Adviseur hoefde niet te vermoeden dat taxatiewaarde niet haalbaar was

Hypotheek rekenmachine via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2021-0891) De consument heeft via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten. De oude woning van de consument werd daarbij (ver) onder de taxatiewaarde verkocht, waardoor het verstrekte overbruggingskrediet niet kon worden afgelost. De consument heeft gesteld dat de adviseur (Hypotheekdiscount) hem had moeten informeren of waarschuwen dat hij een minimum verkoopprijs zou moeten behalen. De Geschillencommissie is van oordeel dat een dergelijke verplichting niet uit de zorgplicht van de hypotheekadviseur volgt.

De commissie is van oordeel “dat er voor de adviseur geen reden was te vermoeden dat de taxatiewaarde niet zou kunnen worden behaald in de huidige markt. In dergelijke omstandigheden hoeft van een adviseur niet verwacht te worden dat hij de consument waarschuwt voor de mogelijkheid dat er een gat in de begroting ontstaat wanneer de woning voor een veel lagere waarde verkocht wordt, zoals in dit geval is gebeurd. Zijdens de consument zijn geen omstandigheden gesteld of gebleken die maakten dat van de adviseur in dit verband meer verwacht had mogen worden”.

Reactie toevoegen

 
Polis niet verstrekt, alsnog dekking invaliditeit na ongeval

Polis niet verstrekt, alsnog dekking invaliditeit na ongeval

(Kifid-uitspraak GC 2021-0815) Na het afsluiten van een verzekering is de verzekeraar wettelijk verplicht om het polisblad te verstrekken aan de verzekeringnemer....

Premieverhoging van 24 procent redelijk en billijk

Premieverhoging van 24 procent redelijk en billijk

(Kifid-uitspraak GC 2021-1001) De consument is het niet eens met de premiestijging per contractvervaldatum van zijn autoverzekering en is van mening dat de premiestijging...

Rabobank als tussenpersoon ook in hoger beroep niet aansprakelijk voor schade door supercel

Rabobank als tussenpersoon ook in hoger beroep niet aansprakelijk voor schade door supercel

Rabobank als tussenpersoon is ook in hoger beroep niet aansprakelijk voor de schade van een melkveebedrijf door de supercel van 23 juni 2016. Volgens het bedrijf...

Verzoek om rechtsbijstand niet verjaard

Verzoek om rechtsbijstand niet verjaard

(Kifid-uitspraak GC 2021-0996) De consument heeft een beroep op haar rechtsbijstandverzekering van NowGo gedaan voor het geschil met haar bovenburen en de Vereniging...

Vriendendienst of niet?

Vriendendienst of niet?

(Kifid-uitspraak GC 2021-0990) De auto van de consument is uitgebrand. De tussenpersoon heeft de consument laten weten dat de auto niet meer is verzekerd, omdat...

Bank hoefde rentedaling niet in rentevoorstel te verwerken

Bank hoefde rentedaling niet in rentevoorstel te verwerken

(Kifid-uitspraak GC 2021-0995) In verband met het aflopen van de rentevastperiode voor de hypothecaire geldlening van de consument, heeft de bank iets meer dan drie...

Adviseur stelde vraag te weinig

Adviseur stelde vraag te weinig

(Kifid-uitspraak GC 2021-0989) De gevolmachtigde heeft de autoverzekering opgezegd per contractvervaldatum. De consument is van mening dat de gevolmachtigde de autoverzekering...

Stopzetten betekent beëindigen

Stopzetten betekent beëindigen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0979) De consument heeft per e-mail aan de tussenpersoon verzocht de autoverzekering te stoppen. De tussenpersoon heeft naar aanleiding...

Niet nakomen afspraken kost adviseur drie mille

Niet nakomen afspraken kost adviseur drie mille

(Kifid-uitspraak GC 2021-0940) Een adviseur moet van Kifid consumenten 3.089,13 euro vergoeden omdat hij vanaf begin 2018 de gemaakte (nadere) afspraken tot het...

Kifid boort klacht grond in

Kifid boort klacht grond in

(Kifid-uitspraak GC 2021-0927) Bij het lossen van een geleende grondboormachine is schade aan de machine ontstaan. De consument claimt de schade op de AVP. De verzekeraar...