Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

Euro's 500 via Pixabay

(Rechtspraak) Een assurantietussenpersoon heeft de zorgplicht geschonden door zich onvoldoende te informeren over de status van de relatie van opdrachtgever met diens (nieuwe) partner. Daardoor is in strijd met de kenbare bedoeling van opdrachtgever de (niet gehuwde en niet geregistreerde) partner niet als begunstigde aangewezen op de levensverzekering.

Tot dat oordeel komt het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep, nadat de rechtbank juist andersom oordeelde.

De schade is nader op te maken bij staat. Maar het betreft een ORV met een verzekerde uitkering van 300.000 euro.

Onvoldoende

Het hof: “Hoewel aan [geïntimeerde] kan worden toegegeven dat een assurantietussenpersoon in zijn algemeenheid mag uitgaan van de juistheid van de informatie die de klant hem geeft, gaat dat alleen op wanneer die informatie duidelijk en helder is. De enkele mededeling van [expartner] dat ‘één en ander goed geregeld was’ is daarvoor onvoldoende. De stelling van [geïntimeerde] c.s., dat [geïntimeerde] er niet op bedacht hoefde te zijn dat [expartner] de status van zijn relatie niet kende, is dan ook niet te begrijpen. Integendeel. Juist omdat die mededeling van [expartner] alle mogelijkheden open liet en voor meerdere uitleg vatbaar was, had dat, gelet op het voorgaande, naar het oordeel van het hof voor [geïntimeerde] aanleiding moeten zijn om bij [expartner] door te vragen naar zijn feitelijke situatie. Bij het afsluiten van deze overlijdensrisicoverzekering, waar het er juist om ging dat niet de standaardbepaling werd opgenomen - omdat die alleen de wettelijke echtgenote noemt - had [geïntimeerde] erop bedacht moeten zijn dat [expartner] geen wettelijke echtgenote (meer) had en dat om [appellante] als begunstigde aan te wijzen, waarvan vast staat dat [geïntimeerde] wist dat dat de bedoeling was van [expartner] , het nodig was om een van de standaardbepaling afwijkende bepaling op te nemen. Van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon mag worden verwacht dat hij daarom bij [expartner] had geverifieerd of sprake was van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dat heeft [geïntimeerde] niet gedaan.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Frituren, Bakken en Koken-clausule terecht ingeroepen

Frituren, Bakken en Koken-clausule terecht ingeroepen

(Rechtspraak) Verzekerde moet bewijzen dat de brand in zijn cafetaria niet is vergroot door het niet naleven van de schoonmaakclausule in de polis. Dat bewijs volgt...

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een...

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening...

Snapchat-filmpje kan ABN Amro niet baten

Snapchat-filmpje kan ABN Amro niet baten

(Rechtspraak) De kantonrechter passeert de stelling van ABN Amro dat een Snapchat-filmpje verdacht is omdat uitgerekend gefilmd is dat de auto voor het laatst voor...

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0162) Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig...

Bank is geen belastingadviseur

Bank is geen belastingadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0147) De consument had een levenslooprekening bij de bank en heeft het saldo voor een deel in 2020 en 2021 laten uitbetalen. Op het deel...

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0153) Na het overlijden van de partner van de consument zijn zijn kinderen als eerste begunstigde van zijn lijfrenteverzekering aangemerkt....

Financieel Fit draait ook in hoger beroep op voor schade na overtreden volmacht

Financieel Fit draait ook in hoger beroep op voor schade na overtreden volmacht

(Rechtspraak) De vraag ligt voor of Financial Fit haar volmacht heeft overschreden toen zij in 2018 met gebruikmaking van de volmacht een verzekeringsovereenkomst...

Assurantiekantoor moet uitkering ongevallenpolis doorgeven aan werknemer

Assurantiekantoor moet uitkering ongevallenpolis doorgeven aan werknemer

(Rechtspraak) Assurantiekantoor van 1887 moet de uitkering op de ongevallenpolis wegens blijvende invaliditeit doorbetalen aan de getroffen werknemer. Het feit dat...