat te winnen. Niet alleen vanuit ideologische motieven – om iedereen gelijke kansen te bieden en beter aan te sluiten bij de klanten die we bedienen – ook het zakelijke aspect speelt mee. Er is namelijk een chronisch tekort aan kundige en gemotiveerde medewerkers binnen onze sector. Daar probeert Adfiz verandering in te brengen dankzij een toegekende subsidie om mensen van buiten de sector gratis een financiële opleiding aan te bieden om in de adviessector aan de slag te gaan. Een andere manier om meer mensen te interesseren voor het adviesvak is door het vak ook aantrekkelijker te maken voor vrouwen, jongeren, ouderen, mensen met een andere culturele achtergrond en ga zo maar door. Wat daarvoor nodig is, hoe we deze groep mensen kunnen bereiken en op welke manier we dat kunnen doen, onderzoeken we in de werkgroep Diversiteit en inclusie. We willen de sector bewust maken van het feit dat bedrijfscultuur en ingesleten mogelijkheden en onmogelijkheden een grote impact hebben op groepen die nog onvoldoende deel uitmaken van onze sector. Want ik denk dat veel branchegenoten echt wel willen, maar dat we beter moeten uitdragen hoe mooi deze branche is om in te werken.”

Reactie toevoegen

 
Wiertsema (Adfiz): professionaliteit in plaats van regeldruk

Wiertsema (Adfiz): professionaliteit in plaats van regeldruk

In zijn maandcolumn roept Adfiz-directeur Enno Wiertsema op tot minder regeldruk. Wiertsema: “Met wat meer vertrouwen in elkaar en elkaars professionaliteit...

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

(Adfiz in het katern Ken je vak! in VVP 5)  Sinds 1 augustus 2022 gelden er voor werknemers in Europa nieuwe minimumregels voor arbeidsvoorwaarden op grond...

Adfiz: "Controleer diploma's"

Adfiz: "Controleer diploma's"

“Zorg voor controle op diploma’s, zodat je adviesbevoegdheid op orde is voor alle gebieden waar je actief bent.” Aldus Adfiz in reactie op de AFM...

Adfiz juicht amendement behoud UPO toe

Adfiz juicht amendement behoud UPO toe

Adfiz is blij met het amendement van GroenLinks en PvdA voor handhaving van het huidige UPO-model. Adfiz: “In onze reactie op het wetsvoorstel toekomst pensioenen...

Adfiz: adviseren meer dan aanbeveling doen voor nieuw financieel product

Adfiz: adviseren meer dan aanbeveling doen voor nieuw financieel product

“Het is goed dat het ministerie van Financiën heeft aangekondigd te willen kijken naar de adviesdefinitie. En daar kan wat mij betreft niet snel genoeg...

In zeven stappen aan de slag met actief klantbeheer

In zeven stappen aan de slag met actief klantbeheer

(Adfiz in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Veel adviseurs willen aan de slag met actief klantbeheer, zodat zij ook na het afsluiten van een financieel...

Praktijktips Actief Klantbeheer

Praktijktips Actief Klantbeheer

(Praktijktips Actief Klantbeheer in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Financiële professionals helpen bij het informeren, initiëren, implementeren...

Kennis delen over klimaatrisico’s

Kennis delen over klimaatrisico’s

(Adfiz in Ken je vak! VVP 4-2022) Klanten en stakeholders kijken steeds vaker naar adviseurs als belangrijke speler om hen beter voor te bereiden op klimaatrisico’s....

Adfiz: kritiek op verlagen provisie door Menzis

Adfiz: kritiek op verlagen provisie door Menzis

Adfiz heeft kritiek op de provisieverlaging zorgverzekering die Menzis per 2023 heeft aangekondigd. Adfiz: “Wij zijn hier kritisch over, omdat juist in een...

Gesubsidieerde opleidingen van Lindenhaeghe en Hoffelijk op website Adfiz

Gesubsidieerde opleidingen van Lindenhaeghe en Hoffelijk op website Adfiz

Adfiz heeft een website gelanceerd met daarop het NL leert door-aanbod van Lindenhaeghe en Hoffelijk. Deze opleiders hebben als enige partijen binnen de branche...