AFM houdt vast aan richtpunt onafhankelijk advies

afm gebouw

De AFM houdt vast aan haar richtpunt dat onafhankelijkheid advies circa 60 procent van het totaal aantal aanbieders in beschouwing neemt met een maximum aantal van 20. De reacties uit het veld zijn voor de AFM geen reden tot bijstelling, blijkt uit haar Feedback statement naar aanleiding van de reacties op de consultatie van de Wijziging Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft 2023. De wijziging houdt onder andere de introductie van vergelijkingskaarten in (ter vervanging van het dvd) en een andere insteek bij het bepalen of sprake is van onafhankelijk advies.

De AFM: “Het richtpunt om circa 60 procent van het totaal aantal aanbieders in beschouwing te nemen met een maximum aantal van 20 wordt tegengesteld bekritiseerd. Enerzijds wordt gesteld dat de grenswaarden zodanig hoog zijn dat het de facto onmogelijk is om hieraan te kunnen voldoen. De grenswaarden zouden maximaal tien of vijftien moeten zijn. Anderzijds wordt voorgesteld dat het richtpunt circa 80 procent zou moeten zijn, dan wel dat de norm voor ‘toereikend aantal’ hoog genoeg moet worden gelegd, zodat bij het vergelijken van bij de klantsituatie passende producten automatisch voldoende diversiteit qua type en aanbieder wordt meegenomen. Ook wordt aangegeven dat een zo hoog mogelijke grenswaarde in het belang van de consument is omdat een adviseur zoveel mogelijk passende producten (bijvoorbeeld annuïteitenhypotheken of overlijdensrisicoverzekeringen met gelijkblijvende dekking) voor zijn klant vergelijkt

“De reacties geven de AFM geen aanleiding om de grenswaarden te wijzigen. De AFM benadrukt nogmaals dat de normen niet zien op adviesregels die toegepast worden in individuele adviestrajecten. Uit bijlage 7 volgt dat het minimumaantal productsoorten behaald dient te worden binnen het totaal aantal aanbieders. Bijvoorbeeld voor een onafhankelijke vergelijking van hypotheken moeten minimaal 20 aanbieders worden vergeleken waaronder vier producttypen. Dus een vergelijking van minimaal 20 hypotheken van 20 aanbieders, waaronder minimaal 1 annuïtaire, 1 lineaire, 1 aflossingsvrije en 1 andersoortige hypotheek.

“De AFM heeft begrip voor de behoefte om meer uitleg te geven over de betekenis van het woord onafhankelijk. Echter het standaardmodel heeft beperkte ruimte. Dit is bedoeld om ervoor te waken dat er geen sprake is van een ‘informatie-overload’ en zo de vergelijkingskaart behapbaar te houden voor de lezer. De AFM zal de implementatie van de vergelijkingskaart monitoren en indien nodig onderzoeken of aanpassingen in de vergelijkingskaart noodzakelijk zijn.”

De AFM heeft de grenswaarde van het aantal pensioenaanbieders aangepast, “omdat hier inderdaad sprake was van een gedateerd uitgangspunt”.

Vermogensopbouw

In een reactie staat de vraag: als je geen beleggingsobjecten aanbiedt ben je dan niet onafhankelijk? Stelt de AFM daarmee een vergunning Nationaal regime verplicht om onafhankelijk te kunnen zijn?

De AFM: “Wij vermoeden dat in deze vraag wordt gedoeld op beleggingsinstellingen in plaats van beleggingsobjecten en hebben deze vraag dan ook zo geïnterpreteerd.

“In artikel 86f, tweede lid, onderdeel a, BGfo wordt het begrip advies op onafhankelijke basis geïntroduceerd. In artikel 86f, vierde lid BGfo staan de criteria voor advies op onafhankelijke basis vermeld. Het eerst criterium (zoals weergegeven in artikel 86f, vierde lid, onder a, BGfo) stelt dat een financiële dienstverlener een toereikend aantal op de markt verkrijgbare financiële producten beoordeelt die voldoende divers zijn wat type en aanbieder betreft, zodat een voor de consument geschikt product kan worden geadviseerd.

“Op basis van de bijlage volgt dat dit bij de ‘Vraag over vermogen opbouwen’ ten minste één kapitaalverzekering, ten minste één deelnemingsrecht van een beleggingsinstelling of icbe en ten minste één vermogensopbouwproduct waarop het depositogarantiestelsel van toepassing is betreft. Ook een financiële dienstverlener die gebruikt maakt van het nationaal regime dient hieraan te voldoen als hij onafhankelijk advies wil geven. De AFM is van mening dat het producttype deelnemingsrecht van een beleggingsinstelling of icbe zodanig relevant is voor vraagstukken inzake vermogensopbouw dat deze niet in zijn geheel buiten beschouwing kan worden gelaten binnen het kader dat artikel 86f, tweede lid, onderdeel a, BGfo biedt.”

