Bokkend paard...

Paard 2 via Pixabay

(Rechtspraak) Univé heeft terecht geen aansprakelijkheid willen erkennen, in het geval van een vrouw die op eigen risico reed op het paard van een vriendin en ten val kwam. Volgens de Rechtbank Noord-Holland is de eigenaresse van het paard geslaagd in het bewijs van haar stelling dat op 17 november 2015 is afgesproken dat de vriendin het paard op eigen risico zou berijden en haar niet aansprakelijk zou stellen als haar door de eigen energie van het paard iets zou overkomen, ook niet als het iets ernstigs zou zijn. Gelet op het voorgaande gaat de rechtbank ervan uit dat de aansprakelijkheid voor schade door eigen energie van het paard tussen partijen is uitgesloten.

De vrouw is volgens eigen zeggen van het paard gevallen doordat het paard schrok van een hindernis die omviel. Als gevolg daarvan is het paard gaan bokken en gaan rennen.

De vrouw had zelf een ongevallenverzekering, met een verzekerd bedrag van maximaal 50.000 euro. Op basis van het vastgestelde percentage blijvende invaliditeit, de in de algemene voorwaarden opgenomen uitkeringsschaal en het maximale verzekerde bedrag, heeft ze wel recht heeft op een uitkering van 10.850 euro.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Eis tot vernietiging bindend Kifid-advies afgewezen door rechtbank

Eis tot vernietiging bindend Kifid-advies afgewezen door rechtbank

(Rechtspraak) De Rechtbank Amsterdam heeft een eis tot vernietiging van een bindend Kifid-advies afgewezen. De rechtbank: “Een bindend advies kan worden vernietigd...

Parkeerbedrijf hoefde auto niet te verzekeren tegen diefstal

Parkeerbedrijf hoefde auto niet te verzekeren tegen diefstal

(Rechtspraak) Allianz kan ruim 78 mille autodiefstalschade niet verhalen op het parkeerbedrijf. Aldus het gerechtshof ’s-hertogenbosch in hoger beroep. Eazzypark...

Achmea moet alsnog ruim twee ton gewasschade vergoeden

Achmea moet alsnog ruim twee ton gewasschade vergoeden

(Rechtspraak) Achmea moet alsnog ruim twee ton uitkeren aan een kweker, die naar de rechter stapte omdat hij vond dat de verzekeraar ten onrechte weigerde gewasschade...

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op muntenverzameling

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op muntenverzameling

(Rechtspraak) Verzekerde is het slachtoffer van een roofoverval waarbij zijn muntenverzameling gestolen is. De verzekeraar keert op grond van de inboedelverzekering...

Adviseur moet aantal m³ woning controleren

Adviseur moet aantal m³ woning controleren

(Rechtspraak) De zorgplicht van de assurantietussenpersoon strekt zich ook uit tot controle of verificatie van aantal m³ van de woning, ter voorkoming van onderverzekering....

Dekking staat ondanks niet naleven preventievoorschriften

Dekking staat ondanks niet naleven preventievoorschriften

(Rechtspraak) NN mag verzekeringsdekking niet weigeren omdat Steakhouse The Church de preventievoorschriften niet heeft nageleefd. Tot dat oordeel komt de Rechtbank...

Claim geknakt…

Claim geknakt…

(Rechtspraak) De vraag die voorligt, is of de schade die [huurder] bij [eiseres] heeft geclaimd – en die hoofdzakelijk bestaat uit een verminderde opbrengst...

Interpolis moet vervangen asbestdaken als bereddingsmaatregel toch vergoeden

Interpolis moet vervangen asbestdaken als bereddingsmaatregel toch vergoeden

(Rechtspraak) Het gaat in deze zaak in cassatie om de vraag of Interpolis het verwijderen of vervangen van asbestdaken moet vergoeden als bereddingskosten. De Hoge...

Proefpersonenverzekering niet vrijgesteld van assurantiebelasting

Proefpersonenverzekering niet vrijgesteld van assurantiebelasting

Een proefpersoon die deelneemt aan een wetenschappelijk onderzoek, dat valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek, moet verplicht verzekerd zijn voor eventuele...

Vragen gezondheidsverklaring moeten duidelijk geformuleerd

Vragen gezondheidsverklaring moeten duidelijk geformuleerd

(Rechtspraak) Anders dan de verzekeraar meent, heeft verzekerde niet hoeven begrijpen dat hij zijn klachten als klachten van psychische aard aan de verzekeraar diende...