Advies: waarschuw klanten voor risico’s illegaal vuurwerk

Ontploffing via Pixabay

Ontstaat schade en of letsel als gevolg ontploffing van illegaal vuurwerk, dan zal dit - aldus docent schadeverzekeringen Anita Hol-Bubeck - in veel gevallen niet leiden tot een uitkering uit een verzekering en zal de schade voor rekening blijven van degene die in het bezit was van het illegale vuurwerk. Derden kunnen dan de bezitter van het illegale vuurwerk, en - afhankelijk van diens leeftijd - diens ouders, aansprakelijk stellen voor de schade die zij hebben geleden als gevolg van het tot ontploffing komen van het illegale vuurwerk. Wordt deze claim in rechte toegewezen dan kan de dader/ouders in de meeste gevallen geen beroep doen op vergoeding door een verzekeraar en zullen dader/ouders deze schade zelf moeten vergoeden.

Bureau DFO in een mailing: "Wanneer we de media mogen geloven is er heel veel illegaal vuurwerk onder de mensen. Wij vroegen Anita Hol-Bubeck, wat de gevolgen zijn indien in een woning of pand het illegale vuurwerk tot ontploffing komt. Wellicht kunt u de antwoorden van Anita Hol-Bubeck gebruiken in de
communicatie met uw relaties."

Hol-Bubeck: "Veronderstel dat een voorraadje illegaal vuurwerk op de slaapkamer van een zestienjarige bij zijn ouders wonende zoon ontploft doordat deze jongeman aan het experimenteren was met het vuurwerk. De woonhuis- en inboedelverzekeraar van de ouders zal de schade waarschijnlijk niet vergoeden omdat er een beroep gedaan kan worden op de uitsluiting 'opzet/bewuste roekeloosheid' of 'merkelijke schuld van een
verzekerde'.

"De buren kunnen de zestienjarige  aanspreken voor de schade en misschien ook wel de ouders als die van het vuurwerk bezit op de hoogte waren, maar er zal geen dekking zijn op de AVP (van de ouders) omdat er sprake is van 'opzettelijk dan wel wederrechtelijk handelen' zoals in de opzetclausule omschreven staat. In zo’n geval zal de schade door het kind zelf en/of de ouders, als de ouders aansprakelijk zijn, vergoed moeten worden."

Bedrijfspand

Hol-Bubeck: "Veronderstel dat er illegaal vuurwerk opgeslagen ligt in een gehuurd bedrijfspand en
dat er schade aan het pand ontstaat als gevolg van ontploffing van het vuurwerk. De verzekeraar van het pand biedt géén dekking als hij niet op de hoogte is welke goederen er opgeslagen liggen en als hij weet dat er illegaal vuurwerk wordt opgeslagen, dan biedt hij bij voorbaat al géén dekking.

"De eigenaar en verhuurder van het pand kan zich  -als hij niet wist wat er opgeslagen lag in het pand - proberen te beroepen op het feit dat hij niet op de hoogte was waarvoor de huurder het pand gebruikte. Dat beroep zal niet zomaar lukken, want hij heeft immers de plicht om te controleren waarvoor het pand gebruikt wordt. Dat is in gemeentelijke verordeningen vastgelegd. De verhuurder kan de schade proberen te verhalen. Op de AVB van de huurder zal géén dekking zijn op grond van de opzetuitsluiting en of de huurder het kan betalen, is maar de vraag."

Auto

Hol-Bubeck: "Veronderstel dat een WA- en (beperkt) casco verzekerde auto van een derde schade
oploopt door de ontploffing en brand in een auto met daarin opgeslagen illegaal vuurwerk, dan is er in principe wel dekking voor de schade aan deze auto van een derde op de eigen (beperkte) cascoautoverzekering. Als de auto alleen WA verzekerd is, kan worden getracht de schade op de veroorzaker te verhalen, maar of dat lukt is maar de vraag.

"De cascoverzekeraar zal wel proberen het uitbetaalde bedrag te verhalen op de veroorzaker, maar of dat lukt is ook maar weer de vraag. Op een aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker zal géén dekking zijn op grond van de opzetclausule en of hij het zelf kan betalen is maar de vraag. Als de casco verzekeraar het uitbetaalde bedrag niet kan verhalen, dan kan - afhankelijk van wat in de polisvoorwaarden staat - eventueel de no-claim verlaagd worden."

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

(Rechtspraak) Aansprakelijkheid van twee ondernemingen voor brandschade aan twee kabels van een hoogspanningsverbinding van TenneT. De ondernemingen zijn tekortgeschoten...

Tien miljoen euro particuliere verzekerde schade tijdens jaarwisseling

Tien miljoen euro particuliere verzekerde schade tijdens jaarwisseling

Het Verbond van Verzekeraars schat de particuliere verzekerde schade van de jaarwisseling op circa tien miljoen euro. De werkelijk verzekerde schade ligt aanmerkelijk...

Adviseur mag leennormen niet blind volgen

Adviseur mag leennormen niet blind volgen

Adviseurs hebben, aldus Bureau DFO, een zelfstandige verplichting om te komen tot een advies of een bepaalde financiering voor hun cliënt verantwoord is. Bureau...

Ook in hoger beroep schadevergoeding voor doodgeschrokken papegaaien

Ook in hoger beroep schadevergoeding voor doodgeschrokken papegaaien

(Rechtspraak) Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft beslist dat een ballonvaarder ruim 55.000 euro schadevergoeding moet betalen aan een papegaaienhouder...

Hoogst gewaardeerde serviceproviders van 2022

Hoogst gewaardeerde serviceproviders van 2022

Bureau DFO heeft de in haar jaarlijkse onderzoek best gewaardeerde serviceproviders bekendgemaakt: Beste serviceprovider Hypotheken (>700 deelnemers): De Financiële...

Bureau DFO lanceert ‘Week van de Serviceproviders’

Bureau DFO lanceert ‘Week van de Serviceproviders’

Bureau DFO introduceert de ‘Week van de Serviceproviders’. De week wordt gehouden van 7 tot en met 11 november. Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur...

Rechtsregels over aansprakelijkheid

Rechtsregels over aansprakelijkheid

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 4-2022) Het simpele feit dat men waarschuwt voor mogelijke aansprakelijkheid, heft die aansprakelijkheid...

ORV Onderzoek 2022: samenwerking en verbreding ORV is wenselijk

ORV Onderzoek 2022: samenwerking en verbreding ORV is wenselijk

Voor het vijfde opeenvolgende jaar heeft Bureau DFO de waardering van het intermediair gemeten met betrekking tot verzekeraars die overlijdensrisicoverzekeringen...

Parkeerbedrijf hoefde auto niet te verzekeren tegen diefstal

Parkeerbedrijf hoefde auto niet te verzekeren tegen diefstal

(Rechtspraak) Allianz kan ruim 78 mille autodiefstalschade niet verhalen op het parkeerbedrijf. Aldus het gerechtshof ’s-hertogenbosch in hoger beroep. Eazzypark...

Bokkend paard...

Bokkend paard...

(Rechtspraak) Univé heeft terecht geen aansprakelijkheid willen erkennen, in het geval van een vrouw die op eigen risico reed op het paard van een vriendin...