Adviseur terecht drie jaar geregistreerd na valsheid in geschrifte

Register via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0871) De klager heeft zich in zijn rol van verzekeringsadviseur schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte. a.s.r. mocht in verband hiermee zijn persoonsgegevens voor de duur van drie jaar registreren in het Incidentenregister en het EVR. Wel moet de aangeslotene 200 euro van de door de klager gemaakte buitengerechtelijke kosten vergoeden, omdat de registratieduur pas na tussenkomst van een advocaat door de aangeslotene is verkort.

De klager heeft begin 2021 in zijn rol van verzekeringsadviseur voor een klant een autoverzekering aangevraagd bij VCN, de gevolmachtigde van de aangeslotene. Om ervoor te zorgen dat deze klant de schadevrije jaren van zijn vader kon overnemen heeft de klager het polisblad van de verzekering van de vader van de klant bewerkt zodat hierop stond dat de klant regelmatige bestuurder was van de auto van zijn vader. Indien de klant niet als regelmatig bestuurder op het polisblad van zijn vader stond, was overname van het de schadevrije jaren namelijk niet mogelijk.

a.s.r. registreerde in eerste instantie de persoonsgegevens van de klager voor acht jaar in het Incidentenregister en in het EVR. Na bemiddeling door een advocaat bracht a.s.r. de duur terug tot drie jaar, een redelijke termijn volgens de Geschillencommissie.

De commissie: “De klager heeft geen omstandigheden aangevoerd die een kortere registratieduur rechtvaardigen. Ter zitting heeft de klager aangegeven werkzaam te zijn als hypotheekadviseur. Dat hij thans geen eigen assurantiekantoor kan openen, betekent dus niet dat hij zijn beroep als financieel adviseur niet meer kan uitoefenen. Ook het gegeven dat de klager een uur onderweg is om op zijn werk te komen, is geen omstandigheid die tot een verdere verkorting van de registratieduur noopt. Daarnaast verklaarde de klager ter zitting dat het voor zijn echtgenote toch wel mogelijk was om een autoverzekering bij een andere verzekeraar dan de Vereende af te sluiten. De verwachting van de klager dat zijn echtgenote als gevolg van de EVR-registratie van de klager geen autoverzekering zou kunnen afsluiten is dan ook niet bewaarheid geworden. Evenmin is gebleken dat ten behoeve van de dochter van de klager als gevolg van de EVR-registratie geen andere zorgverzekering kan worden afgesloten.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid krijgt ruime voldoende van financiële dienstverleners

Kifid krijgt ruime voldoende van financiële dienstverleners

Banken, verzekeraars en overige financiële dienstverleners aangesloten bij Kifid waarderen het financiële klachteninstituut in 2022 gemiddeld met een 7,4....

Kifid laat verzekeraar excuses maken

Kifid laat verzekeraar excuses maken

(Kifid-uitspraak GC 2023-0052) De consument stelt dat de verzekeraar en zijn alarmcentrale geen adequate hulp hebben geboden bij de repatriëring van de man...

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2023-0053) De consumenten hebben schade aan de beplanting in de tuin doordat tijdens een storm het dak van het tuinhuis van de buren is afgewaaid....

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Nieuwe woning of niet?

Nieuwe woning of niet?

(Kifid-uitspraak GC 2023-0023) De consument heeft bij de kredietverstrekker een hypotheek aangevraagd. Partijen verschillen van mening of de consument een beroep...

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Volgens Kifid komt het moment in zicht dat het klachteninstituut het hoofdstuk 'beleggingsverzekeringsklachten' kan sluiten. In de tweede helft van 2022 hebben...

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

(Kifid-uitspraak GC 2023-0029) ZLM hoeft een kapotte televisie als gevolg van een onweersbeestje niet te vergoeden, stelt de Geschillencommissie. In de televisie...

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

(Kifid-uitspraak GC 2023-0018) De consument heeft een beroep op zijn golfverzekering gedaan en aan de verzekeraar verzocht de schade die hij heeft geleden als gevolg...

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0012) Door lekkage van een waterleiding onder de vloer van de bijkeuken en garage van de consument is het zandbed onder de woning gedeeltelijk...