AFM: "Toegang tot financiële dienstverlening niet vanzelfsprekend"

Laptop 4 via Pixabay

De AFM roept in een nieuw rapport de financiële sector op om onderzoek te doen onder moeilijk bereikbare doelgroepen en kennis uit te wisselen om de toegankelijkheid tot financiële dienstverlening te verbeteren.

De toezichthouder: “Nederlanders met beperkte digitale vaardigheden kunnen aanzienlijke belemmeringen ervaren in de toegang tot financiële producten en diensten. Door de toenemende digitalisering moeten mensen steeds meer, en steeds moeilijkere, digitale handelingen kunnen uitvoeren. De groep mensen die hierbij drempels ervaart is zeer divers.

“Het gaat hierbij niet alleen om ouderen of Nederlanders met een migratieachtergrond. Jongeren lukt het bijvoorbeeld vaak wel om handelingen uit te voeren, maar zij hebben hierbij minder oog voor veiligheid. Daarnaast zijn zogenaamde splintervaardigheden een groeiend probleem: sommige mensen kunnen alleen goed omgaan met bepaalde onderdelen van digitalisering. Zo kan iemand misschien wel beeldbellen, maar geen documenten uploaden of een e-mail versturen.”

Uit de gesprekken die de AFM heeft gevoerd met financiële ondernemingen blijkt dat zij niet altijd zicht hebben op de klanten met beperkte digitale vaardigheden en op de problemen die zij ondervinden. De hulp die deze mensen nodig hebben is volgens de toezichthouder alleen te achterhalen via zorgvuldig onderzoek, waarin deze moeilijk te bereiken groep wordt gehoord.

Rol overheid bij uitbreiding inzet DigiD

Hoewel er al vele initiatieven zijn, is er nog werk aan de winkel om de toegang tot financiële dienstverlening voor Nederlanders met beperkte digitale vaardigheden te verbeteren. De AFM: “Uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden van bestaande infrastructuren, bijvoorbeeld van DigiD, is mogelijk veelbelovend. Op dit moment mag DigiD alleen worden gebruikt door overheidsorganisaties of organisaties met een publieke taak. Hier is een rol voor de overheid weggelegd, die de inzet van DigiD reguleert.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Ruud van der Vlies - Weadvize 3 maart 2023

Waarom is er niet een potje te maken waarmee mensen pro deo kunnen worden geholpen? En dan niet alleen mensen die te weinig geld hebben om advies in te kopen, maar ook mensen die vastlopen op digitale vaardigheden. Er is duidelijk een maatschappelijk belang. Waarom krijgt een crimineel wel recht op rechtsbijstand (prima overigens en nog steeds liefdewerk oud papier) en een goedwillende burger moet het maar uitzoeken? De frustraties van de andere reageerders is overigens zeer herkenbaar.

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 27 januari 2023

Ik typ de reactie van Paul niet over, die is mij uit het hart gegrepen. Gister nog een zeer gefrustreerde 60+ medewerker van een grote levensverzekeraar aan de telefoon, het lukt vanwege systemen, wetten, toezichthouders verkokering in automatisering en autorisatie niet om de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering binnen een half jaar af te handelen. Je zal zo'n polis maar hebben voor noodzakelijk levensonderhoud of aflossing van de hypotheek. De AFM kan beter een rapportje maken hoe wet- en regelgeving heeft gezorgd voor de teloorgang van de laagdrempelige toegang tot een financieel adviseur op de hoek, waar een deur openstaat en een kop koffie klaar. Digitale vaardigheden? 10-20% van de bevolking is functioneel analfabeet, kan geen eenvoudige brief lezen, of een formulier invullen. Daar begint onze dienstverlening.

Arnoud Bosch VDAB-Talent - VDAB-Talent 26 januari 2023

Wat gaat de AFM doen aan de communicatie tussen aanbieders en consumenten. Juist de grote aanbieders zoals banken, energiebedrijven, verzekeraars en telecomondernemingen zien hun afnemers als informatie slaven door: Uw factuur kan u in onze app ophalen. Uw polis(mutatie) kan u in onze app ophalen. Uw brief met wijziging van onze tarieven en voorwaarden kan u ophalen in onze app. Hoewel het logisch lijkt roept dit toch vraagtekens op met betrekking het van aanvaarden van wederzijdse voorwaarden- en wijzigingen en contractuele verplichtingen. De consument heeft een brengplicht wbt de betaling maar dat ontslaat de aanbieder niet van zijn verplichting door een informatieplicht te vervangen van brengen naar een ophaalplicht omdat het strijdig lijkt met het wettelijke regelingen die door de wet opgesteld. Het is jammer dat de AFM hieraan geen aandacht heeft gegeven in haar rapport over digitale vaardigheden.