Een aantal (toekomstige) wijzigingen in wetgeving leidt tot een aanpassing van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo). De wijzigingen hebben vooral betrekking op de introductie van de vergelijkingskaart, het essentiële-informatiedocument en regels over vermogensscheiding van beleggingsondernemingen.

1 april 2023

De wetgever introduceert naar verwachting op 1 april 2023 de vergelijkingskaart voor financieel dienstverleners met een overgangsperiode van een half jaar. De vergelijkingskaart vervangt het bestaande dienstverleningsdocument; het informatiedocument dat financieel dienstverleners aan consumenten/cliënten moeten verstrekken. Hierbij komt voor financieel dienstverleners de verplichting om potentiële klanten te informeren of zij adviseren op afhankelijke of onafhankelijke basis. De Nrgfo wordt hierop later in 2023 aangepast.

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gerda - v/h WFT-gediplomeerd onafhankelijk tussenpersoon 23 december 2022

''De wetgever introduceert naar verwachting op 1 april 2023 de vergelijkingskaart voor financieel dienstverleners met een overgangsperiode van een half jaar.'' Hmm..."de democratie staat zwaar onder druk'' zei v/h Minister van Financiën Wopke Hoekstra vanmorgen.nog op WNL En als ik dan kijk naar alle eisen die er sinds 1 maart 2002 (oprichting van de AFM) aan expliciet de adviseur-BEMIDDELAAR zijn opgelegd!! En dat resulteert per 1 januari 2013 - nu 10 jaar geleden - in de ontkoppeling bij Wet tussen de tussenpersoon en de banken-verzekeraars-grootvolmachten d.m.w. het provisieverbod.op complexe producten.. En kermde het Verbond van Verzekeraars bij monde van Leo de Boer op dat moment dat de productzorgplicht ook niet mag terugvloeien naar de leden van Het Verbond van Verzekeraars m.a.w. wij willen de bemiddelaars niet belonen voor hun zorgplicht t.a.v. onze producten maar we willen nog wel heel graag gratis profiteren van hun verbindende rol tussen ons en de consument. T.a.v. onderhavig 'wetsvoorstel' vraag ik me dan ook af, wie zijn de daadwerkelijke aangevers c.q. voorstanders van dat voorstel? Dat kan m.i. de kiezer niet zijn, want die begrijpt ook wel dat aan dat vergelijken van een onnodig aantal producten door de financiële adviseur een prijskaartje hangt. Ik zou de Wetgever willen adviseren, kijk eens verder dan dat Ministerie van Financiën en de AFM en dan naar partijen die bijv ook een grote rol spelen bij de grote financiële transacties t.a.v. woning- en grondeigendomsoverdrachten zoals notarissen en de medewerkers bij het Kadaster. https://www.vvponline.nl/nieuws/veh-vraag-te-hoge-kadasterkosten-terug-van-notaris?mid=lKSRqmlkl2SY&gerelateerde_artikelen-page=10 https://www.vvponline.nl/nieuws/notaris-voor-108-000-euro-het-schip-in

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 20 december 2022

Ik lees nu in een ander stuk op de website dat bijna één op de drie consumenten denkt dat hun bank een soort van onafhankelijk advies geeft. Dan lijkt het me handig dat óók gemeld moet worden wanneer er geen sprake is van onafhankelijk advies. Dus een expliciete WC-eend melding: wij adviseren in alle gevallen onze eigen hypotheek. Heel eenvoudig en ook makkelijk vast te stellen.

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 19 december 2022

Nou het WK luchtfietserij hadden we hier wel mee kunnen winnen. Het is eenvoudig te bepalen wanneer je ongebonden of onafhankelijk bent, als jij als adviseur in vrijheid kan kiezen met welke partijen je zaken doet, en je geen productie eisen laat opdringen ben je onafhankelijk . Als je als adviseur een keuze maakt voor bijvoorbeeld 7 verzekeraars, op grond van prijs voorwaarden etcetera ben je onafhankelijk, je kan altijd wisselen of een verzekeraar toevoegen. En soms moet je voor een specifieke verzekeraar naar een service provider. Het telkens vergelijken van zeer grote aantallen aanbieders maakt de keuzes alleen maar onoverzichtelijk en moeilijk te overzien voor een consument. Maar vergelijk dat nu eens met de bank: er is geen consument die er over nadenkt dat de banken in het algemeen alleen hun eigen product aanbieden, en meestal ook maar één verzekeraar. Hoeveel beter is het dan al niet om naar een adviseur met zeg vijf aanbieders te gaan? Die adviseur gaat zich heus niet uit de markt prijzen met te dure of kwalitatief onvoldoende oplossingen, daar is helemaal geen extreem aantal aanbieders vergelijken voor nodig.

