Boete voor te laat bekend maken nieuwe zorgverzekeringspremie

Stethoscoop via Pixabay

Zorgverzekeraars die hun nieuwe premie te laat bekend maken, kunnen in de toekomst rekenen op een (bestuurlijke) boete. Dat schrijft minister Van Ark aan de Tweede Kamer. De minister: "Het tijdig informeren van de verzekerden over wijzigingen in de premie en/of polis is om meerdere redenen van belang. Zo geeft het verzekerden voldoende tijd om zich te kunnen oriënteren op de polismarkt, zodat zij een gedegen keuze kunnen maken. Daarnaast is tijdige premiebekendmaking van belang om het gelijke speelveld voor concurrerende zorgverzekeraars te behouden.

"Afgelopen overstapperiode heeft de NZa na een controle bij een drietal zorgverzekeraars moeten concluderen dat die drie zorgverzekeraars de gewijzigde premie van enkele bestaande polissen te laat bekend hebben gemaakt. Deze zorgverzekeraars handelen hiermee in strijd met artikel 17, lid 7 van de Zvw. De zorgverzekeraars hadden hier verschillende redenen voor. Desondanks is de NZa van mening dat zorgverzekeraars verantwoordelijkheid moeten nemen voor het tijdig informeren van hun verzekerden over de gewijzigde premies. De NZa heeft de betreffende zorgverzekeraars hierop aangesproken, maar constateert dat haar instrumentarium onvoldoende toereikend is om op hier een adequate wijze gevolgen aan te verbinden. De NZa kan enkel herstelsancties kan opleggen, maar een te late bekendmaking van de premie kan niet ‘hersteld’ worden. De NZa heeft daarom de voorkeur om bevoegdheid te krijgen voor het opleggen van een punitieve sanctie (bestuurlijke boete). Hierover wordt gesproken met de NZa."

Reactie toevoegen

 
Vooral jongeren betalen meer voor zorgverzekering

Vooral jongeren betalen meer voor zorgverzekering

De gestegen zorgpremies in 2023 raken vooral jongeren tot 25 jaar, blijkt uit de Datamonitor zorgverzekeringen van Geld.nl. Consumenten tussen de achttien en 25...

Aanpassing eigen risico medisch-specialistische zorg is in 2025

Aanpassing eigen risico medisch-specialistische zorg is in 2025

Het verplicht eigen risico in de medisch-specialistische zorg wordt per 2025 aangepast naar maximaal 150 euro per declarabele prestatie, waarbij de totale hoogte...

"Zorgverzekeraars moeten wel tegengas geven bij contractering"

"Zorgverzekeraars moeten wel tegengas geven bij contractering"

“Ik maak mij zorgen over de polarisatie in het debat over de zorg en de contractering.” Aldus Dirk Jan van den Berg, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland,...

Eigen risico 150 euro per prestatie in medisch-specialistische zorg

Eigen risico 150 euro per prestatie in medisch-specialistische zorg

Het kabinet heeft ingestemd met de invoering van een maximum eigen risico van 150 euro per prestatie in de medisch-specialistische zorg. Minister Kuipers van VWS...

Aantal overstappers hoger dan voorgaande jaren

Aantal overstappers hoger dan voorgaande jaren

Het aantal verzekerden dat voor een andere zorgverzekeraar heeft gekozen, is groter dan in voorgaande jaren. In het najaar van 2022 heeft acht procent van de verzekerden...

“Zorgcollectiviteit werkgever helpt zorgmijding voorkomen”

“Zorgcollectiviteit werkgever helpt zorgmijding voorkomen”

Een zorgcollectiviteit van de werkgever helpt volgens Aon zorgmijding te voorkomen. Koen Kerstens, Manager Health Solutions bij Aon: “In tijden dat de financiële...

Consument kiest vaker voor combinatiepolis

Consument kiest vaker voor combinatiepolis

Voor de zorgverzekering in 2023 kiezen veel meer mensen een combinatiepolis. Uit onderzoek van Geld.nl blijkt dat 22,81 procent van de consumenten een combinatiepolis...

Consument vaak minder aanvullend verzekerd voor zorg

Consument vaak minder aanvullend verzekerd voor zorg

Consumenten zijn massaal op zoek naar manieren om te besparen op hun zorgverzekering. Hierbij kijken ze ook kritischer naar hun aanvullende verzekeringen, blijkt...

Overstappers schrappen massaal de aanvullende verzekeringen

Overstappers schrappen massaal de aanvullende verzekeringen

Overstappers schrappen dit jaar massaal hun aanvullende- en of tandverzekering en verhogen hun eigen risico. Het aantal overstappers dat dit jaar voor een aanvullende-...

"Nederlanders kiezen massaal voor hoger eigen risico zorgpremie"

"Nederlanders kiezen massaal voor hoger eigen risico zorgpremie"

Steeds meer Nederlanders kiezen voor een maximaal eigen risico bij hun zorgverzekering, stelt Independer. In 2020 koos een kwart voor het bedrag van 885 euro, nu...