Banken blij met toegang tot BRP voor witwasonderzoek

Wasmachine (gratis Pixabay)

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is blij met de mogelijkheid voor banken om in het kader van de strijd tegen het witwassen en terrorismefinanciering klantgegevens te kunnen verifiëren bij de overheid. De NVB laat dit weten in een reactie op een voorgenomen besluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat voor consultatie aan stakeholders is voorgelegd. Met deze amvb worden vier werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang aangewezen ten behoeve waarvan systematisch gegevens uit de basisregistratie personen kunnen worden verstrekt. Het betreft: (1) het informeren van familieleden van een patiënt bij geconstateerde erfelijke aandoeningen (klinisch genetische centra); (2) het uitvoeren van de taken, bedoeld in artikel 2.3 van de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg ten behoeve van de bestrijding van fraude in zorg (Informatieknooppunt zorgfraude); (3) het uitvoeren van cliëntenonderzoek, bedoeld in artikel 3  van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (banken en notarissen) en (4) het honoreren van aanspraken van gerechtigden op, al dan niet op termijn, opvorderbare  gelden of diensten op de verzekeraar (levens- en natura-uitvaartverzekeraars).

Het cliëntenonderzoek, dat onderdeel is van de poortwachtersrol van banken tot het financiële stelsel, wordt in het besluit aangemerkt als een taak van gewichtig maatschappelijk belang waarvoor banken systematisch gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen verkrijgen. De NVB: "Hieruit spreekt het maatschappelijk belang dat de overheid toekent aan de poortwachtersrol die banken vervullen."

Banken zien dat toegang tot BRP niet alleen zinvol is in het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering, ook de bestrijding van fraude is een taak van gewichtig maatschappelijk belang en in het belang van de klant, aldus de NVB in haar consultatiereactie. Zo zou identiteitsfraude, bijvoorbeeld in het geval van gestolen identiteitsgegevens, sneller opgemerkt kunnen worden. Daarnaast voorkomt het kunnen verifiëren van het woonadres dat gevoelige gegevens van klanten bij de verkeerde personen terecht komen. De NVB zou graag zien dat het besluit op dit punt wordt aangevuld.

De voorgestelde toegang tot BRP zal beperkt zijn en slechts betrekking hebben op de gegevens die op grond van het Wwft cliëntenonderzoek al door banken vastgelegd en gecontroleerd moeten worden. De NVB geeft in haar reactie aan dat het kunnen verifiëren van gegevens alleen nodig is op een paar momenten binnen het cliëntenonderzoek. Bijvoorbeeld wanneer iemand klant wil worden en de potentiële klant de gegevens heeft verstrekt die banken op grond van de Wwft moeten vastleggen en controleren.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Acht jaar IVR-registratie mag bij klant die niet meewerkt aan Wwft-onderzoek

Acht jaar IVR-registratie mag bij klant die niet meewerkt aan Wwft-onderzoek

(Kifid-uitspraak GC 2021-0793) In het kader van het Wwft-cliëntenonderzoek heeft Aegon de consument gevraagd om informatie te verstrekken over de opbouw van...

ABN Amro betaalt 480 miljoen euro vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

ABN Amro betaalt 480 miljoen euro vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

ABN Amro heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 480 miljoen euro geaccepteerd. Het OM verwijt de bank jarenlange en structurele overtreding...

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren zijn straks niet meer mogelijk, gegevensdeling door banken, andere financiële...

UBO-register van kracht

UBO-register van kracht

Aan de vooravond van het UBO-register, dat 27 september van kracht wordt, hebben verzekeraars nogmaals opgeroepen tot volledige toegang. Verzekeraars kunnen slechts...

"FinCEN leaks onderstrepen belang publiek-private samenwerking"

"FinCEN leaks onderstrepen belang publiek-private samenwerking"

De zogenoemde FinCEN leaks, waarbij duizenden verdachte meldingen van banken aan de Amerikaanse antiwitwas-autoriteit zijn gelekt naar een consortium van onderzoeksjournalisten,...

In strijd tegen witwassen: hele publiek-private keten versterken

In strijd tegen witwassen: hele publiek-private keten versterken

De NVB roept op de publiek-private keten te versterken ten behoeve van een effectieve bestrijding van witwassen. De NVB in een tweet naar aanleiding van berichtgeving...

Verzekeraars willen voor witwasonderzoek toegang tot externe persoonsregisters

Verzekeraars willen voor witwasonderzoek toegang tot externe persoonsregisters

Geef verzekeraars voor hun witwasonderzoeken toegang tot externe persoonsregisters. Daar pleit het Verbond van Verzekeraars wederom voor in zijn reactie op de consultatie...

Verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro door handelaren

Verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro door handelaren

Het kabinet zet in op een verbod voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren op contante betalingen vanaf 3.000 euro. Dit in het kader van de strijd tegen het witwassen....

UBO-register kost meer dan vijf miljoen

UBO-register kost meer dan vijf miljoen

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) is positief over de manier waarop de realisatie van het UBO-register wordt aangepakt, meldt minister Hoekstra aan de Tweede Kamer....

Grote vraag naar speurneuzen witwaspraktijken

Grote vraag naar speurneuzen witwaspraktijken

De financiële sector staat te springen om speurneuzen die fraude, witwaspraktijken en het financieren van terrorisme een halt toe kunnen roepen. Dat ziet Walters...