PAM Schoo - Platter-Schoo FD 26 januari 2023

De financiële sector zijn duidelijk niet de financiële intermediairs. Die schakel is er tussen uit gehaald in een sterk vergrijzende samenleving en bij een steeds groter wordende groep digibeten. Ja, jongeren zijn handig met hun telefoon. Maar meer dan de helft weet niet waar ze mee bezig zijn. Wederom blijkt dat de markt vast loopt. Worden er zinloze duur betaalde rapporten opgesteld voor onderzoek naar effecten die een blind paard kan zien. Neem nou die identificatie via de smartphone 9 van de 10 keer mislukt dit. Ergerlijk en tijdrovend. Een simpele kopie van de ID met handtekening van het intermediair voor echtheid volstaat niet meer. En inderdaad uploaden mislukt op sites. En dan ook nog de arrogantie hebben om geen bevestiging af te geven van hetgeen is geüpload. Onbereikbaarheid voor emails en telefoonverkeer. Ergens weggemoffelt op de website staat de reactie tijd 3 tot 6 weken en dan ook nog weer verlengen. Eindeloos in de wacht wanneer het wel n keer lukt. Laatst 2 uur aan de telefoon gehangen om de juiste medewerker te pakken te krijgen. Naast mij zat de weduwnaar wiens vrouw overleden is na de val van een trap. Van hot naar haar gestuurd. Kennis ontbrak bij de medewerkers en mandaten waren al helemaal ver te zoeken. De organisatie bij banken en verzekeraars is bagger. Binnen halen van de klant, uitmelken en daarna stopt het.

Meer over
Toezichthouders breiden samenwerking digitaal toezicht uit

Toezichthouders breiden samenwerking digitaal toezicht uit

Het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT) richt twee extra Kamers op voor het afstemmen van toezicht op online platforms en op kunstmatige intelligentie. Bij...

Meer oog voor toegankelijkheid financieel advies

Meer oog voor toegankelijkheid financieel advies

Minister Kaag wil onderzoeken wat de motieven van consumenten zijn om wel of geen financieel advies in te winnen. Dat schrijft zij in haar Beleidsagenda voor de...

“We staan 3-1 voor op de volmachten en private equity”

“We staan 3-1 voor op de volmachten en private equity”

De consolidatie en het groter en machtiger worden van enkele partijen zien de local hero's bij de rondetafelbijeenkomsten die Nh1816 en De Goudse onlangs gezamenlijk...

Website VIP-congres ACT NOW! live

Website VIP-congres ACT NOW! live

De website voor het VIP-congres ACT NOW! is live! Binnen een dag hadden zich meer dan honderd bezoekers aangemeld. Net als vorig jaar is er ruimte voor ruim 600...

Drempels voor consumenten bij zelf opbouwen pensioen

Drempels voor consumenten bij zelf opbouwen pensioen

De AFM roept de sector op om te werken aan de bekendheid, toegankelijkheid en vergelijkbaarheid van de derde pensioenpijler. De toegang tot het derdepijlerpensioen...

Handvatten AFM voor adequaat communicatieplan tijdens pensioentransitie

Handvatten AFM voor adequaat communicatieplan tijdens pensioentransitie

De AFM heeft de leidraad communicatieplan gepubliceerd. De Wet toekomst pensioenen omschrijft een aantal specifieke momenten en onderwerpen waarover pensioenuitvoerders...

Geen zorgen over AFM-onderzoek naar hypotheekadvies

Geen zorgen over AFM-onderzoek naar hypotheekadvies

Brancheverenigingen maken zich geen zorgen over het door de AFM aangekondigde onderzoek naar de werkpraktijk van hypotheekadviseurs. De NVHP, Adfiz en OvFD laten...

Marktmonitor 2023 voor 6.500 adviseurs en bemiddelaars van start

Marktmonitor 2023 voor 6.500 adviseurs en bemiddelaars van start

De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan vanaf maandag 13 februari de Marktmonitor (MMAB) van de AFM voor 2023 invullen. Groep 2 kan dit vanaf 20 februari en...

AFM: "Pertinent niet de bedoeling dat alle deuren naar maatwerk dichtslaan"

AFM: "Pertinent niet de bedoeling dat alle deuren naar maatwerk dichtslaan"

“Wij zijn niet tégen maatwerk, we willen alleen dat het verantwoord gebeurt.” Dat zegt Zdenka van Schaik, bij de AFM verantwoordelijk voor het...

Niet alleen ouderen worstelen met digitaal bankieren

Niet alleen ouderen worstelen met digitaal bankieren

2,6 miljoen volwassen Nederlanders voeren niet al hun bankzaken geheel zelfstandig uit. Dat blijkt uit onderzoek van DNB. De toezichthouder heeft oorzaken en oplossingen...