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 16 december 2022

Wat een gekunstel weer. Ze lopen weer hopeloos vast bij de AFM, omdat ze geen enkel benul hebben van het geven van advies. Onafhankelijk betekent dat je vrij bent in keuzes als adviseur en niet gebonden aan productie-eisen. Daar hoef je niet telkenmale 20 producten voor langs de lat te leggen. Je kunt ook aangeven wat goed genoeg is gegeven de omstandigheden. Wij geven integer advies. Noemen het allang geen onafhankelijk advies meer.

Peter Dirks - Midden Brabant Advies 16 december 2022

Betekent dit dat wanneer er voor een bepaalt voor de klant passend producttype maar 2 aanbieders zijn, dat 1 product aanbieden volstaat?

Meer over
Toezichthouders breiden samenwerking digitaal toezicht uit

Toezichthouders breiden samenwerking digitaal toezicht uit

Het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT) richt twee extra Kamers op voor het afstemmen van toezicht op online platforms en op kunstmatige intelligentie. Bij...

DFO: "Let op privaatrechtelijke consequenties onafhankelijkheidsbegrip Vergelijkingskaart"

DFO: "Let op privaatrechtelijke consequenties onafhankelijkheidsbegrip Vergelijkingskaart"

Bureau DFO adviseert op dit moment in de Vergelijkingskaart alleen aan te geven dat het een onafhankelijk advies betreft wanneer het kantoor de privaatrechtelijke...

Website VIP-congres ACT NOW! live

Website VIP-congres ACT NOW! live

De website voor het VIP-congres ACT NOW! is live! Binnen een dag hadden zich meer dan honderd bezoekers aangemeld. Net als vorig jaar is er ruimte voor ruim 600...

Drempels voor consumenten bij zelf opbouwen pensioen

Drempels voor consumenten bij zelf opbouwen pensioen

De AFM roept de sector op om te werken aan de bekendheid, toegankelijkheid en vergelijkbaarheid van de derde pensioenpijler. De toegang tot het derdepijlerpensioen...

Adfiz: "Ga tijdig aan de slag met de nieuwe vergelijkingskaart"

Adfiz: "Ga tijdig aan de slag met de nieuwe vergelijkingskaart"

Adfiz roept adviseurs op zich tijdig voor te bereiden op de introductie van de vergelijkingskaart, die in de plaats komt van het dienstverleningsdocument. Adfiz:...

Handvatten AFM voor adequaat communicatieplan tijdens pensioentransitie

Handvatten AFM voor adequaat communicatieplan tijdens pensioentransitie

De AFM heeft de leidraad communicatieplan gepubliceerd. De Wet toekomst pensioenen omschrijft een aantal specifieke momenten en onderwerpen waarover pensioenuitvoerders...

Geen zorgen over AFM-onderzoek naar hypotheekadvies

Geen zorgen over AFM-onderzoek naar hypotheekadvies

Brancheverenigingen maken zich geen zorgen over het door de AFM aangekondigde onderzoek naar de werkpraktijk van hypotheekadviseurs. De NVHP, Adfiz en OvFD laten...

Marktmonitor 2023 voor 6.500 adviseurs en bemiddelaars van start

Marktmonitor 2023 voor 6.500 adviseurs en bemiddelaars van start

De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan vanaf maandag 13 februari de Marktmonitor (MMAB) van de AFM voor 2023 invullen. Groep 2 kan dit vanaf 20 februari en...

AFM: "Pertinent niet de bedoeling dat alle deuren naar maatwerk dichtslaan"

AFM: "Pertinent niet de bedoeling dat alle deuren naar maatwerk dichtslaan"

“Wij zijn niet tégen maatwerk, we willen alleen dat het verantwoord gebeurt.” Dat zegt Zdenka van Schaik, bij de AFM verantwoordelijk voor het...

AFM: "Toegang tot financiële dienstverlening niet vanzelfsprekend"

AFM: "Toegang tot financiële dienstverlening niet vanzelfsprekend"

De AFM roept in een nieuw rapport de financiële sector op om onderzoek te doen onder moeilijk bereikbare doelgroepen en kennis uit te wisselen om de toegankelijkheid...