Adviseur rekende ten onrechte advieskosten voor tweede hypotheekaanvraag

Euro's 50 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0370) De consumenten stellen zich op het standpunt dat de adviseur is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, doordat de trajecten omtrent de hypotheekaanvragen onnodig lang hebben geduurd en uiteindelijk niet tot een aanpassing van de hypothecaire lening hebben geleid. De Geschillencommissie verklaart de vordering niet-behandelbaar voor zover deze ziet op het adviestraject omtrent het bedrijfspand van de consumenten en wijst de vordering gedeeltelijk toe voor zover deze ziet op de woning van de consumenten, in die zin dat de adviseur een bedrag van 1.397,50 euro aan de consumenten dient terug te betalen.

De commissie: “Indien de adviseur van mening was dat de consumenten voor de eerste hypotheekaanvraag onvoldoende stukken hadden aangeleverd over de financiering van het bedrijfspand, had het op zijn weg gelegen deze stukken eerst compleet te krijgen voordat hij nogmaals een hypotheekaanvraag indiende. De adviseur zegt ook nu nog dat eerst de kwestie omtrent het bedrijfspand moet worden opgelost, voordat een nieuwe aanvraag kan worden gedaan. De adviseur heeft desalniettemin een nieuwe hypotheekaanvraag ingediend bij BLG Wonen, terwijl de problemen met de financiering van het bedrijfspand naar eigen zeggen van de adviseur nog niet  - en nog altijd niet – waren opgelost. Onder die omstandigheden kan de adviseur voor het indienen van deze hypotheekaanvraag geen kosten in rekening brengen, nu op voorhand kennelijk al duidelijk had kunnen zijn dat deze op niets uit zou lopen.

“Dat de consumenten mogelijk niet alle door de adviseur opgevraagde stukken hebben aangeleverd kan zo zijn, maar het is dan aan de adviseur om te bepalen of een hypotheekaanvraag al dan niet kan worden doorgezet en om duidelijk uit te leggen aan de consumenten wat zij nodig heeft en waarom. Niet blijkt dat de adviseur dit heeft gedaan.

“Hoewel de adviseur op zichzelf terecht stelt dat sprake is van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting, ligt het wel op de weg van de adviseur om de consumenten juist in te lichten en om geen werkzaamheden te verrichten waarvan kennelijk op voorhand al duidelijk is dat deze tot niets leiden.”

Reactie toevoegen

 
Geen vergoeding voor slapeloze nachten veroorzaakt door tussenpersoon

Geen vergoeding voor slapeloze nachten veroorzaakt door tussenpersoon

(Kifid-uitspraak GC 2022-0399) De consument heeft een vergoeding van 400 euro gevorderd voor de slapeloze nachten die zij heeft gehad omdat de gevolmachtigde met...

Kifid laat technisch juiste BKR-registratie toch ongedaan maken

Kifid laat technisch juiste BKR-registratie toch ongedaan maken

(Kifid-uitspraak GC 2022-0401) De consument heeft in 2006 samen met zijn toenmalige partner en haar zoon een hypothecaire geldlening afgesloten. De consument was,...

Leergeld…

Leergeld…

(Kifid-uitspraak GC 2022-0391) De consument heeft in 2017 (met zijn toenmalige partner) een hypothecaire lening afgesloten bij de hypotheekverstrekker. In 2021 heeft...

Kaag volgt aanbeveling financieel toezicht en civielrecht uit elkaar te houden

Kaag volgt aanbeveling financieel toezicht en civielrecht uit elkaar te houden

Minister Kaag gaat de actieve betrokkenheid van haar ministerie en toezichthouders bij de civielrechtelijke afhandeling van massaschade zo veel mogelijk te beperken....

Vertraging bij adviseur leidde niet tot schade

Vertraging bij adviseur leidde niet tot schade

(Kifid-uitspraak GC 2022-0372) De consument klaagt erover dat hij schade heeft geleden als gevolg van een vertraging bij het realiseren van een allrisks verzekeringsdekking...

Aegon moet helft advieskosten vergoeden

Aegon moet helft advieskosten vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2022-0360) Om tot een juiste berekening van het te verevenen kapitaal te komen, was de consument naar het oordeel van de Geschillencommissie...

Voordeel van de twijfel

Voordeel van de twijfel

(Kifid-uitspraak GC 2022-0353) De politie heeft een verborgen ruimte in het dashboard aangetroffen in de door de consument geleasede bestelbus, die diende als onderpand...

FvA organiseert hybride event: adviseren en ethiek

FvA organiseert hybride event: adviseren en ethiek

De Federatie van Assurantieclubs organiseert samen met de assurantieclubs op 19 mei een hybride evenement met als onderwerp ‘#FvActueel: adviseren en ethiek’. Voorzitter...

Kifid: registratie persoonsgegevens niet standaard acht jaar

Kifid: registratie persoonsgegevens niet standaard acht jaar

Wanneer er sprake is van fraude dan kan een financiële dienstverlener besluiten om de persoonsgegevens van de betrokken consument te registreren. Met regelmaat...

Bank moet waarschuwen voor gevolgen niet doorlopen identificatieproces

Bank moet waarschuwen voor gevolgen niet doorlopen identificatieproces

(Kifid-uitspraak GC 2022-0345) De consumenten stellen dat de bank in haar zorgplicht te kort is geschoten en op onjuiste gronden hun gezamenlijke spaarrekening heeft...