AFM: verzekeraars moeten duidelijk zijn als ze dekking inperken

Overstroming via Pixabay

“Het is van belang dat specifieke voorwaarden transparant en begrijpelijk zijn voor consumenten”, aldus de AFM in een notitie voor het jaarlijkse rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de macro-economische risico’s voor het financiële stelsel op 1 juni.

De AFM noemt onder meer de verzekerbaarheid van klimaatrisico’s een aandachtspunt.

De toezichthouder: “Omdat de kans van klimaatgerelateerde incidenten en de impact moeilijk zijn in te schatten, is het ook lastig om dit te verzekeren. Daarnaast is het vaak zo dat bij klimaatgerelateerde incidenten (natuurrampen) de schade groot is en de risico’s gecorreleerd zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een dijkdoorbraak waardoor een deel van Nederland zou overstromen. Bij zulke incidenten wordt de schadelast voor de verzekeraar te groot. Het gevolg van deze dynamiek is dat sommige risico’s deels of volledig onverzekerbaar zijn. Een belangrijke vorm van schade is bijvoorbeeld verzakking of zelfs instorting van woningen als gevolg van langdurige droogte. Dit risico is onverzekerbaar.

“De onverzekerbaarheid van klimaatrisico’s maakt consumenten en bedrijven kwetsbaar voor financiële schade. Omdat zij zijn niet (volledig) verzekerd zijn moeten ze eventuele schade zelf dragen. Consumenten en bedrijven moeten zich hiervan bewust zijn en er rekening mee houden in hun financiële planning. Dat kan door waar mogelijk risico’s te verzekeren, zelf preventieve maatregelen te treffen en een financiële buffer aan te houden. De overheid kan op basis van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen bijspringen maar consumenten kunnen hier niet op rekenen in hun financiële planning.

“Daarnaast vindt de AFM het belangrijk dat verzekeraars duidelijk communiceren over (veranderingen in) hun polisvoorwaarden en over wat wel en niet is gedekt. Sommige risico’s kunnen mogelijk nog wel worden verzekerd maar hierbij maken verzekeraars gebruik van complexe verzekeringsvoorwaarden, zoals uitzonderingen, beperkingen of preventie-eisen.

“Tot slot zouden de overheid en de sector gezamenlijk kunnen onderzoeken hoe het probleem van de stijgende schadelast en de verzekerbaarheid daarvan kan worden geadresseerd.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
AFM: "Toegang tot financiële dienstverlening niet vanzelfsprekend"

AFM: "Toegang tot financiële dienstverlening niet vanzelfsprekend"

De AFM roept in een nieuw rapport de financiële sector op om onderzoek te doen onder moeilijk bereikbare doelgroepen en kennis uit te wisselen om de toegankelijkheid...

AFM-bestuursvoorzitter: data en AI kunnen leiden tot discriminatie

AFM-bestuursvoorzitter: data en AI kunnen leiden tot discriminatie

"Niet iedereen is gebaat bij digitalisering van het financiële leven. Dat moeten we niet vergeten in ons enthousiasme voor de kansen", aldus AFM-bestuursvoorzitter...

Klimaatverandering en inflatie grote risico’s voor Nederland

Klimaatverandering en inflatie grote risico’s voor Nederland

De gevolgen van de klimaatverandering en de snel stijgende inflatie zijn grote risico’s voor Nederland. Zeker als Nederland zich niet snel weet aan te passen,...

AFM: we moeten samen aan de bak

AFM: we moeten samen aan de bak

De AFM ziet dat de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en internationalisering elkaar raken en versterken. En ze raken niet een enkeling,...

Jonge cryptobezitters nemen meeste risico's

Jonge cryptobezitters nemen meeste risico's

De meeste cryptobezitters zijn tussen de 25 en 45 jaar oud en de meerderheid is man, zo blijkt uit onderzoek onder 800 cryptobezitters vanaf 16 jaar van MWM2 in...

Nadere uitleg over toepassing van NHG beheercriteria bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Nadere uitleg over toepassing van NHG beheercriteria bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

De AFM attendeert de sector op de regels die gelden bij ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid’. De NHG beheercriteria kunnen zonder nadere onderbouwing...

Klimaatrobuust herstel in polis inbouwen

Klimaatrobuust herstel in polis inbouwen

Klimaatrobuust herstel wordt de norm voor particulieren en bedrijven via verzekeringsvoorwaarden en het bouwbesluit en ook voor overheden via duidelijke afspraken....

AFM: “Consument steeds beter bediend”

AFM: “Consument steeds beter bediend”

(Adviesvak over vijf jaar volgens de AFM, VVP 06-2022) “Wij verwachten dat door het maken van keuzes en het onderkennen van kwetsbaarheden bij het verlenen...

AFM houdt vast aan richtpunt onafhankelijk advies

AFM houdt vast aan richtpunt onafhankelijk advies

De AFM houdt vast aan haar richtpunt dat onafhankelijkheid advies circa 60 procent van het totaal aantal aanbieders in beschouwing neemt met een maximum aantal van...

AFM wil duidelijk moment vaststellen vergelijkingsrente

AFM wil duidelijk moment vaststellen vergelijkingsrente

De AFM consulteert een aanvulling op de 'Leidraad vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek’. De toezichthouder: “Wij zien aanleiding om...