Belangrijkste wijzigingen Voorwaarden en Normen NHG in 2023

Hypotheek rekenmachine via Pixabay

NHG heeft de belangrijkste wijzigingen Voorwaarden en Normen (V&N) per 1 januari 2023 op een rij gezet:

NHG heeft nieuwe criteria opgesteld waar een erfpacht- of kortingsconstructie aan moet voldoen in combinatie met NHG. Een risicodragend grond- of kortingsdeel wordt voortaan meegenomen bij bepaling van de kostengrens en berekening van de borgtochtprovisie. Daarnaast mogen erfpacht- en kortingsconstructies niet samenlopen met een (deels) aflossingsvrije hypotheek met NHG. Voor erfpachtconstructies waarbij de erfverpachter een overheidsinstantie is geldt een overgangsperiode.  

Onderpand en waarderingsmaatregelen 

Bouwkundig rapport en bouwkundige opnamestaat worden gelijkgeschakeld. NHG: “Om de V&N beter te laten aansluiten bij het model Taxatie Woonruimte 2021 passen we de Norm aan, zodat duidelijk is wanneer we verwachten dat een bouwkundige keuring uitgevoerd wordt.”

Borging kwaliteitsniveau bouwkundig adviseur 

Taxateurs treden zo nu en dan op als bouwkundige om het onderpand te boordelen. Om de onafhankelijkheid van de bouwkundige te waarborgen en om ook de kwaliteit van de bouwkundige rapporten te verhogen, mogen de bouwkundige en de taxateur vanaf 1 januari 2023 niet dezelfde persoon zijn en er mag geen sprake zijn van (in)directe betrokkenheid. 

Huidige waarde bepaalt aflosvrij in beheer  

Het aflossingsvrije gedeelte van een lening wordt nu bij het wijzigen of vervangen van die lening vastgesteld op basis van de oorspronkelijke waarde van de woning. NHG past dit aan naar de huidige waarde van de woning. Zo kan niet alleen in meer situaties woningbehoud gerealiseerd worden, ook wordt de mate van aflossingsvrij meer passend bij de woningmarkt, en blijft zo dus verantwoord. De mogelijkheden om aflossingsvrij te lenen worden niet uitgebreid. Dat mag nog steeds alleen bij een bestaande eigenwoningschuld.   

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid mogelijk met ontruimingsverklaring 

In de huidige woningmarkt is het vinden van een andere passende woning na een relatiebreuk moeilijk. Vanaf 1 januari 2023 vervalt daarom de eis dat een vertrekkende partner een woning vóór ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid (OHA) moet hebben verlaten, mits er een ontruimingsverklaring wordt getekend door de vertrekkende partner. Zo krijgt de vertrekkende partner meer tijd om andere woonruimte te vinden, terwijl de ex-partners niet meer noodzakelijk financieel aan elkaar gebonden blijven. 

Brondata in de V&N 

NHG stimuleert het gebruik van brondata in de hypotheekketen omdat dit bijdraagt aan meer efficiëntie, minder foutgevoeligheid en een hogere voorspelbaarheid in het hypotheekproces. Sinds juni 2021 staat NHG het gebruik van brondata toe in haar Voorwaarden. In de Normen, die het meest door de adviseur en geldverstrekker geraadpleegd worden, wordt er alleen nog over documenten gesproken. In de V&N 2023 staat expliciet vermeld wanneer men ook voor brondata kan kiezen.  

Extra leenruimte voor energiebesparende maatregelen bij woonwagens  

De extra leenruimte die het bij woningen mogelijk maakt om energiebesparende voorzieningen te treffen, zal in 2023 ook bij woonwagens toegepast worden. In het geval van energiebesparende voorzieningen verhoogt NHG de maximale LTV voor woonwagens van 100 naar 106 procent.  

Kostengrens en borgtochtprovisie

Voor het vaststellen van de NHG-kostengrens in 2023 is dezelfde methode gebruikt als in 2022. Hierdoor stijgt de kostengrens van 355.000 euro naar 405.000 euro en blijft NHG toegankelijk voor veel woningkopers. Met Energie Besparende Voorzieningen is de kostengrens in 2023 429.300 euro. De borgtochtprovisie blijft 0,6 procent.

Reactie toevoegen

 
Carla Muters (NHG): vrouw aan de top

Carla Muters (NHG): vrouw aan de top

"Sinds een jaar nu mag ik me topvrouw van NHG noemen. Dat is een eer en bovendien een uiterst interessante en afwisselende job", aldus Carla Muters, voorzitter van...

Marktaandeel NHG gestegen naar 66 procent

Marktaandeel NHG gestegen naar 66 procent

Steeds meer consumenten kiezen bij de aankoop van hun woning binnen de kostengrens voor NHG. Het NHG-marktaandeel nam toe naar 66 procent ten opzichte van 61 procent...

NHG: extra leenruimte voor energiebesparende maatregelen bij woonwagens

NHG: extra leenruimte voor energiebesparende maatregelen bij woonwagens

De extra leenruimte die het bij woningen mogelijk maakt om energiebesparende voorzieningen te treffen, zal door NHG in 2023 ook bij woonwagens toegepast worden “Wij...

Stimuleringslening kleine VvE met NHG

Stimuleringslening kleine VvE met NHG

Vanaf 1 november kan via de VvE een gezamenlijke SVn-lening worden aangevraagd met een garantie van NHG. De VvE kan zelf de hoogte van de lening bepalen met een...

Grens NHG-hypotheek omhoog naar 405.000 euro in 2023

Grens NHG-hypotheek omhoog naar 405.000 euro in 2023

In 2023 gaat de grens voor een NHG-hypotheek omhoog naar 405.000 euro (2022: 355.000 euro). In 2023 heeft NHG gekozen voor dezelfde methode als in 2022 om jaarlijks...

NHG: nieuwe regels voor erfpacht- en kortingsconstructies

NHG: nieuwe regels voor erfpacht- en kortingsconstructies

NHG heeft nieuwe criteria opgesteld waar een erfpacht- of kortingsconstructie - in combinatie met een hypotheek met NHG - aan moet voldoen.  NHG staat financiering...

Carla Muters (NHG): een warme kerst?

Carla Muters (NHG): een warme kerst?

"Vanuit Nationale Hypotheek Garantie nodig ik iedereen uit om met ons in gesprek te gaan over hoe we woningen betaalbaar kunnen houden", aldus Carla Muters, voorzitter...

Marktaandeel NHG stijgt verder

Marktaandeel NHG stijgt verder

Het marktaandeel NHG is in het tweede kwartaal van 2022 gestegen met 1,5 procentpunt ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. Huizenkopers kiezen door de...

Alleen ben je sneller, samen kom je verder

Alleen ben je sneller, samen kom je verder

(Carla Muters, NHG, in VVP Special Digitale Innovatie 2022)  Digitale en online dienstverlening naar consumenten heeft in de afgelopen twee jaar een vogelvlucht...

Vereniging Eigen Huis roept op tot forse verhoging NHG-grens

Vereniging Eigen Huis roept op tot forse verhoging NHG-grens

Vereniging Eigen Huis roept minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Nationale Hypotheek Garantie (NHG) op om per 1 januari volgend jaar...