AFM-bestuursvoorzitter: data en AI kunnen leiden tot discriminatie

Laura van Geest via AFM

"Niet iedereen is gebaat bij digitalisering van het financiële leven. Dat moeten we niet vergeten in ons enthousiasme voor de kansen", aldus AFM-bestuursvoorzitter Laura van Geest op LinkedIn. "Gebruik van data en AI kan ook leiden tot uitsluiting en discriminatie."

"Bij klantcontact is het goed te beseffen dat 10 tot 20 procent van de mensen zelf zegt niet digitaal vaardig te zijn en dat dit waarschijnlijk een onderschatting van het probleem is. Want mensen beschikken over splintervaardigheden. Sommigen dingen kunnen ze wel digitaal aan, maar veel andere zaken niet. Besef dat deze groep bestaat en met hen in contact treden wat hen helpt, goede telefonische en fysieke bereikbaarheid en een royaler gebruik toestaan van DigiD kunnen soelaas bieden. "

"De pensioentransitie staat voor de deur. Goed om ook daar in het achterhoofd te houden."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Ingrid Leene-Hoedemaeker - Getsmart Pensioenconflicten 23 januari 2023

Geweldig, eindelijk eens een toezichthouder die realiteitszin toont. Digitalisering en AI is een prachtige toevoeging voor onze samenleving maar lang niet iedereen kan daar mee omgaan en het kan nooit persoonlijk contact (fysiek of telefonisch) geheel vervangen. Daar is vaak onvoldoende aandacht voor. Zeker bij grote instanties en instellingen. De callcenters die als klantcontact centers fungeren zijn daarvoor al helemaal niet voldoende uitgerust. FAQ's zijn niet in staat om ingewikkelder vragen te beantwoorden. Doorlooptijden worden door het "systeem" bepaald en zijn inmiddels veel te lang. Het systeem moet werk uit handen nemen en niet veroorzaken. Daarmee is er ook direct een link naar de "vinkjes cultuur". Systemen worden door mensen gebouwd en bedacht en er zitten mensen achter. Het is geen zelfstandig iets. Mensen behoren nog wel na te denken of wat het systeem kan en doet in het belang van de klanten is.

Meer over
AFM publiceert voorlopige leidraad keuzebegeleiding

AFM publiceert voorlopige leidraad keuzebegeleiding

In een voorlopige leidraad verduidelijkt de AFM hoe pensioenuitvoerders aan de nieuwe keuzebegeleidingsnorm uit de Wet toekomst pensioenen kunnen voldoen. Er zijn...

AFM: “Eenvoudige toegang en bedieningsgemak komen met een prijs”

AFM: “Eenvoudige toegang en bedieningsgemak komen met een prijs”

Execution only mag niet te makkelijk zijn, want dan kan het zeker kwetsbare groepen verleiden tot onverstandige financiële beslissingen. Aldus de AFM in haar...

Kifid wil impasse rondom berekening teveel betaald rente doorbreken

Kifid wil impasse rondom berekening teveel betaald rente doorbreken

DNB stopte per 1 april met het publiceren van de rentereeks voor doorlopend consumptief krediet en dus is het de vraag welke referentierente kredietverstrekkers...

AFM-boete van 50.000 euro voor Marry Plat

AFM-boete van 50.000 euro voor Marry Plat

De AFM heeft op 20 september 2022 een last onder dwangsom opgelegd van 50.000 euro aan Marry Plat. Dit omdat zij geen gehoor heeft gegeven aan informatieverzoeken...

AFM Signalenmonitor: veel vragen over betrouwbaarheid beleggingsaanbieders

AFM Signalenmonitor: veel vragen over betrouwbaarheid beleggingsaanbieders

De AFM, aldus haar jongste Signalenmonitor, kreeg van januari tot en met juni 2022 relatief veel signalen en vragen over de betrouwbaarheid van beleggingsdienstverleners...

Gebruikers verantwoordelijk maken voor ethisch gebruik data

Gebruikers verantwoordelijk maken voor ethisch gebruik data

Datagebruikers zouden de verantwoordelijkheid moeten krijgen om verkregen data op een ethische manier te gebruiken. Aldus DNB en AFM in het (Engelstalige) discussiedocument dat...

AFM en NVHP:  maatwerk blijft integraal onderdeel van leennormen

AFM en NVHP: maatwerk blijft integraal onderdeel van leennormen

"In de media zijn berichten verschenen die de indruk zouden kunnen wekken dat de AFM maatwerk verbiedt. Deze indruk is onjuist. Zowel de AFM en NVHP zijn van oordeel...

AFM: "Criteria acceptatiebeleid hypotheken moeten scherper"

AFM: "Criteria acceptatiebeleid hypotheken moeten scherper"

De criteria in het acceptatiebeleid van hypotheekaanbieders laten volgens de AFM aan duidelijkheid te wensen over, waardoor het risico op overkreditering bestaat....

Dit najaar AFM-guidance keuzebegeleiding

Dit najaar AFM-guidance keuzebegeleiding

De AFM verwacht dit najaar haar guidance over de nieuwe norm keuzebegeleiding bij pensioen naar buiten te brengen. Het doel van deze guidance, aldus de toezichthouder,...

Aanzienlijke verschillen tussen verwachte rendementen door beleggingsondernemingen

Aanzienlijke verschillen tussen verwachte rendementen door beleggingsondernemingen

De verwachte rendementen die beleggingsondernemingen voorhouden aan hun klanten verschillen volgens de AFM nogal. Zo schatten ondernemingen het rendement op...