Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

Zonnepaneel grafisch via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0966) De consument vindt dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden door haar bij het afsluiten van de verzekering en daarna niet te informeren dat zonnepanelen niet onder de dekking van de allrisk-verzekering vallen en dat deze apart moeten worden verzekerd, als de consument in de toekomst ervoor kiest om zonnepanelen te laten installeren. De consument vordert schadevergoeding, omdat de schade van 2.312 euro aan de zonnepanelen vanwege een storm niet zijn gedekt. De Geschillencommissie is van oordeel dat niet is komen vast te staan dat de adviseur op het moment van het afsluiten van de verzekering dan wel in de periode erna wist of had moeten weten dat de consument de zonnepanelen mee had willen verzekeren. Hij hoefde de consument hierover dan ook niet te informeren en te adviseren. De adviseur heeft zijn zorgplicht niet geschonden en de vordering wordt afgewezen.

De commissie: “Toen de consument in 2016 de verzekering via de tussenpersoon afsloot, had zij nog geen zonnepanelen op het dak van haar woning laten installeren. Verder is gesteld noch gebleken dat de consument toen het voornemen had zonnepanelen aan te schaffen, laat staan dat zij de tussenpersoon daarvan op de hoogte had gebracht. Onder deze omstandigheden had de tussenpersoon geen aanleiding om de consument erop te wijzen dat zonnepanelen niet onder de allrisk-dekking vielen en dat die apart moesten worden verzekerd. Op hem rustte dan ook geen zorgplicht de consument hierover te informeren. De toegenomen populariteit om zonnepanelen te installeren maakt dit niet anders.

“Hetzelfde geldt voor de periode na het afsluiten van de verzekering. De tussenpersoon heeft onweersproken gesteld dat de consument jaarlijks de relevante polis bescheiden heeft ontvangen. De consument kon uit die stukken opmaken dat zonnepanelen niet verzekerd waren. Als zij daarin verandering wilde brengen of daarover vragen had, dan had het op haar weg gelegen om de tussenpersoon te benaderen. De consument heeft dit nagelaten. Het enkele feit dat de verzekering een allrisk-dekking had, betekent niet dat zonder meer alles verzekerd is. Dat de tussenpersoon toezeggingen van die strekking heeft gedaan of bij de consument het vertrouwen daarin heeft gewekt, kan niet uit het dossier worden opgemaakt.”

Reactie toevoegen

 
Vissen toch verzekerd

Vissen toch verzekerd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0982) De kostbare vissen van de consument zijn overleden doordat de waterpompen door een blikseminslag zijn uitgevallen. De consument heeft...

Hypotheekofferte was klip en klaar

Hypotheekofferte was klip en klaar

(Kifid-uitspraak GC 2022-0979) SNS heeft de consument in het verleden een hypothecaire geldlening verstrekt. Daarbij waren partijen een vergoedingsvrije ruimte van...

Adviseur mag leennormen niet blind volgen

Adviseur mag leennormen niet blind volgen

Adviseurs hebben, aldus Bureau DFO, een zelfstandige verplichting om te komen tot een advies of een bepaalde financiering voor hun cliënt verantwoord is. Bureau...

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

(Kifid-uitspraak GC 2022-0972) De consumenten hebben zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling inzake de financiering van de door hen aangekochte woning....

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2022-0941) De consument vordert uitkering onder de verzekering van door haar gemaakte kosten voor een oogoperatie van haar hond. De Geschillencommissie...

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

(Kifid-uitspraak GC 2022-0928) De consument stelt dat de adviseur hem onjuist heeft geïnformeerd over de wijziging van de beroepsklasse op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering....

Uitkering AOV bestendig inkomen?

Uitkering AOV bestendig inkomen?

HYPOTHEKEN – De consument geniet een inkomen uit AOV. Zij vraagt een verhoging van haar hypotheek aan voor 30.000 euro. De aanbieder weigert dit met als argument...

Rekening houden met verbouwplannen

Rekening houden met verbouwplannen

HYPOTHEKEN – De adviseur adviseert en bemiddelt bij een hypothecaire geldlening. De Geschillencommissie stelt vast dat de adviseur op dat moment al wist of...

Kifid is er niet voor weigering aangaan relatie

Kifid is er niet voor weigering aangaan relatie

HYPOTHEKEN – Omdat de kosten van hun in aanbouw zijnde woning (fors) zijn gestegen, vragen consumenten een aanvullende hypothecaire geldlening aan van 201.500...

Opleiding telt

Opleiding telt

ZORGPLICHT – De Geschillencommissie maakt bij het beoordelen van de vraag of een adviseur de zorgplicht heeft gschonden onderscheid naar de mate van opleiding...